Samferdselsdepartementet

400 millionar kroner til vedlikehald av fylkesvegane er fordelt

Del

- Fylkesvegane treng eit løft. Det har vi signalisert i ny Nasjonal transportplan og vi viste det allereie gjennom budsjettforhandlingane for 2020 og 2021. No følger vi opp desse forhandlingane og fordeler om lag 400 millionar kroner ekstra til vedlikehald av fylkesvegar. Det vil gi betre vegar for folk og næringstransport i heile Noreg, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Dette kjem i tillegg til dei prosjekta og tiltaka som allereie er planlagt for 2021 av fylkeskommunane. Mange stader er det eit stort behov for oppgradering, og no kjem det meir pengar, seier Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Dette kjem i tillegg til dei prosjekta og tiltaka som allereie er planlagt for 2021 av fylkeskommunane. Mange stader er det eit stort behov for oppgradering, og no kjem det meir pengar, seier Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Det er fylkeskommunane som har ansvaret for fylkesvegane, og må prioritere midlar til bygging, drift og vedlikehald. Regjeringa har likevel to øyremerka tilskotsordningar for fylkesvegar: Vedlikehald av fylkesvegar og utbetring av fylkesvegar som er viktige for tømmertransport.

For å stimulere til aktivitet og jobbar i heile landet, i samband med koronakrisa, blei det seint i 2020 vedtatt 400 millionar kroner ekstra til vedlikehald av fylkesvegar. Desse pengane er det ikkje krav om at må gå til vegar som er viktige for sjømatnæringa, som tilskotsordninga eigentleg krev. Vedtaket kom så seint på året at pengane blei overførte til 2021.

- Etter gode forhandlingar i Stortinget, blei vi einige med Fremskrittspartiet (Frp) om desse ekstra midlane. Dette kjem i tillegg til dei prosjekta og tiltaka som allereie er planlagt for 2021 av fylkeskommunane. Mange stader er det eit stort behov for oppgradering, og no kjem det meir pengar, seier samferdselsministeren.

Det er ikkje stilt krav til eigendel frå kommunane og pengane skal gå til vedlikehaldstiltak og mindre utbetringstiltak. Dei ulike tiltaka kan vere asfaltering, reasfaltering, bygging av rekkverk, vegoppmerking, kantforsterkningar, vegetasjonsrydding, stikkrenner, grøfting og ferjekaiar. Tiltaka må gjennomførast i løpet av 2021.

Statens vegvesen har fordelt pengane etter fylke, og ikkje prosjekt og tiltak, fordi det kan komme endringar gjennom året.

Fylke

Tilskot

Viken

ca. 41 mill. kr

Oslo

ca. 1,4 mill. kr

Innlandet

ca. 25 mill. kr

Vestfold og Telemark

ca. 29 mill. kr

Agder

ca. 29 mill. kr

Rogaland

ca. 17 mill. kr

Vestland

ca. 76 mill. kr

Møre og Romsdal

ca. 40 mill. kr

Trøndelag

ca. 28 mill. kr

Nordland

ca. 57 mill. kr

Troms og Finnmark

ca. 57 mill. kr

I tillegg blei det nyleg fordelt 46,9 millionar kroner til utbetring av fylkesvegar for tømmertransport i 2021 og gitt tilsegn om 19,6 millionar kroner for 2022. Sjå eiga pressemelding.

Regjeringa har med andre ord no fordelt om lag 465 millionar kroner til fylkesvegane.

Nøkkelord

Bilder

- Dette kjem i tillegg til dei prosjekta og tiltaka som allereie er planlagt for 2021 av fylkeskommunane. Mange stader er det eit stort behov for oppgradering, og no kjem det meir pengar, seier Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Dette kjem i tillegg til dei prosjekta og tiltaka som allereie er planlagt for 2021 av fylkeskommunane. Mange stader er det eit stort behov for oppgradering, og no kjem det meir pengar, seier Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nedre Glomma får 77 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:10:09 CEST | Pressemelding

– Nedre Glomma får nå utbetalt 56,7 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom