Bane NOR Eiendom

2019 ble et godt år for Bane NOR Eiendom AS

Del

Bane NOR Eiendom-konsernet som består av Bane NOR Eiendom AS, datterselskaper og felleskontrollerte virksomheter, oppnådde gode økonomiske resultater i 2019.

Administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom. Foto: Terje Borud
Administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom. Foto: Terje Borud

Årsresultat før skatt ble 1.108 millioner kroner, en nedgang på 317 millioner kroner fra 2018, grunnet en ekstraordinær realisasjon ved årsslutt 2018 og periodisering av salgsgevinster. Leieinntekter og ordinære driftskostnader utviklet seg positivt i 2019.

- Jeg er godt fornøyd med de økonomiske resultatene i 2019, og det var også et svært produktivt år for oss. Av mange høydepunkter fra året vil jeg nevne at vi åpnet to nye, flotte hotell, ett ved Drammen stasjon og ett ved Porsgrunn stasjon. På Kvaleberg i Stavanger ferdigstilte vi et nytt, moderne togverksted, og i våre mange hel- og deleide boligprosjekter, ferdigstilte vi 310 boliger, sier administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom.

God verdiutvikling
Bane NOR Eiendom-konsernets eiendomsportefølje hadde en meget god verdiutvikling i 2019. Ved utgangen av året var porteføljens estimerte eiendomsverdi på 17.897 millioner kroner, 10.768 millioner mer enn bokført verdi. Til sammenligning var porteføljens estimerte verdi ved starten av året på 16.258 millioner korner, 9.850 millioner kroner mer enn bokført verdi.

Selskapet er i en god finansiell posisjon og hadde ved årsslutt 2019 ubenyttede kredittfasiliteter tilsvarende 1.716 millioner kroner. Belåningsgraden var ved årsslutt 27 prosent (35 prosent per 31.12.18).

Bane NOR Eiendom-konsernet oppnådde også̊ gode resultater innen miljø, samfunnsansvar og knutepunktutvikling i 2019.

Les mer om dette i Bane NOR Eiendom AS' årsrapport for 2019: https://2019aarsrapport.banenoreiendom.no.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom. Foto: Terje Borud
Administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom. Foto: Terje Borud
Last ned bilde
Administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom 1. Foto: Terje Borud.
Administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom 1. Foto: Terje Borud.
Last ned bilde

Lenker

Om Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom
Bane NOR Eiendom
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280https://banenoreiendom.no

Om Bane NOR Eiendom AS

Bane NOR Eiendom AS eier, forvalter og utvikler jernbaneeiendom i Norge. Porteføljen har en estimert markedsverdi på 17,9 milliarder kroner og omfatter bl.a. stasjoner, verksteder, næringsbygg, boliger, parkeringshus og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen.

Bane NOR Eiendom AS utvikler moderne og miljøvennlige boliger og næringsbygg og bidrar aktivt til by- og stedsutviklingen i Norge. På stasjonene legger selskapet til rette for hyggelige serveringssteder, fine butikker og andre fasiliteter for de reisende. Til togoperatørene tilbyr Bane NOR Eiendom bl.a. funksjonelle og moderne verksteder.

Ca. 200 medarbeidere jobber for Bane NOR Eiendom AS. Porteføljen omfatter totalt 941 bygg og 2.764 leiekontrakter. Virksomheten har mer enn 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene utgjør ca. 1,3 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom AS er et datterselskap av Bane NOR SF og har som samfunnsoppdrag å gjøre det mer attraktivt å bruke tog og å delfinansiere jernbanen.

Følg pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR Eiendom på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom