Petoro AS

59 milliarder til oljefondet fra Petoro første halvår 2019

Del

Norske kontinentalsokkel står fortsatt sterkt. Stabil produksjon bidro til at Petoro i første halvår 2019 overførte 59 milliarder kroner til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), tre milliarder mer enn i første halvår 2018. Inntektene fra Petoro utgjør en sentral del av statens inntekter fra olje- og gassindustrien. - Det er svært gledelig å konstatere at inntektene fra statens portefølje fortsatt er høye, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro. - Dette viser at våre produserende felt er lønnsomme også i et marked der olje- og gassprisene svinger.

- Johan Sverdrup-feltet vil stå for 25 prosent av den totale oljeproduksjonen fra norsk sokkel når produksjonen er på topp, og dermed gi store inntekter til fellesskapet i mange år framover, sier Grethe Moen. Her fra overlevering av Plan for utbygging og drift Johan Sverdrup fase 1 i februar 2015.
- Johan Sverdrup-feltet vil stå for 25 prosent av den totale oljeproduksjonen fra norsk sokkel når produksjonen er på topp, og dermed gi store inntekter til fellesskapet i mange år framover, sier Grethe Moen. Her fra overlevering av Plan for utbygging og drift Johan Sverdrup fase 1 i februar 2015.

Siden 70-tallet har petroleumsvirksomheten bidratt til over 14 000 milliarder kroner i inntekter til fellesskapet målt i dagens kroneverdi. De totale inntektene anslås over revidert nasjonalbudsjett for 2019 å utgjøre om lag 21 prosent av statens samlede inntekter. Norge har nå over 9 300 milliarder kroner på bok i Oljefondet. Inntektene fra olje- og gassindustrien er en langsiktig forsikring for kommende generasjoner.

Gass stadig viktigere 
Oljeproduksjonen fra Norge utgjør om lag to prosent av den globale produksjonen. I 2018 var vi verdens tredje største gasseksportør etter Russland og Qatar, og gass utgjør en stadig større del av Petoros portefølje.

Globale klimagassutslipp må ned, og for å nå klimamålene må vi kutte ut nær all bruk av kull. - Norges virkelig store bidrag til å redusere globale karbonutslipp ligger nettopp i den rollen vi kan spille som gasseksportør. Hvis verdens CO2-utslipp skal kuttes raskt til en realistisk pris, vil blant annet norsk gass være en avgjørende bidragsyter. Med vår effektive og konkurransedyktige gassinfrastruktur har Norge de beste forutsetningene for å sikre stabile gassleveranser til Europa i flere tiår framover, sier Grethe Moen.

Flere store felt nærmer seg nå ferdigstillelse, først ut er Johan Sverdrup. Utbyggingens første fase er nå nær 90 prosent ferdig. - Etter planen vil vi kunne starte produksjon i november i år, sier Moen. Andre byggetrinn av Johan Sverdrup ble formelt godkjent av norske myndigheter 15. mai. Samlet blir feltet den største utbyggingen på norsk sokkel siden 80-tallet. - Når produksjonen er på topp vil Sverdrup stå for 25 prosent av den totale oljeproduksjonen fra norsk sokkel, og dermed gi store inntekter til fellesskapet i mange år framover. Feltet er elektrifisert og har derfor minimale utslipp, og samtidig en nullpunktspris på under 20 dollar/fat. Equinor meldte også nylig at investeringsestimatet for fase 1 er ytterligere redusert med 3 milliarder NOK, noe som bidrar til at de totale kostandene er 40 milliarder NOK lavere siden utbyggingsplanen ble levert. Johan Sverdrup fremstår derfor som konkurransedyktig globalt både når det gjelder økonomisk lønnsomhet og klimavennlig produksjon.

Johan Sverdrup-lisensen har også som mål å ta i bruk de digitale mulighetene fullt ut. Dette innebærer at man nyttiggjør seg rekordstore mengder av data i alle faser av feltets levetid og etter hvert også data fra andre felt. – Vi er svært fornøyde med at Sverdrup-lisensen har gått i front i arbeidet for mer og bedre datadeling slik det etterlyses i KonKrafts rapport "Konkurransekraft på norsk sokkel" fra februar 2018, sier Moen. Deler av dette arbeidet er i sluttfasen, og vi ser fram til at resultatene tas i bruk på hele norsk sokkel. Dette vil øke lønnsomheten i eksisterende og nye felt, og dermed vår konkurransekraft.

Resultat SDØE 1. halvår 2019
Det har vært færre alvorlige hendelser i andre kvartal enn i første kvartal. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens i SDØE-porteføljen på 0,6. Petoro vektlegger læring fra alle hendelser sammen med operatører og partnere i lisensarbeidet. Moen understreker at forbedring krever forpliktelse fra hver enkelt i alle deler av virksomheten.

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var 59 milliarder kroner i første halvår, en økning på tre milliarder fra samme periode i fjor.

Samlet olje- og gassproduksjon var 1 022 tusen fat oljeekvivalenter per dag, fem prosent lavere enn samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes i hovedsak naturlig produksjonsfall på oljefeltene og lavere gassuttak fra Troll.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Johan Sverdrup-feltet vil stå for 25 prosent av den totale oljeproduksjonen fra norsk sokkel når produksjonen er på topp, og dermed gi store inntekter til fellesskapet i mange år framover, sier Grethe Moen. Her fra overlevering av Plan for utbygging og drift Johan Sverdrup fase 1 i februar 2015.
- Johan Sverdrup-feltet vil stå for 25 prosent av den totale oljeproduksjonen fra norsk sokkel når produksjonen er på topp, og dermed gi store inntekter til fellesskapet i mange år framover, sier Grethe Moen. Her fra overlevering av Plan for utbygging og drift Johan Sverdrup fase 1 i februar 2015.
Last ned bilde

Lenker

Om Petoro AS

Petoro AS
Petoro AS
Postboks 300 Sentrum
4002 Stavanger

51 50 20 00https://www.petoro.no

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg.

Følg saker fra Petoro AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Petoro AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Petoro AS

Resultat 2. kvartal SDØE - Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal5.8.2020 10:00:00 CESTPressemelding

Petoro leverte en kontantstrøm til staten på 34 milliarder kroner per første halvår 2020. Dette er en nedgang på 43 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Som tidligere varslet er kontantstrømmen for andre kvartal kraftig redusert og endte på 7 milliarder kroner, den laveste siden opprettelsen av Petoro i 2001. Fallet i prisene på olje og gass skyldes først og fremst en sterk reduksjon i etterspørselen som følge av covid-19-pandemien og de betydelige konsekvensene dette har fått for verdensøkonomien.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom