Forsvaret

Norske F-35 og Spitfire over Oscarsborg festning og Fornebu

Del

I dag, onsdag 3. juli fra 13.00, vil to norske F-35 fly sammen med én Spitfire over deler av Østlandet. Dette for å markere at det er 80 år siden Spitfire ankom Norge 22. mai 1945 – og at Luftforsvaret fyller 80 år som forsvarsgren.

Onar Digernes Aase, Forsvaret Forsvaret

Spitfire-en vil bli fløyet av veteranpilot Rolf Meum. Sjef Luftforsvaret, Rolf Folland, vil sitte på i baksetet.  Flyene flyr innover mot Oslo over Oscarsborg.

– Det er to toppfly fra hver sin tid som møtes. Og dette er en historisk rute som både markerer ankomsten av Spitfire og etableringen av Luftforsvaret, sier Rolf Folland.

Veteranflyet fra 1943 eies av Runar Vassbotten. Etter ni års gjenoppbygging i England, landet flyet i Norge i mai i år. Totalt ble det bygget over 20 000 Spitfire jagerfly i perioden 1938–1948, men i dag finnes det kun 240 bevarte eksemplarer i verden, hvorav bare 70 er flyvedyktige. Vassbotten ønsker å bruke flyet til å hedre glemte lufthelter, blant annet ved å gjennomføre æresflyvninger. Flyet er sjeldent fordi det er bygd om til en toseter, slik at det kan ha med seg en passasjer.

– Dette er toppen av jagere Forsvaret hadde under andre verdenskrig, som skal fly sammen med toppen kampfly Forsvaret har i dag, sier veteranpilot Rolf Meum.  

Spitfire spilte en hovedrolle i «Battle of Britain» og var kjent for sine ekstreme flyegenskaper og kampkapasitet. I dag er flyet en viktig del av krigshistorien og et symbol på mot og offervilje fra dem som fløy det under krigen. Vassbotten bruker sitt Spitfire-fly til å holde denne historien levende, med æresflyvninger og markeringer.

Det vil bli samlet inn videomateriale fra flyturen som vil bli gjort tilgjengelig via Forsvarets mediebank.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Forsvaret

På oppdrag frå politikarane løyser Forsvaret ei rekkje oppdrag for å halde Noreg trygt. Forsvaret er det sterkaste verkemiddelet norske styresmakter har. Politikarane har bede Forsvaret om å løyse fleire oppgåver på vegner av samfunnet. Vi har samanfatta oppgåvene våre i fem hovudoppdrag:

  1. Forsvare Noreg og Noregs allierte
  2. Overvake og drive etterretning
  3. Trygge grensene og sikre handlefridom for politikarane
  4. Samarbeide internasjonalt
  5. Støtte det sivile Noreg

Følg pressemeldinger fra Forsvaret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvaret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvaret

Norsk brigader og lege valgt til lederverv i NATO21.6.2024 13:26:05 CEST | Pressemelding

Sanitetssjefen i Forsvaret, brigader Petter Iversen er valgt som påtroppende komiteleder for sanitetssjefene i NATO (Chair for The Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO (COMEDS)). Valget ble i dag godkjent av Militærkomiteen (MC) i NATO . -Det er en stor anerkjennelse for Forsvaret og brigader Petter Iversen at NATO har gitt han denne tilliten, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. -Jeg er trygg på at Forsvaret og Norge vil leve opp til forventningene.

Minedykkerkommandoen trener på å hindre sabotasje av kritisk infrastruktur.9.6.2024 11:23:03 CEST | Pressemelding

Fra 3. til 14. juni vil Sjøforsvaret og Minedykkerkommandoen (MDK) gjennomføre øvelsen «Counter Sabotage» i Bergensområdet. Denne øvelsen har som hovedmål å trene spesialiserte maritime enheter innen eksplosivrydding, i situasjoner preget av hybride trusler. Det er en viktig del av øvelsen å øke forståelsen og kunnskap for problematikken rundt sabotasje mot kritisk infrastruktur. Scenarioene er basert på dagens trusselbilde fra PST og hentet fra andre pågående konflikter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye