Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

23. juni overleverer NVE sikringsanlegg ved Vassenden i Jølster til Sunnfjord kommune

Del

NVE overleverer krisetiltak ved Vassenden i Jølster til Sunnfjord kommune. Anlegget sikrar bustader, næringsbygg og Europavei. Presse inviterast til å delta. Tid: tirsdag 23. juni kl. 11:00-13:00 Sted: Gjesthalla, Nikolai Astrups veg 40, 6847 Vassenden

NVE har støtta Sunnfjord kommune med krisetiltak etter flaumen 30.juli 2019 i Vassenden. Tiltakene sikrar 55 bustader i tillegg til næringsbygg og Europavei.

NVE ved vassdragsdirektør Kjetil Lund og regionsjef Siss-May Edvardsen overleverer anleggene tirsdag 23. juni. Synfaring med orientering om flaumhendinga og anlegget starter ved Gjesthalla samfunnshus kl. 11.00. Det blir tid til media med bilde og intervju. Sjølve overleveringa skjer på Jølster museum kl. 13.

Kontakter

Kontaktpersoner:
Fungerende regionsjef Siss-May Edvardsen
tlf. 952 90 114

Senioringeniør Anders Muldsvor
tlf. 952 90 111

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom