Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ny norsk praksis for skyggekast fra vindkraftverk

Del
NVE får nå på plass forvaltningspraksis som bedre ivaretar mottakerne av skyggekast fra vindkraftverk. Skyggekast er rytmiske lys- og skyggevekslinger forårsaket av rotorbladene på vindkraftverk som sveiper foran solskiven og fremkaller sjenerende blinking.

Frem til nå har det ikke eksistert norske retningslinjer for skyggekastutredninger eller grenseverdier for omfang av skyggekast. NVE har tidligere forholdt seg til danske eller svenske grenseverdier i behandlingen av skyggekast. En ny veileder fra NVE beskriver ny norsk forvaltningspraksis og krav til beregninger.

Ny veileder med nye grenseverdier
Veilederen er utarbeidet på grunnlag av NVEs egne vurderinger og en rapport NVE har bestilt fra Norconsult. NVEs nye anbefalte grenseverdier for skyggekast er:

  • Teoretisk skyggekast i 30 timer per år eller 30 minutter per dag (tar utgangspunkt i at det alltid er sol og ugunstig vindretning)
  • Faktisk skyggekast i åtte timer per år

I unntakstilfeller kan man se bort fra for eksempel typiske sommerhytter som blir utsatt for skyggekast i vinterhalvåret. Det kan også ses bort fra grenseverdien for teoretisk skyggekast dersom faktisk skyggekast begrenses til under åtte timer per år gjennom å stanse vindturbiner i perioder med skyggekast.

Strammer inn grenseverdier
Tidligere har NVE forholdt seg til den danske grenseverdien på ti timer sannsynlig skyggekast per år eller den svenske grenseverdien på åtte timer sannsynlig skyggekast per år. De nye grenseverdiene er noe mer konservative, og er tilpasset det tyske regelverket. NVEs nye praksis bygger på den grundigste internasjonale forskningen om virkninger av skyggekast.

I tillegg til de nye anbefalte grenseverdiene er den største endringen fra tidligere praksis at det skal benyttes en standard faktor for solskinnssannsynlighet på 0,5 i beregninger av sannsynlig skyggekast. Solskinnssannsynligheten er vanligvis mellom 0,2 og 0,4 i Norge, og beregningene av sannsynlig skyggekast blir dermed konservative. Veilederen slår også fast at det ikke er nødvendig med beregninger av skyggekast for mottakere som er mer enn 1500 meter fra nærmeste vindturbin. På denne avstanden vil skyggeeffekten være minimal.

Les om skyggekast på NVEs nettsted.

Les NVEs nye veileder om forvaltningspraksis og krav til beregninger knytet til vindkraft.

Kontaktpersoner:
Rådgiver, Erlend Bjerkestrand tlf. 911 29 413
Seksjonssjef, Arne Olsen tlf. 91 54 83 87

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE’s analyse: lite sannsynlig med kraftunderskudd de nærmeste årene14.8.2023 09:00:00 CEST | Pressemelding

NVE forventer at kraftbalansen i Norge blir svakere framover, men vi forventer ikke kraftunderskudd. Oppdaterte tall viser at kraftforbruket ikke tar seg raskt opp igjen når kraftprisene har falt fra de høye nivåene i 2021 og 2022. Det tyder på at en del tiltak, for eksempel innen energieffektivisering, vil ha varig virkning og demper forbruksveksten. På den andre siden vil det komme til lite ny kraftproduksjon de nærmeste årene.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom