Innovasjon NorgeInnovasjon Norge

75 millioner til banebrytende innovasjon

Del

Offentlig sektor står overfor store utfordringer som krever innovasjon. Derfor søker Innovasjon Norge kommuner og etater som vil utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens utfordringer gjennom offentlig-private innovasjonspartnerskap.

Innovasjonspartnerskap er en modell for tett dialog og samarbeid om innovasjon med næringslivet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som ikke finnes på markedet, og å ta dem i bruk. Slike innovasjonspartnerskap øker det offentliges kapasitet, bidrar til innovasjon og utløser vekst i nye næringer. Det er dermed et kraftig innovasjonsverktøy, som bidrar til økt produktivitet og verdiskaping i både offentlig og privat sektor.

- Vi trenger en offentlig sektor som våger å tenke nytt og som satser på innovasjon. Innovasjonspartnerskap gir det offentlige muligheten til å utnytte potensialet som ligger i et nyskapende norsk næringsliv, sier Nybø. - Innovasjonspartnerskap viser hvordan innovative virkemidler kan løse store samfunnsutfordringer. Dette kan bidra til alt fra tunnelsikkerhet til eldreomsorg, sier næringsminister Iselin Nybø

Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet har avsatt penger til ordningen. I tillegg til økonomisk støtte får vinnerne bistand med prosessen fra Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Digitaliseringsdirektoratet.

- Offentlig sektor i bygd og by trenger å tenke nytt for å løse fremtidens utfordringer innen områder som helse, klima, miljø og mobilitet. Gjennom denne ordningen kan små distriktskommuner gå sammen for å utvikle og kjøpe innovative løsninger. Slik kan innovasjonen også komme flere til gode, sier Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Erfaringer med innovasjonspartnerskap

Tidligere innovasjonspartnerskap viser at det er fullt mulig å koordinere offentlige aktører som har felles utfordringer, på tvers av kommune og stat. I tillegg sikrer organiseringen at små og store kommuner kan jobbe sammen og dra nytte av kompetansen og resultatene i felleskap. Erfaringen viser også at gründerselskaper stiller sterkere enn i vanlige anskaffelsesprosesser, og flere har vunnet frem i de ulike konkurransene.

Du kan lese mer om utlysningen her: https://www.innovasjonnorge.no/innovasjonspartnerskap 

Fakta om innovasjonspartnerskap:

  • Tar utgangspunkt i et offentlig behov, krever forankring hos toppleder og tett samarbeid mellom offentlige og private om å utvikle nye løsninger til bruk i offentlig sektor.
  • Legger til rette for at flere offentlige aktører kan gå sammen om å utvikle løsninger på felles behov.
  • Ordningen er både en anskaffelsesprosedyre og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet.
  • I årets utlysning ligger det 75 millioner kroner i potten. Pengene kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.
  • Innovasjon Norge samarbeider med Forskningsrådet om å lyse ut midler til offentlig-private samarbeid.
  • Fra 2017 er det satt i gang 14 prosjekter fra ulike sektorer fra store deler av landet. 51 offentlige prosjektdeltakere og 500 små og store selskaper har vært involvert i de ulike prosjektene.

Kontaktperson:
Sunniva Fjelde, seniorrådgiver offentlig-privat samarbeid, Innovasjon Norge, e-post: sunniva.fjelde@innovasjonnorge.no, tlf. 971 71 013.

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom