Innovasjon Norge

580 millioner i støtte til næringslivet i Vestfold og Telemark

Del

Hittil i år har næringslivet i Vestfold og Telemark mottatt 580 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge. Midlene skal bidra til utvikling, omstilling og flere lønnsomme arbeidsplasser.

WAI Environmental Solutions (WAI) har utviklet en prosess som øker utnyttelsen av organisk avfall i produksjon av biokull, varmeenergi og biogass. Foto: WAI Environmental Solutions
WAI Environmental Solutions (WAI) har utviklet en prosess som øker utnyttelsen av organisk avfall i produksjon av biokull, varmeenergi og biogass. Foto: WAI Environmental Solutions

Som følge av koronapandemien, har Innovasjon Norge til rådighet hele 14 milliarder til støtte for norsk næringsliv i 2020. De utvidede rammene fra regjeringen gjør at langt flere kan få støtte.

Så langt i år har 580 millioner kroner kommet næringslivet i Vestfold og Telemark til gode. Midlene fordeler seg på lån og ulike typer tilskudd.

– Vi er stolte og mektig imponert over hva næringslivet i regionen vår får til, spesielt i et år som dette. Alle kommunene i regionen vår er i år representert med bedrifter som har gode og innovative utviklingsprosjekt, sier regiondirektør i Innovasjon Norge, Anniken Fægri Damm-Larsen.

En av bedriftene som har fått støtte i år, er den Hortens-baserte bedriften WAI Environmental Solutions. Bedriften har fått hjelp fra Innovasjon Norge både her hjemme og eksportkontorer i Asia. Bare i 2020 har de fått 4 millioner i miljøteknologitilskudd, 900 000 i oppstartslån, og 31 500 i mentortilskudd for å demonstrere en ny og bærekraftig prosess for behandling av organiske avfallsstrømmer.

Optimisme i en usikker tid

– Den spesielle situasjonen vi alle lever i har ulik påvirkning og utfall for bedrifter og næringer også i Vestfold og Telemark, og de aller fleste opplever nok at vi lever i en usikker tid med stor usikkerhet på flere plan. Utrolig nok, og heldigvis for regionen vår, er det mange som nå snur seg rundt og videreutvikler sin egen bedrift i et tempo vi ikke har sett tidligere! Under disse forholdene ser vi at Innovasjon Norge, og det øvrige virkemiddelapparatet sine verktøy, kan spille en avgjørende rolle for å redusere risikoen og øke muligheten for gjennomføring, sier Damm-Larsen.    

– Jeg er positiv og optimistisk for tiden som kommer, med tanke på alle de spennende prosjektene som har fått finansiering i år, dette lover godt for fremtidig verdiskapning i regionen vår fortsetter, sier Damm-Larsen.

Stor innovasjonsevne

På landsbasis er det så langt i år tildelt over 10 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i norsk næringsliv. Det er over dobbelt så mye som samme tid i 2019. Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, understreker at tildelingene ikke er en kompensasjonsordning for bortfall av inntekt, men midler som går til utvikling av norsk næringsliv.

– Vår oppgave er fortsatt å støtte prosjektene med størst innovasjonsevne. Det er imponerende å se bredden i prosjektene vi nå bidrar til. Vi ser at teknologi er en viktig driver, og at mange tar utgangspunkt i internasjonale behov som norsk næringsliv har særlig gode forutsetninger for å møte. I sum er den høye aktiviteten uttrykk for stor vilje og evne til omstilling, utvikling og innovasjon i norsk næringsliv, sier Haugli.

Flere får støtte

I tillegg til de utvidede rammene, har Innovasjon Norge organisert seg for at bedriftene skal få raskest mulig svar. Hittil i år er det på landsbasis innvilget over 7000 søknader på innovasjons-, utviklings- og omstillingsprosjekter, mot 4000 samme tid i fjor.

 Vi ser en stor etterspørsel etter våre tjenester i alle deler av landet, og det har blitt gjort en kjempeinnsats ute i regionene for å få behandlet søknader. Vår oppgave er nettopp å bidra til næringsutvikling i hele landet, og nå er det viktigere enn noen gang, sier Haugli.

Regional næringsutvikling handler også om å identifisere nye markeder for norske produkter og tjenester. Haugli mener at norsk økonomi trenger et bredere næringsgrunnlag og flere bedrifter som eksporterer.

– I fremtiden er Norge både avhengig av å styrke eksporten fra etablerte eksportnæringer og å bygge opp nye. Målet er å sikre et fremtidsrettet og bærekraftig norsk næringsliv. Her bidrar alle på både regionalt og nasjonalt plan, sier Haugli.

Kontakter

Bilder

WAI Environmental Solutions (WAI) har utviklet en prosess som øker utnyttelsen av organisk avfall i produksjon av biokull, varmeenergi og biogass. Foto: WAI Environmental Solutions
WAI Environmental Solutions (WAI) har utviklet en prosess som øker utnyttelsen av organisk avfall i produksjon av biokull, varmeenergi og biogass. Foto: WAI Environmental Solutions
Last ned bilde
Regiondirektør i Innovasjon Norge Vestfold og Telemark, Anniken Fægri Damm-Larsen. Foto: Innovasjon Norge
Regiondirektør i Innovasjon Norge Vestfold og Telemark, Anniken Fægri Damm-Larsen. Foto: Innovasjon Norge
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom