Norsk Friluftsliv

7 av 10 vil ha strengere regler for vannscootere

Del

Mange nordmenn ønsker strengere regler for fritidsferdsel på sjøen. – Det kommende høyhastighetsbeviset over 50 knop er ikke nok, mener Norsk Friluftsliv.

STADIG FLERE: Et økende antall vannscootere og raske fritidsbåter kompliserer trafikkbildet på sjøen, mener Norsk Friluftsliv. FOTO: Eivind Haugstad Kleiven
STADIG FLERE: Et økende antall vannscootere og raske fritidsbåter kompliserer trafikkbildet på sjøen, mener Norsk Friluftsliv. FOTO: Eivind Haugstad Kleiven

Frisk sjøluft, bølger og sol frister mange ut nå i sommermånedene. Men med et trafikkbilde på sjøen preget av stadig flere raske fritidsfartøy, mener mange dagens regelverk ikke er strengt nok.

En undersøkelse gjort av Ipsos for Norsk Friluftsliv viser at hele 7 av 10 nordmenn mener det bør innføres strengere regler for vannscootere, slik som fartsgrenser eller begrenset ferdsel i verneområder.Flere enn 6 av 10 ønsker seg det samme for fritidsbåter.

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier, er ikke overrasket over tallene. Også hun mener regelverket bør bli strengere.

– Trafikkbildet er blitt betydelig endret bare på noen få tiår. Med stadig flere fritidsfartøyer med høy fart, er det stille og rolige sjølivet kommet under press. Alle skal kunne føle seg trygge på sjøen, og slik er det dessverre ikke i dag, sier Lier.

Hun viser til en undersøkelse fra i fjor sommer, som viste at hver tredje nordmann irriterer seg over motorbåter og vannscootere i høy fart.

Fra 1. juni 2023 innføres et krav om høyhastighetsbevis for å kunne kjøre fritidsbåter og vannscootere som kan gå i 50 knop eller mer.

Norsk Friluftsliv mener en styrking av regelverket er positivt, men at grensen er satt så høyt at det får lite å si for den reelle tryggheten til folk som ferdes på sjøen.

– Med denne lovendringen kan det kanskje se ut som at regjeringen virkelig styrker regelverket. Men når begrensningen først inntreffer for båter som er oppe i svimlende 90 kilometer i timen, vil det i praksis ha lite å si, sier Lier.

Norsk Friluftsliv mener grensen for høyhastighetsbevis bør settes ved 30 knop. Det mener også en rekke faginstanser, understreker Lier.

Politidirektoratet, Kystverket og Miljødirektoratet er blant de som har påpekt at knopsgrensen bør settes til en lavere hastighet. Hvorfor regjeringen ikke lytter til egne fagmyndigheter, er for oss uforståelig.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

STADIG FLERE: Et økende antall vannscootere og raske fritidsbåter kompliserer trafikkbildet på sjøen, mener Norsk Friluftsliv. FOTO: Eivind Haugstad Kleiven
STADIG FLERE: Et økende antall vannscootere og raske fritidsbåter kompliserer trafikkbildet på sjøen, mener Norsk Friluftsliv. FOTO: Eivind Haugstad Kleiven
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom