elKompis

3 veier til rimeligere nettleie

Del

Den nye nettleiemodellen, eller mer korrekt; den nye prismodellen på nettleie, er på plass. Første juli i år innførte regjeringen prismodellen som alle de største nettselskapene i Norge vil bruke. For deg og meg betyr modellen at vi i større grad enn før kan påvirke sluttsummen på nettleie-fakturaen.

Hvorfor ny prismodell på nettleie?

Nettbransjen har i samarbeid med forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner og næringsliv vært pådrivere for den nye prismodellen. Årsaken er at et stadig mer elektrifisert samfunn legger press på strømnettet vårt. Det er rett og slett ikke dimensjonert for de timene med mest strømforbruk. Samtidig er det et mål for nettselskapene å unngå store økonomiske investeringer, som jo til slutt blir et spleiselag for forbrukerne. Fysisk utvidelse av nettet, som medfører store inngrep i naturen, er heller ikke ønskelig.

Effekt kan enkelt forklares som samtidig strømforbruk, og ved å redusere effekttoppene kan vi utnytte kapasiteten i strømnettet uten utbygging.

Løsningen er en prismodell som stimulere til å jevne ut forbruket gjennom døgnet, slik at effekttoppene blir lavere. Effekt kan enkelt forklares som samtidig strømforbruk, og ved å redusere effekttoppene kan vi utnytte kapasiteten i strømnettet uten utbygging.

Nettleie = kapasitetsledd + energiledd

Tidligere var det bare forbruket ditt (energileddet) som påvirket nettleien din. I tillegg var det et månedlig fastbeløp du ikke kunne påvirke. Fastbeløpet er nå erstattet av det som kalles kapasitetsledd - et beløp pr måned som du kan påvirke. Energileddet beholdes, men nå med forskjellig pris på dag og natt, hvor natt er billigst. Noen nettselskaper har også nattpris i helgen. Med dette ønsker nettselskapene å stimulere til mer bruk av strøm på natt og helg hvor det normalt er lite trafikk i nettet.

Energileddet er en pris pr. kwt bestemt av ditt nettselskap (og har ingenting med selve strømprisen å gjøre). Summen påvirkes av forbruket ditt. Jo lavere forbruk, jo lavere nettleie. Prisen pr. kwt differensierer på dag (kl. 06 – 22) og natt (kl. 22-06), og hos noen nettselskaper også i helg.

Kapasitetsleddet er et beløp per måned som du påvirker med å holde så lave effekttopper som mulig. Beløpet beregnes med utgangspunkt i (hold deg fast) – gjennomsnittet av de tre høyeste klokketimene fra tre ulike døgn innenfor en måned, såkalt døgnmakser.

3 veier til rimeligere nettleie

Oppsummert er det nå særlig tre ting du bør huske på for å sikre så lav nettleie som mulig:

1. Fordel forbruket gjennom døgnet og få lavest mulig månedsbeløp på nettleien

2. Jo lavere totalt forbruk, jo lavere nettleie

3. Strømforbruk mellom kl. 22-06 og i helg vil lønne seg

Fordel forbruket og reduser nettleia

Kapasitetsleddet inneværende måned beregnes på grunnlag av forrige måneds effekttopper. Her er et eksempel:

I juli hadde Kaja, kunde i strømselskapet elKompis, 3 timer med et samlet snitt på 5,19 kw som høyeste effekttopp. Det betyr at hun i juli havner på trinn 3 ifølge hennes nettselskaps trappetrinnsmodell. Resultatet er et kapasitetsledd på 350 kr. Klarer hun i august å redusere snittet til under 5 kw havner hun på trinn 2, og skal betale 250 kr i kapasitetsledd neste måned.

Selve modellen er den samme hos alle nettselskapene – men både kapasitetsleddet og energileddet har hhv. forskjellige intervall og pris hos de forskjellige nettselskapene (det skal ikke være lett!). På ditt nettselskap sine websider finner du informasjonen du trenger.

Men hvordan kan du finne ut hvor mye effekt du bruker?

Uten en app eller annen digital løsning levert av din strømleverandør eller lignende, er det nærmest umulig å finne de tre timene som kapasitetsleddet beregnes ut ifra. Har du installert en "pulsmåler" i HAN-porten på strømmåleren din, kan ofte de samme appene også lese av ditt strømforbruk/effekt i sanntid. Mye kommer til å skje fremover i forbindelse med funksjonalitet knyttet til forbruk, effekt og varsling. I elKompis har vi et dedikert team som kontinuerlig jobber med å gi kundene det de trenger av informasjon og oversikt i appen. 

Et lite life-hack på tampen ;)

Har du ikke installert en smart "pulsmåler", kan du likevel enkelt lese av hvor mye effekt du bruker akkurat nå - direkte i sikringsskapet ditt! Alle smartmålere har nemlig en knapp som fungerer som en meny-velger. Klikk på denne til du får opp verdien med betegnelsen kw.

Voilà!

Nøkkelord

Kontakter

Jan Kristian Benestad, markedssjef +47 405 53 463
Tone Tversland, PR-ansvarlig + 47 97 79 52 30

Bilder

Last ned bilde
I elKompis har vi et dedikert team som kontinuerlig jobber med å gi kundene det de trenger av informasjon og oversikt i appen.
I elKompis har vi et dedikert team som kontinuerlig jobber med å gi kundene det de trenger av informasjon og oversikt i appen.
Last ned bilde
Ny prismodell er basert på et kapasitetsledd pluss et energiledd.
Ny prismodell er basert på et kapasitetsledd pluss et energiledd.
Last ned bilde

Om elKompis

elKompis
elKompis
Dronningensgate 3
4610 Kristiansand

24 24 00 24https://www.elkompis.no/