Virke

405 000 arbeidsplasser står på spill: – Regjeringen må trykke på den store røde knappen

Del

Nærmere 100 000 arbeidsplasser er stengt, eller er i ferd med å stenge, som følge av koronaviruset. Privat handels- og tjenestenæring, som står for halvparten av sysselsettingen i Norge, rapporterer å være sterkt berørt av koronaviruset. – Stortinget må legge vekk partipolitikken, og umiddelbart gi regjeringen mandat til å trykke på den store røde knappen. Hvis ikke vil en stor del av befolkningen miste livsgrunnlaget sitt, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

− Vi må gjøre alt vi kan for å stoppe smittespredningen. På samme tid må vi planlegge for livet etter koronaviruset, sier Horneland Kristensen.

I Virkes medlemsundersøkelse blant privat handels- og tjenestenæring, som står for 49 prosent av sysselsettingen i Norge, rapporterer bedriftseiere i næringer som står for 405 000 arbeidsplasser å være sterkt berørt av koronaviruset. Eksempler på bransjer som er hardt berørt er serveringssteder, reiselivet, kultur- og arrangement og trening. 

Virke mener regjeringen omgående må få vedtatt en kompensasjonsordning for bedriftene som er rammet av den statlige stengingen.

− Dette er en krise som har medført akutt pengemangel i bedriftene. Det er ikke nok å bare kutte i utgiftene, når inntektene har stoppet over natten. Myndighetene i USA og Tyskland har iverksatt enorme krisepakker. Nå må norske myndigheter følge opp. Det hjelper ikke å skyte med luftgevær, vi må frem med bazookaen.

Virke mener regjeringen også umiddelbart må få vedtatt de varslede endringene i permitteringsordningen, utsette innbetaling av arbeidsgiveravgift og moms og frita arbeidsgiver fra å betale sykelønn ved sykdom og myndighetspålagt karantene knyttet til korona. 

Virke mener myndighetene må kompensere virksomheters tap som følge av stengningsvedtak. I tillegg må regjeringen forberede innføring av en garanti for lån fra bankene til bedriftene som er rammet. 

Virke støtter LO

Virke støtter LOs utspill om at arbeidstakere som er permittert må få 100 prosent lønnsdekning av staten de første 15 dagene av permitteringsperioden. Virkes rådgivningstelefon opplever stort påtrykk, i går gjaldt hele 75 prosent av henvendelsene permittering.

− Bedriftseiere over hele landet som må permittere ansatte for å redde arbeidsplassene deres ønsker ikke at de personlig skal ta regningen. Her må staten på banen. Vi må sørge for at folk beholder livsgrunnlaget sitt, og har penger til å stimulere økonomien når myndighetene kan begynne å lette på krisetiltakene, sier Horneland Kristensen.

 

Virkes krav til tiltak

1. Pakken i går med permitteringstiltak og de første grepene for å bøte på konsekvensene av koronaviruset er hastetiltak. Med brått fall i aktivitet og omsetning må permitteringsreglene iverksettes umiddelbart. Stortinget må ikke drive tautrekking om dette på en måte som utsetter iverksettelse. Det vil få store konsekvenser for mange bedrifter i handel og tjenestenæringene som må permittere nå. Alternativet til permitteringer vil for mange være oppsigelser og konkurser.

2. Virkes medlemmer melder om en akutt likviditetskrise. De skatte- og avgiftsmessige tiltakene regjeringen la frem i går monner ikke. Virksomhetene må få utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Virke foreslår at neste termin for innbetaling utsettes til oktober, og at man har to forfall i 2020; i oktober og ved årsskiftet.

3. Kompensasjon for myndighetsvedtak: Virke mener myndighetene må kompensere virksomhetenes tap som følge av vedtak fra myndighetene.

Dette er vedtak som innebærer stenging, karantene, ledighold av institusjonsplasser, eller kansellering av pakkereiser der arrangør må bære hele kostnaden. Det kan også være vedtak som pålegger virksomhetene å øke kapasitet, drive ekstraordinære plasser mv.

4. Sykelønn: Virke mener at ved sykdom og myndighetspålagt karantene knyttet til korona, må arbeidsgiver fritas fra betalingsplikten i arbeidsgiverperioden (de første 14 dagene).

Nøkkelord

Bilder

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, og representerer 24 000 medlemsvirksomheter.

Følg saker fra Virke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Virke

Regjeringen har lyttet til Virke: Nødhjelp til kriserammet næringsliv27.3.2020 08:00:00 CETPressemelding

Fredag la regjeringen, sammen med Virke, LO, NHO og Finans Norge frem en ordning som sikrer kompensasjon for tapte inntekter på grunn av direkte eller indirekte koronastenging. Kompensasjonsordningen bygger på Virkes forslag. – Regjeringen har lyttet, og viser at de står bak ordene om at de stiller opp med det som trengs, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Virke: Lån og utsatte betalinger er ikke nok når grunnlaget for en halv million arbeidsplasser forsvinner24.3.2020 15:28:01 CETPressemelding

Virkes ferske medlemsundersøkelse viser at 490 000 arbeidsplasser står i fare for å gå tapt i bransjer som enten er stengt av myndighetene eller lider under at myndighetene har bedt kundene om å holde seg borte. Virke mener regjeringen må komme med en kompensasjonsordning utover lån og utsetting av utgifter og skatter, slik at de utsatte virksomhetene holder seg i live gjennom koronakrisen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom