Norsk Friluftsliv

70 prosent ønsker ikke økt utbygging i strandsonen

Del

Kun et fåtall ønsker mer bygging i strandsonen, viser en fersk Ipsos-undersøkelse gjennomført på vegne av Norsk Friluftsliv.

MANGE VIL VERNE: I undersøkelsen kommer det fram at en av to ønsker å redusere eller stoppe dagens utbygging helt. Foto: Lars Verket
MANGE VIL VERNE: I undersøkelsen kommer det fram at en av to ønsker å redusere eller stoppe dagens utbygging helt. Foto: Lars Verket

I undersøkelsen oppgir 49 prosent at de mener utbyggingen bør reduseres eller stoppes helt. 20 prosent vil tillate utbygging på samme nivå som i dag.

Kun 7 prosent av de spurte oppgir at de ønsker å åpne for mer utbygging enn i dag.

Likevel har regjeringen nylig foreslått en lovendring som vil gjøre det enklere å få dispensasjon for det gjeldende byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen.

– Undersøkelsen viser at regjeringens forslag om å mykne opp regelverket er i utakt med befolkningens ønsker, sier Heimdal.

I dag er 31,5 prosent av strandsonen utbygd. Arealene langs sjøen er også de som er under sterkest utbyggingspress, oppgir regjeringen på egne nettsider.

– Strandsonen tilhører allmennheten, og friluftsliv ved vann og sjø er viktig for livskvaliteten vår. Selv om vi har et byggeforbud i strandsonen er denne allerede under stort press. Det vi trenger nå er en innstramming av regelverket, og ikke en oppmykning, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

MANGE VIL VERNE: I undersøkelsen kommer det fram at en av to ønsker å redusere eller stoppe dagens utbygging helt. Foto: Lars Verket
MANGE VIL VERNE: I undersøkelsen kommer det fram at en av to ønsker å redusere eller stoppe dagens utbygging helt. Foto: Lars Verket
Last ned bilde

Dokumenter

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom