Innovasjon Norge

70 millioner kroner til prosjekter som gir strøm til det grønne skiftet

Del

Seks prosjekter får nå i alt 70 millioner kroner til å utvikle nye løsninger som reduserer utslippene fra transport til sjøs og gir bedre utnyttelse av energisystemet.

Viridis med partnere har ett av prosjektene som får støtte i denne runden av Pilot-E. Foto: Viridis Bulk Carriers AS.
Viridis med partnere har ett av prosjektene som får støtte i denne runden av Pilot-E. Foto: Viridis Bulk Carriers AS.

Tre av prosjektene er rettet mot utslippsfri transport til sjøs, og tre prosjekter er rettet mot de store utfordringene i kraftnettet. Støtten gis gjennom Pilot-E, som er en felles samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Utslippsfri transport til sjøs

Det er tre prosjekter som skal bidra til å redusere utslipp fra sjøtransport. Det første vil sørge for standardiserte løsninger for hydrogenforsyning og -bruk i maritim næring, det andre er et hydrogenknutepunkt og det tredje blir det første lasteskipet i en flåte som skal gå på ammoniakk som drivstoff.

Disse prosjektene vil sammen sørge for at man nå i større grad kan ta i bruk ammoniakk som drivstoff og at fartøyene bygges, og samler vareeiere som vil frakte varene sine utslippsfritt til sjøs.

Elektrifisering

For å møte utfordringene som følger med elektrifisering gis det også støtte til tre store prosjekter som med ulike løsninger alle skal gjøre det lettere å utnytte det eksisterende strømnettet til elektrifiseringen. Det er tre prosjekter med ulik tilnærming til utfordringene i kraftnettet, som alle er med på å redusere behovet for store investeringer i kapasitetsøkning.

Innovative løsninger

Målet for Pilot-E er å få frem nye, innovative løsninger innen området miljø- og klimavennlig energiteknologi. Prosjektene finansieres med midler fra Nærings- og fiskeridepartementet, Olje og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet.  

- Det grønne skiftet vil kreve nye løsninger i verdikjedene innen transport og energi. Årets tildelinger viser at norske næringer vil ha en sentral rolle og er i tet når det gjelder å utvikle løsninger som er nødvendige for det grønne skiftet i Norge. Dette er løsninger som også har stort eksportpotensial, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

- Energi- og transportsystemet blir stadig mer integrert, enten det gjelder lading, fremstilling av hydrogen eller forsterking av kraftsystemet. Årets tildeling får frem gode prosjekter som retter seg mot dette. Pilot-E er et treffsikkert virkemiddel som mobiliserer godt og gir konkrete resultater, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

- Dette er seks spennende prosjekter som nå får støtte, og eksempler på hydrogenløsninger i maritim sektor vi er helt avhengige av for å kutte utslipp i framtida. Samtidig er dette prosjekter med teknologi som bedre kan utnytte kapasiteten i strømnettet. Slike løsninger er en forutsetning for elektrifiseringen vi skal få til fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).  

Fra forskning til fullskala

Pilot-E skal samordne virkemidlene og gjøre det mulig å realisere gode prosjekter hele veien fra idé til kommersiell drift. Årets utlysing er den sjette i rekken, og ga 12 søknader fra ulike bedriftskonsortier med i alt 70 partnere. Prosjektene omfatter hele løpet fra forskning til fullskala demonstrasjon under reelle driftsforhold. 

Det er i denne runden besluttet å gi støtte til seks prosjekter:

Tre prosjekter rettet mot utslippsfri maritim transport og hydrogen

Viridis med prosjektpartnere: Tildeles totalt 13,8 millioner kroner (7 millioner kroner fra Forskningsrådet og 6,8 millioner kroner fra Innovasjon Norge) til utvikling, bygging og sjøsetting av det første ammoniakkfraktskip i en mindre flåte. Skipet skal benytte grønn ammoniakk som drivstoff. Prosjektet vil utvikle og ta i bruk en innovativ løsning for bruk av ammoniakk og et drivstoffeffektivt skipsdesign.

Heidelberg med partnere: Tildeles 8,5 millioner kroner fra Forskningsrådet. Ambisjonen er å utvikle standardiserte løsninger for hydrogenforsyning og -bruk i maritim næring. Dette skal gjøres i et stort konsortium teknologiselskaper og et bredt spekter med vareeiere som skal ta i bruk og skalere utslippsfrie løsninger.

Green H: Tildeles 5,9 millioner kroner fra Innovasjon Norge. I prosjektet vil de utnytte egnede lokasjoner for å bringe frem hydrogen for ulike formål, samtidig som sidestrømmer fra produksjonen tas i bruk og dermed bedrer økonomien knyttet til fremstilling av hydrogen.

Tre prosjekter rettet mot utslippsfri utvikling av energisystemet

Kongsberg Digital med partnere: Tildeles 11,8 millioner kroner fra Forskningsrådet. Ambisjonen er å utvikle programvare til nettselskapene slik at de kan vurdere når, hvor og til hvilket formål fleksibilitet er tilgjengelig i eget nett, slik at det eksisterende nettet kan utnyttes enda bedre enn i dag.

Skagerak Energi med partnere: Tildeles 12,8 millioner kroner (6,4 millioner kroner fra Forskningsrådet og 6,4 millioner kroner fra Innovasjon Norge). I prosjektet skal det gjennom utvikling av digitale løsninger og modeller, gjøres mulig å se forbruk og produksjon innenfor et gitt område i sammenheng og aktivt benytte dette til bedre utnyttelse av kraftnettet.

Futurehome med partnere: Tildeles 14,3 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Ambisjonen i prosjektet er å utvikle løsninger som gjør det mulig og enkelt for husholdninger å la egen energibruk i noe grad styres, for å forbedre det samledes systemets effektivitet. Løsningen vil integreres i deres smarthusløsninger.

Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i en senere fase kunne kvalifisere for finansiering fra Enova.

FAKTA OM PILOT-E:

  • Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.
  • Pilot-E skal få frem nye, konkurransedyktige bedrifter innen området miljøvennlig energiteknologi.
  • Pilot-E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene i virkemiddelapparatet og innebærer høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering.
  • Pilot-E skal redusere usikkerhet for bedrifter og gi dem bedre grunnlag for å planlegge – og dermed nå helt frem til markedet med nye løsninger.
  • Pilot-E støttes av Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.
  • Medregnet denne siste tildelingen er det siden første utlysning i 2016 finansiert 26 prosjekter som involverer godt over 100 prosjektdeltakere, og som har mottatt i alt rundt regnet 500 millioner kroner i tilskudd.
  • For mer informasjon om Pilot E, se www.pilot-e.no .

Nøkkelord

Kontakter

For ytterligere informasjon, kontakt:

Pilot-E:
Trond Moengen, programsekretær for Pilot-E, M: 952 73 220, E: trond.moengen@energidata.no

VIRIDIS BULK CARRIERS AS :
André Risholm, CEO, M: 920 26 668, E: ar@amonmaritime.com

HEIDELBERGCEMENT NORWAY AS
Lars Erik Marcussen - 907 08 816 - LarsErik.Marcussen@heidelbergcement.com

GREEN H AS
Morten Solberg Watle, daglig leder - 934 09 896 - morten.watle@greenh.no

KONGSBERG DIGITAL AS
Lasse Jamt. VP Renewables & Utilities - 452 05 047 - lasse.jamt@kdi.kongsberg.com

SKAGERAK ENERGI AS
Øystein Kristoffersen Sæther, konserndirektør IOFU 481 56 286 - oystein.saether@skagerakenergi.no

FUTUREHOME AS
Erik Stokkeland, CEO, m 406 20 894, erik@futurehome.no

Bilder

Viridis med partnere har ett av prosjektene som får støtte i denne runden av Pilot-E. Foto: Viridis Bulk Carriers AS.
Viridis med partnere har ett av prosjektene som får støtte i denne runden av Pilot-E. Foto: Viridis Bulk Carriers AS.
Last ned bilde
Viridis med partnere har ett av prosjektene som får støtte i denne runden av Pilot-E. Foto: Viridis Bulk Carriers AS.
Viridis med partnere har ett av prosjektene som får støtte i denne runden av Pilot-E. Foto: Viridis Bulk Carriers AS.
Last ned bilde
Viridis med partnere har ett av prosjektene som får støtte i denne runden av Pilot-E. Foto: Viridis Bulk Carriers AS.
Viridis med partnere har ett av prosjektene som får støtte i denne runden av Pilot-E. Foto: Viridis Bulk Carriers AS.
Last ned bilde
Viridis med partnere har ett av prosjektene som får støtte i denne runden av Pilot-E. Foto: Viridis Bulk Carriers AS.
Viridis med partnere har ett av prosjektene som får støtte i denne runden av Pilot-E. Foto: Viridis Bulk Carriers AS.
Last ned bilde
Viridis med partnere har ett av prosjektene som får støtte i denne runden av Pilot-E. Foto: Viridis Bulk Carriers AS.
Viridis med partnere har ett av prosjektene som får støtte i denne runden av Pilot-E. Foto: Viridis Bulk Carriers AS.
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom