Kompetanse Norge

77 prosent besto Statsborgerprøven i Aust-Agder

Del

I 2019 besto 77 prosent av kandidatene i Aust-Agder Statsborgerprøven. Resultatene for hele landet viser at 81 prosent av kandidatene besto Statsborgerprøven i 2019.

– Resultatene for Statsborgerprøven holder seg jevnt over gode på landsbasis, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. Foto: NIFU
– Resultatene for Statsborgerprøven holder seg jevnt over gode på landsbasis, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. Foto: NIFU

I løpet av fjoråret var det totalt 6244 personer som tok Statsborgerprøven. Enkelte avla prøven mer enn én gang, og det er variasjoner i resultatene fylkene og kommunene imellom (se tabell).

 Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. Kompetanse Norge utvikler prøven på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 

Digital kunnskapsprøve

Stortinget har bestemt at Statsborgerprøven er en kunnskapsprøve med utgangspunkt i læreplanen for opplæring i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Prøven måler ikke graden av integrering hos kandidatene.

Statsborgerprøven er digital og varer i 60 minutter. Kandidatene kan også høre spørsmålene opplest ved hjelp av en lydfil. Prøven består av 32 oppgaver, og 24 av spørsmålene må være riktig besvart for å få bestått.

For å få norsk statsborgerskap ble det fra 1. januar 2017 innført et krav om å bestå en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller å ta Statsborgerprøven på bokmål eller nynorsk. 98,5 prosent av kandidatene tok prøven på bokmål i 2019.

Resultater Statsborgerprøven 2019, kommuner i Aust-Agder

Kommuner med under 10 kandidater vises ikke av personvernhensyn. Bare de kommunene som arrangert prøven er med i statistikken.

Kommune

Antall kandidater

Prosentandel bestått

Prosentandel ikke bestått

Arendal

26

81 %

19 %

Grimstad

28

71 %

29 %

Lillesand

25

84 %

16 %

Resultater på Statsborgerprøven i 2019 fordelt på fylke 

Fylke 

Antall kandidater 

Prosentandel bestått 

Prosentandel ikke bestått 

Akershus 

618 

84 % 

16 % 

Aust-Agder 

93 

77 % 

23 % 

Buskerud 

448 

84 % 

16 % 

Finnmark 

150 

80 % 

20 % 

Hedmark 

167 

80 % 

20 % 

Hordaland 

447 

85 % 

15 % 

Møre og Romsdal 

296 

80 % 

20 % 

Nordland 

275 

73 % 

27 % 

Oppland 

195 

81 % 

19 % 

Oslo 

1144 

83 % 

17 % 

Rogaland 

717 

83 % 

17 % 

Sogn og Fjordane 

123 

69 % 

31 % 

Telemark 

260 

75 % 

25 % 

Troms 

202 

80 % 

20 % 

Trøndelag 

372 

80 % 

20 % 

Vest-Agder 

180 

71 % 

29 % 

Vestfold 

150 

73 % 

27 % 

Østfold 

407 

82 % 

18 % 

Hele landet 

6244 

81 % 

19 % 

 

Mer informasjon 

  • Pris bestemmes av de kommunale prøvestedene lokalt, men skal baseres på selvkostprinsippet og varierer mellom 400 til 1000 kroner. Prisene for å avlegge prøven landet rundt finnes ved å gå inn på privatistportalen. 

  • For å forberede seg til prøven, finner kandidatene tekster og filmer som dekker pensum til Statsborgerprøven (og samfunnskunnskapsprøven) på samfunnskunnskap.no. De kan også øve seg ved å ta eksempeloppgavene til Statsborgerprøven som ligger på www.kompetansenorge.no/statsborgerproven

  • UDI: Krav til norsk statsborgerskap, på UDIs nettsider.

 

 

Nøkkelord

Kontakter

Kontakt gjerne: 

Kommunikasjonsrådgiver Nesanet Hailemariam, tlf 405 74 037 
e-post: nesanet.hailemariam@kompetansenorge.no

Bilder

– Resultatene for Statsborgerprøven holder seg jevnt over gode på landsbasis, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. Foto: NIFU
– Resultatene for Statsborgerprøven holder seg jevnt over gode på landsbasis, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. Foto: NIFU
Last ned bilde

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge – hvem vi er og hva vi gjør

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at voksne i Norge skal ha rett kompetanse, slik at de kan delta i arbeids- og samfunnsliv.

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet krever medarbeidere med mer og stadig ny kompetanse. Flere må få muligheten til å sikre seg ny kompetanse gjennom hele livet.

Det er viktig for mennesker å ha en jobb, og det er viktig for samfunnet at flest mulig jobber. Derfor er kompetanseutvikling et av de viktigste politikkområdene framover.

 

Kompetanse Norge sørger for: 

  • at voksne får tilgang til fleksibel opplæring

  • at norske virksomheter jobber målrettet med kompetanseutvikling

  • at myndigheter og folk flest har god kunnskap om hva slags kompetanse vi trenger i framtida

  • at innvandrere får god norskopplæring og gode prøver (Statsborgerprøven, norskprøven og samfunnskunnskapsprøven.)

  • at både unge og voksne har tilgang til gratis, kvalitetssikret karriereveiledning

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom