Det kom inn 283 søknader som alle har blitt vurdert i denne runden. Etter behandlingsprosessen har 95 søkere fått tilslag på søknaden sin og 20 millioner kroner er fordelt på kulturrom over hele landet. Dette er gode og viktige investeringer som vil gi et stort løft til kulturrom over hele landet. Det vitner også om at koronapandemien ikke har klart å knekke ryggen på kulturfeltet. Vi gleder oss til å se all aktiviteten disse midlene vil skape i årene som kommer.

Sitat fra daglig leder om årets første tildelinger:

”Kulturrom er utrolig imponert over pågangsmotet som reflekteres i søknadene vi fikk inn i mars i år. Vi ser at det fremdeles finnes en entusiasme og drivkraft i kulturlivet som har holdt ut gjennom pandemien. Mange av disse får nå gjort en etterlengtet og nødvendig investering som bidrar til positive framtidsutsikter på veien ut av krisen.

Det gir oss i Kulturrom motivasjon til å fortsette arbeidet med å ruste opp den grunnleggende tekniske infrastrukturen som i mange år fremover skal komme artister, publikum og samfunnet generelt til gode. Men med mange gode søknader, er det dessverre svart mange gode tiltak som ikke ble prioritert i denne runden. Det er rett og slett ikke midler til å dekke hele behovet som kulturfeltet melder inn til oss.– Karen Sofie Sørensen, Daglig leder i Kulturrom

Her er et utvalg fra årets tilskuddsmottakere. Lenken inneholder sitater og bilder fra tilskuddsmottakeren til bruk (krediter fotograf):

Rotvoll Kunstnerkollektiv - Trondheim i Trøndelag

Rotvoll Kunstnerkollektiv får 2 007 000,- til å bygge og utbedre 16 øverom.

Slipen Scene - Rognan i Nordland

Med 914 000,- i tilskudd fra Kulturrom til ny PA og mikser vil Slipen Scene få en kraftig oppgradering og konsertopplevelsen vil betraktelig forbedres. Konsertopplevelsene i det gamle skipsverftet vil løftes mange hakk! 

Tanken - Bærum i Viken

Tanken mottar 2 750 000,- fra Kulturrom til å bygge 11 øvingsrom/produksjonsrom. Målet er å legge grunnlaget for bærekraftige arbeidsplasser, realisering av næringspotensialet, og å skape de beste rammebetingelsene for norsk musikkbransje

Fredrikshalds Teater - Halden i Viken

Det ærverdige Fredrikshald Teater (byggeår 1838) i Halden er Norges eneste bevarte barokkscene og brukes av mange av Haldens kreative. De får tilskudd fra Kulturrom på 565 000,- til lyd- og lysutstyr slik at terskelen for å bruke den fantastiske scenen senkes.

Ungdommens kulturbryggeri (Popsenteret Oslo) - Oslo

Stor ungdomssatsing i Oslo blir realitet. Ungdommens kulturbryggeri får 320 000,- i tilskudd til lydutstyr, backline og DJ-utstyr.

Vanvikan Samfunnshus - Indre Fosen i Trøndelag

Et etterlengtet tilskudd på 72 000,-  til nytt og permanent lydutstyr. Den lille bygda får nå et stort løft for lokal teater, dans og musikkopplevelser.

Folken - Stavanger i Rogaland

Det smått legendariske studentstedet Folken får tildelt 196 000,- til nytt lysutstyr!

Tromøy fritidsklubb - Tromøy i Agder

Med tilskudd fra Kulturrom på 108 000,- skal to øverom oppgraderes med splitter nytt utstyr som alle ungdommene i lokalsamfunnet kan benytte seg av!