Samferdselsdepartementet

5,6 milliarder kroner i økte statlige midler til reduserte bompenger og bedre og billigere kollektivtilbud i Osloområdet

Del

Det er i dag inngått en tilleggsavtale til byvekstavtalen for Osloområdet. – Avtalen betyr 2,6 milliarder kroner i økte statlige midler til reduserte bompenger og 2,6 milliarder kroner i økte statlige midler til bedre kollektivtilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. I tillegg gir staten også et tilskudd på 464 millioner kroner til billigere billettpriser i kollektivtrafikken.

Bildet: Signerte tilleggsavtale i dag på Oslo S: Fra venstre kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, byrådsleder i Oslo kommune Raymond Johansen, samferdselsminister Knut Arild Hareide, ordfører i Nordre Follo kommune Hanne Opdan, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune Tonje Brenna, ordfører i Lillestrøm kommune Jørgen Vik og ordfører Bærum kommune Lisbeth Hammer Krog. (Foto: SD/Midtbø)
Bildet: Signerte tilleggsavtale i dag på Oslo S: Fra venstre kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, byrådsleder i Oslo kommune Raymond Johansen, samferdselsminister Knut Arild Hareide, ordfører i Nordre Follo kommune Hanne Opdan, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune Tonje Brenna, ordfører i Lillestrøm kommune Jørgen Vik og ordfører Bærum kommune Lisbeth Hammer Krog. (Foto: SD/Midtbø)

Sammen med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup signerte samferdselsministeren avtalen på vegne av staten. De lokale avtalepartene som undertegnet i dag, er Viken fylkeskommune og kommunene Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo.

– Byvekstavtalen som ble inngått i fjor høst fremmer grønn byutvikling, effektiv arealbruk og bedre reisehverdager. Staten bidrar allerede med over 16,5 milliarder kroner i byvekstavtalen. Tilleggsavtalen betyr at staten legger ytterligere 5,6 milliarder statlige kroner på bordet, sier kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

De økte statlige midlene vil bety reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud. Kjøretøyene som forurenser minst, får reduserte bompenger – lette el-biler og tunge Euroklasse 6-kjøretøy. Fornebubanen, nytt signalsystem for T-banen og tiltak for T-bane og trikk får midler fra det økte tilskuddet til bedre kollektivtilbud, og i tillegg bidrar staten til billigere kollektivreiser.

Forutsetningen for de økte statlige midlene er at nullvekstmålet skal nås, og at kravene i bompengeavtalen fra 2019 blir oppfylt. Det er Statens vegvesen som har ledet forhandlingene mellom partene. Avtalen er niårig.

Les tilleggsavtalen her (pdf)

Se også pressemelding om byvekstavtale for Osloområdet

Nøkkelord

Bilder

Bildet: Signerte tilleggsavtale i dag på Oslo S: Fra venstre kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, byrådsleder i Oslo kommune Raymond Johansen, samferdselsminister Knut Arild Hareide, ordfører i Nordre Follo kommune Hanne Opdan, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune Tonje Brenna, ordfører i Lillestrøm kommune Jørgen Vik og ordfører Bærum kommune Lisbeth Hammer Krog. (Foto: SD/Midtbø)
Bildet: Signerte tilleggsavtale i dag på Oslo S: Fra venstre kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, byrådsleder i Oslo kommune Raymond Johansen, samferdselsminister Knut Arild Hareide, ordfører i Nordre Follo kommune Hanne Opdan, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune Tonje Brenna, ordfører i Lillestrøm kommune Jørgen Vik og ordfører Bærum kommune Lisbeth Hammer Krog. (Foto: SD/Midtbø)
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm11.9.2021 11:20:20 CEST | Pressemelding

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

Ny avtale: – Vi gir Nye Veier-verktøy til Bane NOR10.9.2021 16:43:01 CEST | Pressemelding

– I løpet av de siste årene har vi gått fra å holde liv i jernbanen til å utvikle den. For å følge opp intensjonen i jernbanereformen, og for å få "mer jernbane for pengene", inngår vi nå en helt ny avtale med Bane NOR. Avtalen gir foretaket mer ansvar, men også mer frihet. Vi gir nå Nye Veier-verktøy til Bane NOR. Foretaket får rammevilkår som likner på dem som Nye Veier har - med mer forutsigbarhet, kostnadskontroll og vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ønsker nattogtilbud mellom Oslo og København så raskt som mulig10.9.2021 16:09:10 CEST | Pressemelding

– Det er helt tydelig at nattogtilbudene har fått sin renessanse på flere strekninger i Europa. Grunnen er at stadig flere ønsker å reise mer klimavennlig. Foreløpige tilbakemeldinger fra Jernbanedirektoratet tyder på at det er fullt mulig å etablere et nattogtilbud mellom Oslo og København. Direktoratet skal nå prioritere arbeidet med nødvendige avklaringer for å få et slikt tilbud på plass så raskt som mulig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom