Sex og Politikk

Flunkende ny og revidert portal for seksualitetsundervisning på nordsamisk

Del

Et totalrenovert undervisningsmateriell for seksualitetsundervisning på nordsamisk er mye mer enn bare en oversettelse. Sex og Politikk ønsker å være en aktiv pådriver for samiske språk og kulturforståelse, i samarbeid med Sametinget og de samiske språksentrene.

Undervisningsmaterialet Uke 6 er nå tilgjengelig i ny og oppdatert utgave på nordsamisk.
Undervisningsmaterialet Uke 6 er nå tilgjengelig i ny og oppdatert utgave på nordsamisk. Illustrasjon: Polina Vorobeva/Sex og Politikk

Pressemeldingen er også tilgjengelig på norsk nederst i teksten.

Reviderejuvvon uskkádat seksualitehtaoahpahussii davvisámegillii 

Áibbas ođasmahttojuvvon oahpponeavvu seksualitehtaoahpahussii lea eanet go dušše gielalaš jorgaleapmi dárogielas davvisámegillii. Sámedikki doarjagiin ja ovttasbargguin sámi giellaguovddážiin ja oahpaheaddjiin háliida Sex og Politikk leahkit okta buorre láidesteaddji sámi gillii ja kulturipmárdussii. 

Danin go leat ovdánahttán ja jorgalan oahpponeavvuid heivejuvvon sámi gillii, de lea Sex og Politikk váldán stuora lávkki bargamis ovddidit seksualitehtaoahpu. Dál lea organisašuvdna mii lea hábmen seksualitehtaoahpponeavvuid nammasaš Uke 6/Vahkku 6 loahpas goalmmát ovttasbargoáigodagas Sámedikkiin, ja sáhttá dál almmuhit ođasmahttojuvvon oahpponeavvuid davvisámegillii.  

Álgga bođii vástádussan dárbui oažžut eanet fátmmasteaddji seksualitehtaoahpahusa norgga skuvllain. Sámedikki doarjagiin lea Sex og Politikk ovttasbargan máŋga sámi giellaguovddážin, oahpaheaddjiin ja eará aktevran geain lea kultuvra- ja giellamáhttu. Dasa lassin leat vel virgádan sámegielat ráđđeaddi gii lea bargan prošeavttain.  

Sex og Politikka ráđđeaddi geas lea sámi giella- ja kulturmáhttu Aina Susanne Førster lea jorgalan ođđa oahpponeavvuid, seammás go lea guorahallan dálá oahpponeavvuid. Førster lea maid bargan dainna ahte heivehit formáhtta sámi gillii.  

Prošeakta lea leamaš viiddis proseassa jorgalit ja heivehit visot sisdoalu, nu ahte dat govvidit gielalaš erenoamášvuođaid. Muhtin sánit ja doahpagat čadnon seksualitehta eai gávdno davvisámegillii, ja hutkáivuohta ja ovttasbarggu lea leamaš dárbbašlaš gávdnat heivvolaš giela mii seailluha dan dárogiela mearkkašumi ja konteavstta. Leat maid revideren dála materiála oahpahusportála šaddá eanet álki ja ipmirdahtti oahpaheaddjái gii háliida geavahit min davvisámegielat oahpponeavvuid.     

«Dát prošeakta lea eanet go dušše jorgaleapmi dárogielas sámegillii; dat lea investeren dasa ahte sámi mánát ja nuorat ožžot seamma vejolašvuođaid go earát, seammás go seailluhit giela. Go beassat fállat seksualitehtaoahpahusa sámegillii, mii nannet sin kultuvrralaš ja gielalaš vuoigatvuođaid, ja leat oassálastin huksemis dakkár servodaga gos buohkain lea vejolašvuohta oažžut oahpu iežaset rupmaša ja seksualitehta birra,» čilge Førster.  

Uke 6/Vahkku 6-oahpponeavvut gávdno davvisámegillii, dárogillii ja ođđadárogillii (nynorsk). Sex og Politikk sávvá ahte besset joatkit viidásit ovddidit oahpponeavvuid ja oahppoportála lulli- ja julevsámegillii. Dát bargu lea oassin stuorát áŋgirušas sihkkarastit ahte buot sámi mánát ja nuorat Norggas ožžot dárbbašlaš oahpu rupmaša, seksualitehta ja rájit birra, sin iežas eatnigillii.  

«Dán barggus lea doarjja Sámedikkis leamaš mávssolaš veahkkin, ja mii sávvat ahte mii boahtteáiggis maid beassat lea áŋgiruššan ollislaš seksualitehtaoahpahussii sámi gielaide,» loahpaha Førster.  

Jus dárbbašat eanet dieđuid, váldde áinnas oktavuođa min ráđđeaddin: Aina Susanne Førster, ainasusanne@sexogpolitikk.no, tlf 413 82 764

Norsk:

Sex og Politikk har tatt et betydelig skritt i arbeidet med å fremme seksualitetsundervisning ved å utvikle og oversette undervisningsmateriell tilpasset det samiske språket. For tredje gang har organisasjonen bak seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6 samarbeidet med Sametinget, og kan nå presentere en totaloppusset undervisningsportal på nordsamisk.

Initiativet kommer som et svar på behovet for mer inkluderende seksualitetsundervisning i den norske skolen. Med støtte fra Sametinget har Sex og Politikk samarbeidet med samiske språksentre, lærere og andre aktører med kultur- og språkkompetanse, samt at man har engasjert en egen samisk rådgiver som har bistått i arbeidet. 

Sex og Politikks rådgiver på samisk språk og kulturforståelse, Aina Susanne Førster, har stått for oversettingen av det nye materiellet, samtidig som hun har gjennomgått eksiterende materiell. Førster har arbeidet med ytterligere å tilpasse formatet til det samiske språket. 

Prosjektet har involvert en omfattende prosess med oversettelse og tilpasning av innholdet, slik at det gjenspeiler språklige særtrekk. Noen ord og begreper knyttet til seksualitet finnes ikke på nordsamisk, og det har vært nødvendig med kreativitet og samarbeid for å finne passende uttrykk som bevarer meningen og konteksten fra det norske språket. Gjennom å revidere eksisterende materiell har man også gjort undervisningsportalen mer oversiktlig og brukervennlig for undervisere som ønsker å bruke det nordsamiske materiellet.   

«Denne satsingen er mer enn bare en oversettelse; det er en investering i like muligheter for samiske barn og ungdom, samt bevaring av språket. Ved å tilby seksualitetsundervisning på eget språk, anerkjenner vi deres kulturelle og språklige rettigheter, og bidrar til å bygge et samfunn hvor alle har tilgang til kunnskap om egen kropp og seksualitet,» forklarer Førster. 

Uke 6-materiellet er i dag tilgjengelig på nordsamisk, bokmål og nynorsk. Sex og Politikk håper å kunne fortsette å videreutvikle Undervisningsportalen til også å omfatte de to andre offisielle samiske språkene; sør- og lulesamisk. Dette arbeidet er en del av en større innsats for å sikre at alle samiske barn og unge i Norge får tilgang til nødvendig kunnskap om blant annet kropp, seksualitet og grensesetting på sitt eget morsmål.

«I dette arbeidet har det gode samarbeidet med Sametinget vært til uvurderlig hjelp og støtte, og vi håper at vi også i tiden som kommer kan være en forkjemper og tilbyder av helhetlig seksualitetsundervisning på samiske språk,» avslutter Førster.

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver for ytterligere informasjon:Aina Susanne Førster, ainasusanne@sexogpolitikk.no, telefon 413 82 764

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale organisasjoner i mer enn 120 land i tillegg til Norge.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Følg pressemeldinger fra Sex og Politikk

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Sex og Politikk på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sex og Politikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye