ECPAT Norge

73% tror ikke at barn kan være på nett uten å møte voksne som vil skade dem

Del

Ny undersøkelse viser at voksne ikke tror at internett er trygt for barn.

I dag, 17. november, lanserer ECPAT funn fra åtte land i hele Europa hvor de har undersøkt offentlighetens holdninger til barns beskyttelse på internett.

Nøkkelfunnene fra undersøkelsen er:

  • 76 prosent av deltakerne er villige til å gi opp noe av deres personvern på nett for å la automatiserte teknologiske verktøy skanne og finne seksuelt overgrepsmateriale av barn, og andre former for seksuell utnyttelse av barn på nett.
  • Nærmere 7 av 10 føler at det ikke er mye, om noe, personvern på internett. De som tror at personvern på internett ikke eksisterer (68%) er mye høyere enn de som tror at det finnes (25%)
  • 73% av voksne tror at barn ikke kan gå på internett uten å bli møtt av voksne som vil skade dem. 77% av kvinnene hadde dette synet, og 69% av mennene.
  • 68% av deltakerne i de åtte landene støtter planene til EU som vil introdusere ny lovgivning for private selskaper til å spore og finne seksuelt overgrepsmateriale av barn.
  • Disse funnene er gjennomgående i alle de 8 landene.

Studien ble gjort på oppdrag fra ECPAT International og medlemsorganisasjonen Defence for Children – ECPAT Nederland, der den kvalitative og kvantitative studien ble gjennomført av YouGov. Studien er basert på et representativt utvalg voksne i befolkningen (18+) i Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Nederland, Polen, Spania og Sverige.

Undersøkelsen viste bred støtte (68%) for bruk av teknologiske virkemidler til å identifisere seksuelt overgrepsmateriale av barn på internett, og at EU skal introdusere lovendringer for å bedre barns sikkerhet.

De fleste av deltakerne i de kvalitative forskningsgruppene visste ikke at «hash detection» og andre anti-grooming verktøy fantes. Da deltakerene lærte dette ble de sinte over at det ikke ble brukt og at de ikke var skrudd på hele tiden. Deltakerne mente dette selvom de ble fortalt at deres data ville bli skannet for å oppnå dette.

Budskapet er klart: folket vil se handling for å beskytte barn på internett. De vil se at automatiserte verktøy brukes, og at selskaper har en lovpålagt plikt til å bruke det.  

For kommentar eller intervju, kontakt:
Kirsten Walkom, Executive Vice President, Smith & Company 
kwalkom@smithandcompany.com 
+44 7542013310 
Kieran Rumsby, Communications Associate, Smith & Company 
krumsby@smithandcompany.com 
+44 7594680497 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om ECPAT Norge

ECPAT Norge
ECPAT Norge
C/O Sentralen, PB 183
0102 Oslo

41360767http://www.ecpatnorge.no

ECPAT er et internasjonalt nettverk av organisasjoner som arbeider mot seksuell utnyttelse av barn. Nettverket ble etablert i Thailand i 1990 og markerte sitt 30-årsjubileum i 2020. ECPAT Norge startet sitt viktige arbeid i 2015.

FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem. Dette er grunnlaget for ECPAT Norges arbeid. Barnekonvensjonen er et viktig skritt mot allmenn anerkjennelse av at også barn er selvstendige individer, med særskilte behov og rettigheter. Seksuell utnyttelse av barn et av de mest alvorlige bruddene på barns rettigheter.

I samarbeid med våre 122 søsterorganisasjoner i 104 land, arbeider ECPAT Norge for at seksuelle overgrep skal stoppes før de begås. For å klare dette må kunnskap om seksuell utnyttelse av barn økes, og overgripere må bli stilt til ansvar for sine handlinger.    

ECPAT er i dag den eneste organisasjonen i verden som dedikerer seg kun til kampen mot seksuell utnyttelse av barn. Det gjør arbeidet vårt desto viktigere.     

Vårt mål er en verden der barn lever fri for seksuell utnyttelse!

Følg pressemeldinger fra ECPAT Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ECPAT Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra ECPAT Norge

Statsbudsjettet 2022 – et krisebudsjett for barns beskyttelse15.10.2021 14:47:16 CEST | Pressemelding

Denne uka kom Solberg-regjeringens forslag til Statsbudsjettet 2022. Det er svært positivt og på høy tid at det settes inn penger til opprettelsen av samiske barnehus. Samtidig mener vi at den tidligere regjeringens statsbudsjett er utilstrekkelig for å beskytte barn på internett, i hverdagen og i utlandet. ECPAT mener at det reviderte budsjettet derfor er nødt til å øremerke midler for å sørge for at barn har en trygg hverdag digitalt og fysisk. Det må rettes inn penger til effektive tiltak for å forebygge seksuell utnyttelse og overgrep av barn. Det må også sørges for at barneofre i utlandet som blir utsatt for seksuell utnyttelse begått av norske borgere får den beskyttelsen og behandlingen de har rett på.

Ny rapport om seksuell utnyttelse og overgrep av barn på internett8.4.2021 10:25:00 CEST | Pressemelding

I 2019 startet ECPAT Norge å kartlegge norsk rettspraksis relatert til seksuell utnyttelse og overgrep av barn på nettet. Dette ga et viktig kunnskapsgrunnlag om ofrene og deres sårbarhet, om overgriperne og hvordan de opererer, og ikke minst hvordan norske domstoler håndhever norsk lov på dette området. Rapporten vurderer disse funnene i lys av internasjonale normer og standarder, samt utviklingen av nye relevante lover som fant sted høsten 2020.

Regjeringspartiene øker støtten til ECPATs arbeid for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn6.12.2019 13:43:36 CET | Pressemelding

Hvert eneste år utsettes millioner av barn for seksuell utnyttelse, og ofte befinner ofrene og overgriperne seg i forskjellige land. Nettet benyttes til deling av overgrepsbilder, seksuell trakassering, grooming og utpressing av barn til å møte overgriperne fysisk i Norge og i utlandet. For å bekjempe disse enorme utfordringene må barn og unge være bedre rustet til å beskytte seg selv og søke hjelp.