Virke

2021 var nok et tøft økonomisk år for treningssenterbransjen

Del

Pandemirestriksjoner førte til nok et tøft år for landets treningssentre

Mee Eline Eriksson, bransjedirektør for aktiv helse
Mee Eline Eriksson, bransjedirektør for aktiv helse

Foreløpige regnskapstall for 2021 viser en samlet omsetning på drøye 5 milliarder kroner for treningssenterbransjen. Det er en økning på nærmere 3 prosent fra året før, til tross for at koronarestriksjonene også preget bransjen i stor grad i 2021.

På det meste var treningssentre stengt i 67 kommuner i første halvdel av fjoråret. Det var særlig på det sentrale Østlandet at restriksjonene var strengest og varte lengst.

 - Det er ingen tvil om at pandemien og restriksjonene var tøft økonomisk for treningssenterbransjen, men perioden var også et tilbakeslag for befolkningens fysiske og psykiske helse, sier Mee Eline Eriksson, bransjeleder for Virke aktiv helse. 

Restriksjoner satte en stopper for drift

Selv om de foreløpige tallene viser en svak positiv omsetningsutvikling i 2021, så er bransjen langt unna nivået i 2019. Omsetningen i 2021 er rundt 700 millioner kroner lavere enn hva det var året før pandemien.

- Virkes medlemmer innen treningssenterbransjen tilbyr trening under profesjonelle rammer og er en sosial arena som gir helsegevinster for den enkelte og samfunnet. Jeg er glad for at arbeidet med å oppnå den annerkjennelsen av bransjen til slutt nådde frem og at treningssentrene ikke måtte stenge ned igjen mot slutten av 2021, sier Eriksson.

 Ytterligere fall i driftsmarginer

Virkes analyser viser at til tross for en positiv omsetningsutvikling i 2021 sammenlignet med 2020, falt driftsmarginen i treningssenterbransjen ytterligere.

Virkes treningssenterrapport ble driftsmarginen i bransjen estimert til 9,9 prosent i 2019. I 2020 hadde den falt til 1,6 prosent. Foreløpige regnskapstall for 2021 viser en driftsmargin på 0,8 prosent og er med det på sitt laveste nivå siden 2015.

Virkes treningssenterrapport 2022, en komplett analyse av treningssenterbransjen, kommer i november.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mee Eline Eriksson, bransjedirektør for aktiv helse
Mee Eline Eriksson, bransjedirektør for aktiv helse
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.