Petoro AS

528 milliarder til staten i unntaksåret 2022

Del
Petoro leverte 528 milliarder kroner til staten i 2022, over fem ganger så mye som i et normalår. Energiprisene er rekordhøye som et resultat av Ukraina-krigen, en krig som vil prege det geopolitiske bildet i lang tid. Norge dekker nå 30 % av Europas gassbehov. Gassleveransene fra norsk sokkel økte med åtte prosent i 2022.
TILLIT: - Energi- og klimautfordringene krever at vi jobber sammen i tillit og åpenhet, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth.
TILLIT: - Energi- og klimautfordringene krever at vi jobber sammen i tillit og åpenhet, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth.

- Aldri har det vært viktigere med sikre og stabile gassleveranser til Europa og Norge er en garantist for dette som forutsigbar og langsiktig leverandør, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth. 

Økte gassvolumer skyldes økte produksjonstillatelser på flere felt, god og stabil drift, i tillegg til at Snøhvit kom i produksjon igjen. Det produseres en stadig større andel gass fra Petoros portefølje og her er Troll den viktigste produsenten. Trollfeltet, der Petoros eierandel er 56 %, representerer 60 % av gassreservene på norsk sokkel. Troll kan produsere fram mot 2070. Gassproduksjonen totalt ventes å ligge på 2022-nivå de neste fire-fem årene. 

Rekordstor aktivitet 
Skattepakken har bidratt med rundt 300 milliarder i investeringer på norsk sokkel. Petoro er med på fem av 13 nye utbyggingsplaner (PUD) som er innlevert i 2022. I tillegg er vi med på tre av fire utvidelser av eksisterende PUD, samt ett elektrifiseringsprosjekt. Petoro har jobbet aktivt i lisensene for å sikre at prosjektene er tilstrekkelig modnet for beslutning.

- Prosjektene sikrer fremtidig produksjon, stor aktivitet for leverandørene, mange arbeidsplasser og ikke minst reduksjon av CO2 fra våre aktiviteter, sier Kragseth.

Klimamålene nås med elektrifisering 
Petoro publiserte i 2022 sin første bærekraftsrapport med det ambisiøse målet om å nå 55 % utslippskutt fra SDØE-produksjonen innen 2030. Elektrifisering med kraft fra land er det viktigste tiltaket for å nå dette målet.

Tillit, åpenhet og dialog er en forutsetning for at vi sammen skal kunne løse de energiutfordringene vi står overfor i dag; trygg, sikker og tilgjengelig energi for alle, samtidig som vi omstiller oss til en bærekraftig fremtid. - Norsk olje og gass har en unik konkurranseposisjon som Petoro kontinuerlig jobber for å styrke. Den oljen og gassen med lavest fotavtrykk, vil lengst kunne bidra til å møte verdens store energibehov, fremholder Kragseth. 

HMS-resultater 
I 2022 var det totalt 18 alvorlige hendelser i SDØE-porteføljen. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,5, som representerer en forbedring fra 0,7 i 2021. Fallende gjenstander dominerer fortsatt hendelsesbildet. Personskadefrekvensen var 3,9, om lag på samme nivå som i 2021. Petoro setter alltid sikkerhet først, og denne holdningen blir tydelig kommunisert gjennom selskapets forventninger til HMS-ledelse og HMS-kultur i lisensene.

- De finansielle resultatene hadde aldri vært mulig uten det langsiktige og grundige sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel gjennom mange ti-år, sier Kragseth.

Finansielle resultater 
Netto kontantstrøm til staten fra SDØE per årsslutt var 528 milliarder kroner, 342 milliarder høyere enn i fjor. Kontantstrømmen overføres i sin helhet til staten. Økningen skyldes i hovedsak vesentlig høyere inntekter som følge av økte olje- og gasspriser og økt gassalg. 

Total produksjon var 1 044 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en oppgang på 17 kboed sammenlignet med i fjor. 

Gassproduksjonen var på 109 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er en økning på syv prosent sammenlignet med forrige år. Økningen skyldes i hovedsak økt gassuttak på Troll, et fullt produksjonsår for Martin Linge og oppstart av produksjonen fra Snøhvit etter brannen på Melkøya. Gjennomsnittlig realisert gasspris var 11,95 mot 4,78 NOK per Sm3 i fjor.

Væskeproduksjonen var 359 kboed, 29 kboed lavere enn forrige år. Reduksjonen i væskeproduksjon skyldes primært naturlig produksjonsfall på flere modne felt og revisjonsstanser. I tillegg har uttak av NGL produkter fra gasstrømmen blitt redusert for å optimalisere verdien av gass i det sterke gassmarkedet. Reduksjonen ble delvis motvirket av bidrag fra et fullt produksjonsår for Martin Linge og oppstart av produksjonen fra Snøhvit etter brannen på Melkøya. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 104 mot 70 USD per fat i 2021. Prisøkningen i USD ble imidlertid noe forsterket av svekket kronekurs slik at oppnådd oljepris målt i norske kroner var 988 mot 603 NOK per fat i forrige år.

Les mer i årsrapporten for ytterligere detaljer.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

TILLIT: - Energi- og klimautfordringene krever at vi jobber sammen i tillit og åpenhet, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth.
TILLIT: - Energi- og klimautfordringene krever at vi jobber sammen i tillit og åpenhet, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth.
Last ned bilde

Lenker

Om Petoro AS

Petoro AS
Petoro AS
Postboks 300 Sentrum
4002 Stavanger

51 50 20 00https://www.petoro.no

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg.

Følg pressemeldinger fra Petoro AS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Petoro AS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Petoro AS

Årsresultat Petoro/SDØE: 186 milliarder til staten – pålitelig energileveranse til Europa9.3.2022 10:00:00 CET | Pressemelding

Petoro leverte 186 milliarder kroner til staten i 2021. Dette er det beste resultatet i Petoros 20-årige historie og en økning på 215 % sammenlignet med 2020. - Det er fantastisk å kunne bidra med slike beløp til den norske velferdsstaten, men jeg reflekterer også over at dette ikke er godt for dem som er avhengig av å kjøpe vår energi, sier administrerende direktør, Kristin Kragseth.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom