Helse Sør-Øst RHF

54 millioner kroner til psykisk helsevern for barn og unge

Del

Helse Sør-Øst RHF har fordelt en tilleggsbevilgning på 53,8 mill til psykisk helsevern for barn og unge i regionen. Bakgrunnen er flere og mer alvorlige psykiske lidelser blant barn og unge som følge av smitteverntiltak

 - Flere av våre helseforetak har meldt om økt pågang fra barn og unge innen psykisk helsevern under pandemien. Det er allerede gjort en stor innsats i sykehusene for å møte den økte pågangen og jeg er svært glad for at vi nå kan fordele ytterligere midler til dette området, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

De ekstra midlene er bevilget av Stortinget gjennom statsbudsjettet og skal gå til økt bemanning i en periode, kompetansetiltak, forebyggende tiltak og samhandlingsløsninger med kommunene. 
Ekstrabevilgningen er fordelt slik:

Helseforetak/sykehus

Totalt tildelt

Akershus universitetssykehus

10 493 000

Oslo universitetssykehus

8 288 000

Sykehuset i Vestfold

4 703 000

Sykehuset Innlandet

6 368 000

Sykeuset Telemark

3 497 000

Sykehuset Østfold

5 014 000

Sørlandet sykehus

4 196 000

Vestre Viken

8 564 000

Diakonhjemmet Sykehus

902 000

Lovisenberg Diakonale Sykehus

1 777 000

Kontakter

Medievakt Helse Sør-Øst RHF
tlf: 97147065
mail: medievakt@helse-sorost.no

Bilder

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom