Kompetanse Norge

20 millioner til å styrke ansattes digitale kompetanse

Del

Kompetanse Norge deler ut 20 millioner kroner til opplæringsinstitusjoner for at de skal utvikle videreutdanningstilbud i digital kompetanse.

–  Arbeidslivet har et stort behov for fleksible videreutdanningstilbud som er tilrettelagt for de som er i jobb, sier fungerende direktør Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge.
– Arbeidslivet har et stort behov for fleksible videreutdanningstilbud som er tilrettelagt for de som er i jobb, sier fungerende direktør Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge.

Ordningen retter seg mot virksomheter og arbeidstakere som trenger mer digital kompetanse.12 prosjekter får tildelt midler.

Prosjektene skal gjøre arbeidslivet bedre i stand til å takle omstilling og teknologisk utvikling. Tilbudene er fleksible og svarer på det kompetansebehovet virksomhetene har.

– Arbeidslivet har et stort behov for fleksible videreutdanningstilbud som er tilrettelagt for de som er i jobb. Erfaringene så langt viser at ordningen med fleksible videreutdanningstilbud bidrar til å dekke et behov for kompetansepåfyll, sier fungerende direktør Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge.

Det er tredje gang Kompetanse Norge lyser ut tilskudd til fleksible videreutdanninger i digital kompetanse. Det kom inn i alt 16 søknader. Det var 3 søknader fra fagskoler og 12 fra Universitets- og høyskolesektoren. Totalt ble det søkt om 33,6 millioner kroner.

Det blir mulig å søke nye midler til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud til våren 2020.

Tilskuddsmottaker

Prosjektnavn

Tildelt sum

BI Executive 

Partnere: Digital Norway – Toppindistrisenteret AS, Lørn AS, Proneo AS, Validé AS, Energy Valley

David vs Goliat – digitalt endringsarbeid for SMB

2 331 000

UiO – institutt for informatikk
Partnere: Digital Norway – Toppindustrisenteret AS

Digital Innovasjon

1 600 000

Høgskolen Innlandet
Partnere: Skogbrukets kursinstitutt - Skogkurs, Stangeskovene AS, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Nord-Odal kommune/ Kommuneskoger SF, Trysilvassdragets skogeierlag

Digitale utmarkskart

    340 000

NTNU
Partnere: Digital Norway – Toppindistrisenteret AS, Smart Innovation Norway, Telenor, Schibsted, DNV GL, Aker BP

AI + Design Thinking

1 277 460

Norges Hotellhøgskole, UiS
Partnere: Stavanger kommune, Nordic Edge AS

Samskapingsskolen

1 251 520

Nord Universitet, Handelshøgskolen
Partnere: Kunnskapsparken Helgeland, Rana-regionen Næringsforening, Rana utviklingsselskap, SINTEF Helgeland

Digital og bærekraftig næringsutvikling

    600 000

Høyskolen Kristiania

Digital Norway – Toppindustrisenteret AS, Fredrikstad Næringsforening, Bergen Næringsråd

2 150 000

Fagskolen Tinius Olsen
Partnere: DIAB AS, BIOBE AS, Kongsberg Gruppen ASA

Digitalisering av produksjon og produktløp

2 400 000

NTNU Gjøvik
Partnere: COWI

BIM i industri 4.0

1 950 000

NTNU
Partnere: Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Trøndelag FK/DigiTrøndelag, SINTEF Digital, PwC

Smidig praksis i prosjekt og digital transformasjon

1 300 000

Høgskulen på Vestlandet
Partnere: Bergen Næringsråd, Kompetanseforum Hordaland, UiB

Teknologi i forretningsutvikling

2 600 000

Norges Handelshøyskole, NHH
Partnere: Digital Norway – Toppindustrisenteret AS, Kunnskapsbyen Lillestrøm

Innovasjonskultur som driver for omstilling og vekst

2 200 000

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

–  Arbeidslivet har et stort behov for fleksible videreutdanningstilbud som er tilrettelagt for de som er i jobb, sier fungerende direktør Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge.
– Arbeidslivet har et stort behov for fleksible videreutdanningstilbud som er tilrettelagt for de som er i jobb, sier fungerende direktør Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge.
Last ned bilde

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge – hvem vi er og hva vi gjør

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at voksne i Norge skal ha rett kompetanse, slik at de kan delta i arbeids- og samfunnsliv.

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet krever medarbeidere med mer og stadig ny kompetanse. Flere må få muligheten til å sikre seg ny kompetanse gjennom hele livet.

Det er viktig for mennesker å ha en jobb, og det er viktig for samfunnet at flest mulig jobber. Derfor er kompetanseutvikling et av de viktigste politikkområdene framover.

 

Kompetanse Norge sørger for: 

  • at voksne får tilgang til fleksibel opplæring

  • at norske virksomheter jobber målrettet med kompetanseutvikling

  • at myndigheter og folk flest har god kunnskap om hva slags kompetanse vi trenger i framtida

  • at innvandrere får god norskopplæring og gode prøver (Statsborgerprøven, norskprøven og samfunnskunnskapsprøven.)

  • at både unge og voksne har tilgang til gratis, kvalitetssikret karriereveiledning

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom