Yara International ASA

300 ledere samles for å stake ut kursen mot oppfyllelse av FNs bærekraftmål

Del

03 juni 2016, Oslo – Med ønske om at Norge skal være et foregangsland for arbeidet med FNs bærekraftsmål, samles 300 ledere fra FN, næringslivet, sivilt samfunn og politikk i Oslo den 6. juni for å stake ut en felles kurs. Konferansen vil fokusere spesielt på hvordan næringslivet best kan innta en aktiv og drivende rolle. En rekke internasjonale og nasjonale toppledere deltar på konferansen som er arrangert av Utenriksdepartementet (UD), NHO, Yara og Forum for Utvikling og Miljø.

Utenriksminister Børge Brende, presidenten for den afrikanske utviklingsbanken (African Development Bank) Akinwumi Adesina og FNs generalsekretær Ban Ki-moons spesialrådgiver for bærekraftsmålene, David Nabarro, vil innlede. Samlet vil de gi viktige signaler om strategien globalt, i Afrika og for Norge.

Andre fremstående innledere på konferansen er:

Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara

Kristin Halvorsen, direktør CICERO Senter for klimaforskning

Elisabeth Grieg, styreleder Grieg Group

Jon Hindar, konsernsjef i Cermaq

Borghild Tønnessen-Krokan, fungerende leder, Forum for Utvikling og Miljø

Svein Oppegaard, direktør område arbeidslivspolitikk, NHO

Jon Lomøy, direktør, Norad

“Skal vi lykkes med bærekraftmålene må vi samarbeide på alle nivåer – fra lokalt til globalt og på tvers av næringsliv, sivilt samfunn og offentlig sektor. FNs generalsekretær har gitt Norge en viktig pådriverrolle i dette arbeidet,” sier Børge Brende. 

”Yara ble grunnlagt i 1905 for å bekjempe sult i Europa, i dag bidrar vi til betydelig økt matproduksjon i verden. Ved å jobbe i partnerskap på tvers av sektorer og organisasjoner skal vi bidra til å løse dagens globale utfordringer som sult, ekstrem fattigdom og klimaendringer,” sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

”Norsk næringsliv kan spille en betydelig rolle i realiseringen av bærekraftsmålene, både i Norge og internasjonalt. Bedriftene er en helt sentral del av løsningen – gjennom å skape arbeidsplasser, teknologier, produkter og løsninger, og nye måter å jobbe på,” sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

“Vi må ta vare på våre behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Med de nye bærekraftsmålene får det grønne skiftet ny vind i seilene”, sier Borghild Tønnessen-Krokan, fungerende leder for Forum for Utvikling og Miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner.

Alle verdens land har forpliktet seg til å utrydde fattigdom på en bærekraftig måte innen 2030. I juli skal Norge og 20 andre land rapportere til FN hvordan målene skal nås.

Målgruppen for arrangementet er ledelsen i selskaper og organisasjoner, samt personer med særskilt ansvar for ansvarlig forretningsførsel og bærekraftig strategiutvikling. Deltakelsen er fulltegnet i løpet av kort tid og de 300 deltakerne representerer store deler av næringslivet, offentlig sektor og sivilt samfunn.

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon, bilder eller intervjuer, vennligst kontakt:

Ingrid Helsingen Warner
Arrangementskoordinator
+47 94 878 886
SDG@leidar.com

Om Yara International ASA

Yara International ASA
Yara International ASA
Drammensveien 131 131
0277 Oslo

24 15 70 00http://www.yara.com

I samarbeid med kunder og partnere dyrker Yara kunnskap for å brødfø verdens befolkning og ta vare på kloden, for å oppfylle vår visjon om et samfunn bygget på samarbeid, en verden uten sult og respekt for kloden vår. Våre løsninger for plantenæring og presisjonslandbruk øker bøndenes avlinger og produktkvalitet, med redusert miljøavtrykk. Våre miljøløsninger og industriløsninger forbedrer luftkvalitet, reduserer utslipp og er viktige ingredienser i utviklingen av en rekke andre produkter.
Vi har en åpen bedriftskultur som vektlegger mangfold og inkludering, og vi fremmer sikkerhet og integritet hos våre ansatte, leverandører, forretningspartnere og samfunnet for øvrig.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse den økende sulten i Europa, og er i dag tilstede over hele verden med mer enn 16.000 ansatte og operasjon i over 60 land. I 2017 hadde Yara en omsetning på 93,8 milliarder kroner. Se www.yara.com for mer informasjon.

Følg pressemeldinger fra Yara International ASA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Yara International ASA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Yara International ASA

Åpner for historisk satsing på grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge18.2.2021 08:19:42 CET | Pressemelding

Oslo, 18. februar 2021: Yara, Statkraft og Aker Horizons inngår en intensjonsavtale om partnerskap for å produsere og utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge med Herøya som første prosjekt. Prosjektet kan bli et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie, og samtidig bidra til å utvikle ny industri, fremskynde grønn omstilling, skape nye arbeidsplasser og et konkurransefortrinn for Norge i den raskt voksende hydrogenøkonomien.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom