If

4 av 5 nordmenn tror ikke kapasiteten i helsevesenet vil bli bedre

Del

Funnene fra Helsepolitisk barometer 2022 viser at kun 18 prosent av Norges befolking over 18 år har tro på at kapasiteten i den offentlige helsetjenesten vil være bedre om fem år. 25 prosent tror den vil være uendret, mens 45 prosent tror kapasiteten vil bli dårligere.

Kristine Sandvik er administrerende direktør i Vertikal Helse og deltar i debatt om våre helsepolitiske utfordringer under fremleggelsen av Helsepolitisk barometer 2022. Foto: If.
Kristine Sandvik er administrerende direktør i Vertikal Helse og deltar i debatt om våre helsepolitiske utfordringer under fremleggelsen av Helsepolitisk barometer 2022. Foto: If.


Finansiering over skatteseddelen
Dersom vi i fremtiden må øke finansieringen av helsetjenester for å møte befolkningens behov, mener 44 prosent at dette bør gjøres over skatteseddelen. 17 prosent mener at helseforsikringer er løsningen, mens 15 prosent mener vi bør få høyere egenandeler. Kun 3 prosent ønsker økt selvfinansiering av private helsetjenester.

- Vi ser at hele 76 prosent ønsker kollektive finansieringsløsninger for fremtidens behov av helsetjenester, og dette er naturlig da de færreste har økonomi til å selvfinansiere all helsehjelp. Gjennom kollektive løsninger, som forsikring, vil flere dermed få tilgang på god behandling og oppfølging, sier Sandvik.

- Helseforsikring og andre private helseaktører kan på ingen måte erstatte det offentlige helsevesenet i Norge, men vi mener dette er et nødvendig supplement. Det viste seg spesielt godt under koronapandemien fortsetter hun.

Arbeidsgivere vil dekke ansatte
Helsepolitisk barometer 2022 viser at 64 prosent synes det er positivt at arbeidsgivere tegner helseforsikring for sine ansatte. Kun 8 prosent mener at det er negativt.

- Å ha helseforsikring på arbeidsplassen er både positivt for arbeidsgiver og arbeidstaker. Hele 90 prosent av de vi forsikrer har forsikring gjennom jobben. For arbeidsgiver betyr det at de ansatte kan komme raskere tilbake ved sykdom, og arbeidstakere som ikke er kritisk syke får kortet ned ventetiden for behandling betraktelig, sier Sandvik.

Ventetid koster
Til tross for at en privat helseforsikring kan korte ned ventetiden på behandling med minst 68 dager, mener om lag 1 av 3 (27 prosent) av de spurte i undersøkelsen at helseforsikring ikke har noen effekt på sykefraværet. Litt flere (34 prosent) mener at helseforsikring bidrar til å redusere sykefraværet.

- Mange av våre bedriftskunder har i dag behov for å tegne helseforsikring for ansatte. 98 prosent av bedriftene vi forsikrer er under 100 ansatte og svært avhengige av hver enkelt ansatt. I tillegg befinner 4 av 5 av bedriftene vi forsikrer seg utenfor de tre største byene, og arbeidskraft er ikke alltid like enkelt å erstatte ved kort eller langvarig fravær, sier hun.

I tillegg til å spare bedrifter for kostnader knyttet til sykefravær, bidrar helseforsikring til økonomisk verdi for velferdsstaten:

- Dersom vi kan korte ned tiden på hvor lenge man mottar økonomisk støtte fremfor å være arbeidstaker og skattebetaler, vil det selvfølgelig også gagne det offentlige gjennom mindre ytelser fra NAV, avslutter Sandvik.

Kantar Helsepolitisk barometer er en uavhengig, syndikert undersøkelse. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. 2011 personer har besvart undersøkelsen, som er representativ for befolkningen over 18 år. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Synsinformasjon, If/Vertikal Helse, Apotekforeningen, NHO Service og Handel, Aleris Helse, Psykologforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Senteret for et aldersvennlig Norge og Oslo Cancer Cluster (med støtte av medlemmene Janssen og MSD).

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kristine Sandvik er administrerende direktør i Vertikal Helse og deltar i debatt om våre helsepolitiske utfordringer under fremleggelsen av Helsepolitisk barometer 2022. Foto: If.
Kristine Sandvik er administrerende direktør i Vertikal Helse og deltar i debatt om våre helsepolitiske utfordringer under fremleggelsen av Helsepolitisk barometer 2022. Foto: If.
Last ned bilde

Om If

If
If
Drammensveien 264
0283 Oslo

21 49 24 00https://www.if.no

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 7 900 dyktige medarbeidere kan 3,7 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Følg pressemeldinger fra If

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra If på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra If

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom