Politihøgskolen

3459 søkte 400 studieplasser

Del

Det er en nedgang i antall søkere til politiutdanning sammenlignet med tidligere år, men også færre studieplasser. Politihøgskolens mål er som alltid et solid antall kvalifiserte søkere i det endelige opptaket.

VIL BLI POLITI: Færre søkere, men fortsatt vil mange ta politiutdanning. Foto: Sturlason
VIL BLI POLITI: Færre søkere, men fortsatt vil mange ta politiutdanning. Foto: Sturlason

Frem til og med høsten 2017 var det opptak til 720 studieplasser ved Politihøgskolens studiesteder. Fra høsten 2018 ble antallet redusert til 550, og fra høsten 2020 skal det tas opp om lag 400 studenter til bachelorstudiet.

Ser vi på antall søkere bak hver studieplass er bildet som følger:

I 2016 var det rekordsøknad til politiutdanning. Da var det 7,9 søkere til hver av de 720 studieplassene. I 2019 var tallet 7,4 til de 550 plassene. I 2020 er det 8,6 søkere til hver av de 400 studieplassene.

Linn-Hege Lauvset, rådgiver ved seksjon for Opptak og rekruttering ved Politihøgskolen, ser da også positivt på årets søkertall.

Vi er ikke overrasket, og heller ikke bekymret over færre søkere. Det har jo vært debatt om redusert studentopptak og fordeling av studieplasser. Og ikke minst uro rundt jobbutsikter for nyutdannet politi. Disse forholdene kan ha påvirket aktuelle søkere. Vi ønsker selvsagt enstørst mulig interesse for å søke politiutdanning, men vi opplever vel at søkertall og antall studieplasser står i forhold til hverandre.

Antall søkere som har politiutdanning som sitt førstevalg, 1. prioritet,er spesielt interessant for det videre opptaket. Totalt 2286 har et av høgskolens studiesteder som sitt førstevalg ved søknadsfristens utløp 1. mars. Tallet søkere med 1. prioritet av politiutdanning har fulgt antallet søkere totalt, slik er det også i år.

Andelen kvinnelige søkere er på 54,6prosent. Det er to prosent mer enn i fjor, og rekord for andelen kvinnelige søkere til politiutdanning. I 2013 var det nær 41 prosent kvinnelige søkere, så dette er en markant utvikling på få år.

Nå skal søkere sende inn dokumentasjon, og det skal forberedes for opptaksprøver. Det er en krevende tid som venter søkerne.

- Det viktigste for Politihøgskolen er at vi sitter igjen med et solid antall kvalifiserte søkere i sluttprosessen. Det er en lang og grundig vei dit, for å sikre best mulig kvalitet inn mot siste runde av opptaket. Jeg har god tro på at vi også i år får et tilstrekkelig antall godt kvalifiserte og motiverte kandidater som starter på politiutdanningen til høsten, sier Linn-Hege Lauvset.

Politihøgskolen vil nå arbeide videre med materialet fra Samordna opptak, og kommer etter hvert tilbake med regionale søkertall og interesse for valg av de ulike studiestedene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

VIL BLI POLITI: Færre søkere, men fortsatt vil mange ta politiutdanning. Foto: Sturlason
VIL BLI POLITI: Færre søkere, men fortsatt vil mange ta politiutdanning. Foto: Sturlason
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom