SINTEF

6,9 milliarder til Ocean Space Centre

Del

Regjeringen foreslår å bevilge 6,9 milliarder til å bygge Ocean Space Centre. Senteret vil bli et av verdens mest avanserte for forskning, utdanning og innovasjon innen havromsteknologi og være en nasjonal forskningsinfrastruktur for norske forskningsmiljøer og næringsliv. Samtidig er prosjektet kuttet med om lag en milliard.

- Dette er en stor merkedag for det norske maritime kompetansemiljøet. Verden står overfor stadig mer komplekse utfordringer, også knyttet til havrommet, og vi skal drive forskning og utdanne kandidater som kan bidra til at utviklingen av både eksisterende og nye havnæringer skjer på nye og bærekraftige måter. Bevilgningen til Ocean Space Centre er et betydelig grep for å få til dette, sier rektor Anne Borg ved NTNU.

Grønn omstilling
NTNU og SINTEF har allerede verdensledende miljøer innenfor maritim og marin forskning, utdanning og innovasjon, men framtidens behov krever verdensledende forskningsinfrastruktur med helt ny funksjonalitet for å lykkes med den grønne og digitale transformasjonen. Havnæringene står overfor store endringer og utfordringer som påvirker hele landet vårt. Det forventes en betydelig global vekst i havnæringer som fiskeri, havbruk, fornybar energi til havs og maritim industri. Samtidig synker inntektene fra oljesektoren til fordel for andre energiløsninger som etterspørres for å nå verdens klimamål. Å lykkes med denne omstillingen er avgjørende for arbeidsplassene i den store leverandørindustrien.

- Ocean Space Centre er helt avgjørende for fortsatt norsk lederskap innen de viktige havnæringene. Skal vi skape de nye arbeidsplassene og den grønne omstillingen norsk næringsliv trenger må vi satse på forskning og utdanning innen havromsteknologi, sier konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv.

Det var statsrådene Iselin Nybø og Linda Hofstad Helleland som kunne avsløre nyheten om at en bevilgning på 6,9 milliarder vil være en del av forslaget til neste års statsbudsjett. Et endelig svar på om Ocean Space Centre får den nødvendige finansieringen kommer ikke før Stortinget har ferdigbehandlet statsbudsjettet. Reguleringsplanen ble godkjent av bystyret i Trondheim kommune 2. september. Planlagt byggestart er sommeren 2022.

Redusert ramme
Beregningene i forprosjektet viser at et fullverdig Ocean Space Centre vil ha en prislapp på 7,9 milliarder. Regjeringens foreslår en bevilgning på 6,9 mrd.

-Vi er glade for at regjeringen foreslår denne store bevilgningen. Nå må vi se hva det betyr for oss at rammen er lavere enn forespeilet kostnad i forprosjektet. Vi har vært tydelig på at en reduksjon av bevilgningen ikke må gå ut over kritisk funksjonalitet som begrenser ambisjonene staten har med senteret. Det vil vi fortsette å synliggjøre fram til statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget, sier rektor Anne Borg.

- Reduksjonen på om lag en milliard treffer forskning på energisystemer for nullutslipps-skipsfart og konstruksjoner for havvind og fornybar energi. Dette er viktige områder for det grønne skiftet i norsk næringsliv, og vi må arbeide videre med høye ambisjoner om å lukke dette gapet, sier Alexandra Bech Gjørv i SINTEF.


Fakta om OSC

 • Ocean Space Centre blir det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi og vil drives som en nasjonal forskningsinfrastruktur åpent tilgjengelig for forskningsmiljøer og næringsliv.
 • Ocean Space Centre består av utdannings- og forskningsinfrastruktur på Tyholt i Trondheim, og Fjordlab med installasjoner utenfor Trondheim, Hitra/Frøya og Ålesund der teknologier testes under reelle driftsforhold.
  Infrastrukturen på Tyholt i Trondheim vil bygges på tomten hvor Marinteknisk senter ligger i dag. Deler av dette anlegget vil rehabiliteres, mens det meste blir nybygg.
 • Senteret skal legge til rette for maritim og marin utdanning, forskning og utdanning med blant annet oppgradert forskningsinfrastruktur for testing av havkonstruksjoner under kontrollerte former, gjennom datasimuleringer og bassengtester.
 • Statsbygg vil bli byggherre. NTNU vil forvalte statens eierskap til senteret.
  Byggeperiode: 2022 – 2028
  Byggingen vil skje i ulike etapper. Det første bygget vil være klar for innflytting i 2024.
 • Reguleringsplanen for Ocean Space Centre er godkjent av bystyret i Trondheim kommune.
 • Endelig beslutning om finansiering tas av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2022.
 • Finansieringsmodellen av senteret må også godkjennes av EFTAS overvåkningorgan ESA.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

F.v: F.v: Konsernsjef SINTEF Alexandra Bech Gjørv, Administrerende direktør SINTEF Ocean Vegar Johansen, bystyremedlem i Trondheim Geirmund Lykke (KrF), dekan ved fakultet for Ingeniørvitenskap NTNU Olav Bolland, Rektor ved NTNU Anne Borg, Nærinsgminister Iselin Nybø (V), Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H), Stortingsrepresentant Sør-Trøndelag Mari Holm Lønseth (H)
F.v: F.v: Konsernsjef SINTEF Alexandra Bech Gjørv, Administrerende direktør SINTEF Ocean Vegar Johansen, bystyremedlem i Trondheim Geirmund Lykke (KrF), dekan ved fakultet for Ingeniørvitenskap NTNU Olav Bolland, Rektor ved NTNU Anne Borg, Nærinsgminister Iselin Nybø (V), Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H), Stortingsrepresentant Sør-Trøndelag Mari Holm Lønseth (H)
Last ned bilde
F.v: Bystyremedlem i Trondheim Geirmund Lykke (KrF), Rektor ved NTNU Anne Borg, Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H), Nærinsgminister Iselin Nybø (V), Konsernsjef SINTEF Alexandra Bech Gjørv, Stortingsrepresentant Sør-Trøndelag Mari Holm Lønseth (H)
F.v: Bystyremedlem i Trondheim Geirmund Lykke (KrF), Rektor ved NTNU Anne Borg, Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H), Nærinsgminister Iselin Nybø (V), Konsernsjef SINTEF Alexandra Bech Gjørv, Stortingsrepresentant Sør-Trøndelag Mari Holm Lønseth (H)
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom