SMB Norge

NY JURIDISK RAPPORT: – Småbedrifter bærer en uforholdsmessig tung byrde

Del

Små bedrifter blir uforholdsmessig hardt rammet av gjeldende lover og reguleringer, konkluderer SMB Norges juridiske utvalg i en fersk rapport som torsdag 27.juni ble overlevert til administrerende direktør Jørund Rytman.

SMB Norge/Johnny Syvertsen Fri bruk for media ved kreditering

I mars fikk SMB Norges nyetablerte juridiske utvalg i oppgave å gjennomgå gjeldende lover og reguleringer for å avdekke områder hvor SMB-sektoren rammes uforholdsmessig hardt. I utvalgets mandat ble det lagt spesielt vekt på behovet for å identifisere effektive og praktiske løsninger som vil gi umiddelbar effekt for de mindre bedriftene.

Klare juridiske hindringer

Torsdag kunne utvalgsleder Silja Dagenborg presentere hovedfunnene i rapporten under SMB Norges markering av den internasjonale SMB-dagen i Drammen. Rapporten avdekker klare juridiske hindringer som først og fremst rammer de mindre bedriftene. Utvalget anbefaler enkle og umiddelbare tiltak for å bedre situasjonen.

– Våre funn viser helt tydelig at små og mellomstore bedrifter i Norge står overfor betydelige og uforholdsmessig store juridiske hindringer. Vi mener det er  avgjørende at man setter i verk forenklinger for å støtte SMB-enes vekst og bidra til et mer dynamisk næringsliv, konstaterer Dagenborg.

– Disse endringene vil ikke bare lette hverdagen for bedriftseiere, men også fremme økonomisk utvikling og innovasjon, legger hun til.

Vil sikre endring

Administrerende direktør i SMB Norge, Jørund Rytman, er fornøyd med utvalgets arbeid og er klar for å jobbe videre med funnene i rapporten.

– Først og fremst vil jeg takke utvalget for deres grundige arbeid. Denne rapporten og de konkrete forslagene som utvalget kommer vil være et viktig utgangspunkt for videre drøftinger om en tematikk som virkelig engasjerer våre medlemmer. Når vi har konkludert så vil dette være et godt verktøy i vårt videre arbeid med å bedre rammebetingelsene til landets små og mellomstore bedrifter, sier Rytman

– SMB-sektoren er selve ryggraden i norsk næringsliv, så dette arbeidet er ikke bare viktig for oss men for norsk økonomi i sin helhet. Vi ser fram til å arbeide sammen med alle relevante parter for å sikre at disse endringene blir gjennomført, understreker SMB Norge-sjefen.

Utvalgets anbefalte endringer:

I rapporten har det juridiske utvalget fokusert på områdene Skatt- og avgiftsrett, arbeidsrett og aksjelovgivningen. De har kommet med følgende forslag til endring av gjeldende regelverk.

Forenkling av aksjeloven: Spesielt for små foretak, med enklere regler for aksjekjøp og utbytteutdelinger.

Reduksjon og forenkling av MVA-regler: For å redusere den administrative byrden og øke forståelsen blant småbedriftseiere.

Arbeidstidsbestemmelser: Mer fleksible ordninger som er tilpasset småbedrifters behov.

Forbedret tilgjengelighet til offentlige etater: Økte åpningstider og bedre digital støtte for å styrke veiledningen SMB-er mottar.

Reform av sykelønnsordningen: Graderte arbeidsgiverperioder basert på bedriftsstørrelse for å redusere økonomisk belastning.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om oss

SMB Norge har ca. 5 600 medlemmer over hele landet. Våre medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. Vi får stadig nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft overfor politikerne.

Følg pressemeldinger fra SMB Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SMB Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SMB Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye