Samferdselsdepartementet

20 år med nullvisjonen har reddet mange menneskeliv

Del

– Med nullvisjonen fikk vi en helt ny innretning for transportpolitikken. Nullvisjonsarbeidet er fundert på en kunnskapsbasert felles innsats og en erkjennelse av at ett hvert menneske er unikt og uerstattelig. Det har reddet mange liv disse 20 årene. Og det vil fortsette å redde liv, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

15. februar er det 20 år siden nullvisjonen om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd ble vedtatt i Norge. Med nullvisjonen skiftet innretningen av innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet. Fra å arbeide med tiltak mot alle typer ulykker, begynte man med en målrettet innsats for å hindre de mest alvorlige ulykkene med drepte og hardt skadde.

– Nullvisjonen har blitt en veiviser for et kontinuerlig arbeid med etisk ryggrad. Nullvisjonen er mer enn en ambisjon om tallet 0. Vi kan ikke akseptere at så mange mister livet i trafikken hvert år. En nøkkel til de gode resultatene er at aktører på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer og interesseområder samles og enes om forpliktende tiltak for å nå de overordnede målene for ulykkesutviklingen. Dette er unikt og blir lagt merke til og trukket fram, også internasjonalt, sier Hareide.

Nullvisjonen innebærer blant annet at transportsystemet, transportmidlene og regelverket skal utformes på en måte som fremmer trafikksikker atferd hos trafikantene, og i størst mulig grad medvirker til at menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige skader eller død.

- Nullvisjonen er et av hovedmålene i transportpolitikken. Visjonen gir oss noe å strekke oss etter. Samtidig gir den en tydelig retning for innsatsen, og et klart grunnlag for å gjøre prioriteringer. Den forutsetter et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av alle aktører som påvirker sikkerheten i vegsystemet, sier Hareide.

Historiske tall i 2020

2020 markerte en milepæl for trafikksikkerheten i Norge. For første gang i moderne tid ble under 100 drept i et kalenderår. Endrede reisevaner og trafikksituasjon som følge av koronapandemien kan ha medvirket til resultatet. Like fullt vitner det om at langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert arbeid over tid bærer frukter.

– At vi akkurat har lagt bak oss et år hvor det omkom under 100 personer i veitrafikken i Norge er historisk, og vitner om at det i dag er sikrere på norske veier enn noensinne. Samtidig vet vi at for alle de som har omkommet så sitter det pårørende igjen som har opplevd et stort og umistelig tap. Vi går inn i jubileumsåret 2021 med inspirasjon til videre innsats, men også med en visshet om at vi langt fra er i mål. Fortsatt omkommer og skades altfor mange i trafikken, men med nullvisjonen som ledestjerne skal vi nærmere null, sier Hareide.

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut5.3.2021 13:22:27 CETPressemelding

- De tre foregående konkurransene om trafikkpakker har ført til et bedre togtilbud for de reisende, samtidig som staten bruker mindre av felleskapets midler enn før på å kjøpe persontogtjenester. Jeg har god tro på at konkurransen om Trafikkpakke 4 også vil gi gode effekter. Det er positivt at konkurransen nå er i gang, etter at blant annet korona gjorde det nødvendig med utsettelse i fjor, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet lyser ut konkurranse om midlertidig drift av flyrutene Stord–Oslo og Ørland–Oslo1.3.2021 16:54:28 CETPressemelding

Samferdselsdepartementet lyser i dag ut en konkurranse om drift av flyrutene Stord–Oslo og Ørland–Oslo. Flyrutene vil fra 1. april inngå i det såkalte 'minimumstilbudet'. Dette er flyruter som normalt opereres kommersielt, men som en følge av etterspørselsbortfallet under pandemien midlertidig blir gjenstand for statlig kjøp. Tilbudsfristen for flyselskapene er 9. mars 2021 kl. 12.00. Samferdselsdepartementet tar sikte på å tildele kontraktene i midten av mars.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom