Akan

40 prosent unngår bekymringssamtalen

Del

En av fire ledere har vært bekymret for at deres ansatte drikker for mye alkohol. Ikke alle snakker med den det gjelder. – Ledere har et stort ansvar, sier direktør for Akan kompetansesenter, Elisabeth Ege.

I en ny spørreundersøkelse blant 800 ledere i Norge, svarer 24 prosent at de har vært bekymret for at en ansatt drikker for mye alkohol. Nær 40 prosent av lederne har ikke tatt en prat med den de er bekymret for.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse på oppdrag fra Akan, Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

- Ledere har ansvar for arbeidsmiljøet og er sentral i arbeidet med å skape en trygg bedriftskultur. Vi ønsker at flere ledere tar bekymringssamtalen med ansatte de tror drikker for mye, for å unngå belastning for arbeidsmiljøet, redusert effektivitet og omdømmerisiko, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan.

Ege peker på tre mulige grunner til at ledere vegrer seg for å ta den nødvendige samtalen med ansatte.

- En del er nok redde for å ta feil, for å bli møtt med sinne og for å ødelegge en god relasjon. Det er menneskelig å vegre seg, men det forsvarer ikke å la være. Bekymringssamtalen kan være avgjørende for den det gjelder og for arbeidsplassen. Jo tidligere samtalen tas, desto lettere er det å få til endring, sier Ege.

Akan-direktøren kommer med en oppfordring til landets ledere:

- Vit at mange flere reagerer med takknemlighet enn sinne. For høyt alkoholbruk rammer ikke bare den enkelte, men også virksomhetens lønnsomhet. Og det finnes gode verktøy for å hjelpe ledere, ansatte og virksomheter med høyt alkoholbruk – bruk dem, oppfordrer Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Akan

Akan
Akan
PB 96, Sentrum
0101 Oslo

22 40 28 00http://akan.no/

Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon som eies av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten. Virksomheten finansieres av staten ved Helsedirektoratet, LO, NHO, samt egne kursinntekter. Norsk Arbeidsgiverforening (NAF, nå NHO) og LO stiftet AKAN i 1963. AKAN var den gang initialord for ‘Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani’. Staten kom med på eiersiden året etter.

Følg pressemeldinger fra Akan

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Akan på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Akan

Tusen takk leder. … den telefonen du tok til oss kan ha vært årets viktigste samtale!1.7.2022 13:37:51 CEST | Kronikk

I løpet av årets fem første måneder ser vi hos Akan kompetansesenter en trend: flere ledere fra landets små, og spesielt mellomstore bedrifter kontakter oss på vår veiledningstelefon. De ringer fordi de har en konkret sak, en uheldig hendelse, en mistanke eller en bekymring for at en ansatt har et problematisk bruk av alkohol eller narkotika. Av Elisabeth Ege, direktør Akan kompetansesenter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom