Innovasjon Norge

775 millioner i støtte til næringslivet i Innlandet

Del

Hittil i år har næringslivet i Innlandet mottatt over 775 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge. Midlene skal bidra til utvikling, omstilling og flere lønnsomme arbeidsplasser.

Beredskapsbedriften LESS produserer visir som beskytter helsepersonell mot dråpesmitte. Foto: LESS AS
Beredskapsbedriften LESS produserer visir som beskytter helsepersonell mot dråpesmitte. Foto: LESS AS

Som følge av koronapandemien, har Innovasjon Norge til rådighet hele 14 milliarder til støtte for norsk næringsliv i 2020. De utvidede rammene fra regjeringen gjør at langt flere kan få støtte.

Så langt i år har over 775 millioner kroner kommet næringslivet i Innlandet til gode.

– Vi er imponert over hvordan mange virksomheter har tatt tak i utfordringene, tenker offensivt og har vilje og evne til å satse, sier regiondirektør i Innovasjon Norge Innlandet, Sverre Bjørnstad.

En av bedriftene i Innlandet som har fått støtte i år, er LESS. Toten-bedriften produserer beredskapsmateriell til det globale markedet, og har gått fra permittering til storproduksjon under koronatiden ved å lage visir som beskytter helsepersonell mot dråpesmitte. Med 2 millioner kroner i innovasjonslån kunne bedriften snu seg raskt rundt for å møte den plutselige etterspørselen i markedet.

– Koronasituasjonen har ulik effekt på bedriftene og næringslivet i Innlandet, men det som gjelder for alle, er at ingen har opplevd noe liknende og at det dermed skaper usikkerhet. Under disse forholdene ser vi at Innovasjon Norge, og det øvrige virkemiddelapparatet sine verktøy, kan spille en avgjørende rolle for å redusere risikoen og øke muligheten for gjennomføring, sier Bjørnstad.

Stor innovasjonsevne

På landsbasis er det så langt i år tildelt over 10 milliarder til utvikling og innovasjon i norsk næringsliv. Det er over dobbelt så mye som samme tid i 2019. Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, understreker at tildelingene ikke er en kompensasjonsordning for bortfall av inntekt, men midler som går til utvikling av norsk næringsliv.

– Vår oppgave er fortsatt å støtte prosjektene med størst innovasjonsevne. Det er imponerende å se bredden i prosjektene vi nå bidrar til. Vi ser at teknologi er en viktig driver, og at mange tar utgangspunkt i internasjonale behov som norsk næringsliv har særlig gode forutsetninger for å møte. I sum er den høye aktiviteten uttrykk for stor vilje og evne til omstilling, utvikling og innovasjon i norsk næringsliv, sier Haugli.

Flere får støtte

I tillegg til de utvidede rammene, har Innovasjon Norge organisert seg for at bedriftene skal få raskest mulig svar. Hittil i år er det på landsbasis innvilget over 7000 søknader på innovasjons-, utviklings- og omstillingsprosjekter, mot 4000 samme tid i fjor.

– Vi ser en stor etterspørsel etter våre tjenester i alle deler av landet, og det har blitt gjort en kjempeinnsats ute i regionene for å få behandlet søknader. Vår oppgave er nettopp å bidra til næringsutvikling i hele landet, og nå er det viktigere enn noen gang, sier Haugli.

Regional næringsutvikling handler også om å identifisere nye markeder for norske produkter og tjenester. Haugli mener at norsk økonomi trenger et bredere næringsgrunnlag og flere bedrifter som eksporterer.

– I fremtiden er Norge både avhengige av å styrke eksporten fra etablerte eksportnæringer og å bygge opp nye. Målet er å sikre et fremtidsrettet og bærekraftig norsk næringsliv. Her bidrar alle på både regionalt og nasjonalt plan, sier Haugli.

Kontakter

Bilder

Beredskapsbedriften LESS produserer visir som beskytter helsepersonell mot dråpesmitte. Foto: LESS AS
Beredskapsbedriften LESS produserer visir som beskytter helsepersonell mot dråpesmitte. Foto: LESS AS
Last ned bilde
Regiondirektør i Innovasjon Norge Innlandet, Sverre Bjørnstad. Foto: Geir Olsen
Regiondirektør i Innovasjon Norge Innlandet, Sverre Bjørnstad. Foto: Geir Olsen
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom