Høgskolen i Innlandet

Prestisje og 20 millioner kroner til HINN

Del

EU-kommisjonen innvilger Høgskolen i Innlandet og universitetsalliansen Emerge status som «European University».

European Universities Initiative (EUI) finansieres av programmet Erasmus+. Det er kun samarbeidende allianser som kan søke om statusen. Målet er at institusjoner innen høyere utdanning forplikter seg til et tettere institusjonelt samarbeid, som igjen skal bidra til økt mobilitet, faglig utvikling og forskning.

Nåløyet er trangt: I underkant av 20 prosent av universitetene i Europa har EUI-status.

Universitetsalliansen Emerge er blant dem som har fått grønt lys fra EU i årets tildelingsrunde. Alliansen består av ni universiteter og høgskoler fra åtte land. Høgskolen i Innlandet har deltatt i Emerge siden 2019, og samarbeidet står sentralt i det internasjonale arbeidet til høgskolen.

Har hatt tro på prosjektet

Alle partnerne i alliansen holder til utenfor storbyene, og jobber med å styrke regionene framfor å koble dem tettere til sentrale strøk.

–  Vi har hele tiden hatt tro på dette prosjektet og jobbet målrettet, nå får vi bekreftet at det har vært riktig strategi, sier prorektor for utdanning, Stine Grønvold.

Etter årets tildeling er det 64 EUI-allianser, som involverer 560 høyere utdanningsinstitusjoner i Europa.

Les mer om Emerge her

Totalbudsjett på 14 millioner euro

Total finansiering i prosjektet er på hele 14 359 208 euro, og HINNs andel utgjør rundt 20,3 millioner kroner utbetalt over en periode på fire år.

– Tildelingen gjør at vi kan realisere ambisjonene i Emerge-prosjektet. Støtten skal gå til å bygge struktur og rammeverk, sier Grønvold.

HINN skal delta i alle arbeidspakkene tilknyttet prosjektet, og skal lede arbeidspakken om livslang læring. I tillegg har vi spesielt ansvar i de to arbeidspakkene som handler om kvalitetssystem og strategisk arbeid, og bærekraftige, inkluderende og sterke campus.

Med EUI-status må partnerne i alliansen ha en felles langtidsstrategi for utdanning som styrker koblingen mellom utdanning, forsking og innovasjon. Strategien skal legge til rette for fri flyt av studenter og ansatte mellom institusjonene.

–  Nå får alle i hele institusjonen mulighet til å jobbe internasjonalt, sier Grønvold. 

Bevis på godt samarbeid

I tilbakemeldingen på søknaden trekker EU-kommisjonen fram kriteriene om relevans og sammensetning av konsortiet.

–  Det viser at vi har jobbet godt sammen, og at vi har mange andre tilstøtende prosjekter som styrker alliansen. De peker også på at vi har jobbet godt med strategien og klart å beskrive vår plass i det europeiske universitetslandskapet på en veldig god måte, sier Grønvold.

Emerge omtaler og kommenterer nyheten på sine sider

Prestisje-status

–  Dette er et kvalitetsstempel og prestisje, sier prorektoren, og utdyper:

– EU henvender seg mot universtetsallianser for blant annet inspirasjon og innspill til utdanningspolitikk. Dette gir oss en helt annen mulighet til å være med på å påvirke og å utforme utdanningspolitikk både nasjonalt og internasjonalt, sier hun.

– Sett i et større perspektiv handler dette om europeiske, demokratiske verdier, der det å hegne om samhold er sentralt. Sett i den globale konteksten har det at vi får til slike samarbeid stor betydning, mener hun.

Viktig for universitetsambisjonen

Rektor Peer Jacob Svenkerud er tydelig på at HINNs satsning på Emerge-alliansen er viktig for høgskolens universitetsambisjon.

– Internasjonalt samarbeid åpner ikke bare for nye muligheter, men det gjør oss også bedre, og bidrar til å løfte kvaliteten på arbeidet vårt. Nokuts sakkyndige komité konkluderte med at HINN holder et høyt internasjonalt nivå. I dette løftet har Emerge-samarbeidet spilt en viktig rolle. At vi nå får EUI-status, kommer som en ekstra bekreftelse på at vi er på universitetsnivå, sier Svenkerud.

Nyttige lenker

Mer om Emerge 

Emerge sin internasjonale hjemmeside

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Seniorrådviger internasjonalisering Bente Gaalaas Rønningen Bolme (t.v.) og prorektor for utdanning, Stine Grønvold utenfor campus på Hamar, de smiler og ler og har med en blomsterbukett.
Seniorrådviger internasjonalisering Bente Gaalaas Rønningen Bolme (t.v.) og prorektor for utdanning, Stine Grønvold, kan feire at det internasjonale arbeidet ved Høgskolen i Innlandet får et nytt gir med "Europeisk universitet"-status.
Last ned bilde
Prorektor utdanning, Stine Grønvold
Prorektor utdanning, Stine Grønvold
Last ned bilde
Rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet.
Rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Høgskolen i Innlandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye