Kifinfo

– Rasisme er en trussel mot folkehelsa

Del

Rasisme og diskriminering skaper uhelse, mener ansatte og studenter på Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Nå tar de grep for å forebygge diskriminering. 

Portrettbilde av en smilende kvinne mot rød bakgrunn
– Det er like vanskelig å varsle om rasisme og diskriminering som å varsle om seksuell trakassering, mener stipendiat og lege Davina Kaur Patel ved Universitetet i Oslo. Foto: Camilla Grøver Aukrust

Av: Kristin Aukland, Kifinfo

Et sjeldent scenario i akademia: Ansatte og studenter gikk sammen og satte av en kveld for å diskutere fakultetets arbeid mot rasisme.

Kifinfo ville vite mer om hva som lå bak dette initiativet på Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Ikke bare et samfunnsproblem

– Vi er en gruppe på seks personer, så dette blir min versjon, sier Davina Kaur Patel.

Hun var med på å samle en liten gruppe studenter og stipendiater for et par år siden. Den ble til Arbeidsgruppe om rasisme, diskriminering og helse ved Institutt for helse og samfunn (Helsam).

Stipendiaten Patel forteller om en sterk personlig motivasjon for tematikken rasisme og diskriminering.

– Jeg er britisk med flerkulturell bakgrunn, har vært i Norge i åtte år og jobbet i helsevesenet i fire år.

– Jeg har selv opplevd rasisme og diskriminering og har tenkt: Er det på grunn av hudfargen min eller er det kjønnsdiskriminering, eller?

Hun begynte å jobbe som universitetslektor ved samfunnsmedisin og global helse for to år siden og tar nå doktorgrad samme sted.

– Det kom opp fra flere kolleger at det var veldig lite kunnskap og undervisning om rasisme i medisinstudiet. Alle hadde anekdoter om rasisme og diskriminering, enten som stipendiater, medisinstudenter, medstudenter eller postdoktorer. Men også som arbeidstakere.

– Vet ingenting om tilfeller av rasisme og diskriminering blant leger

Sykepleierforbundet har vært gode til å kartlegge rasisme og diskriminering blant sine medlemmer, mener Patel. Inspirert av deres arbeid, forteller hun at arbeidsgruppa ved Helsam har vært i kontakt med Legeforskningsinstituttet, som de nå håper at skal ta inn spørsmål om dette i deres neste medlemsundersøkelse.

– For leger har rasisme og diskriminering aldri tidligere blitt systematisk kartlagt i Norge, så vi har ikke noe informasjon om det.

– Sykepleierne har kommet mye lengre i dette arbeidet. Det kan være fordi sykepleierne er mer utsatt siden de har mer pasientkontakt, i tillegg til at de er lavere i makthierarkiet på sykehuset, sier Patel.

Tony Sandset, forsker og leder for utvalg for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-utvalget) ved Det medisinske fakultet, understreker at rasisme og diskriminering ikke er noe spesielt for universitetet, det er et fenomen på alle samfunnsområder.

– På universitetet må vi både forebygge tilfeller, kartlegge omfang og ha gode metoder for å melde fra, sier han.

Sandset viser til den nylige arbeidsmiljø-kartleggingen (ARK) ved universitetet. Der har folk rapportert om etnisk diskriminering.

– Hvert tilfelle er ett for mye. Jeg har en flerkulturell bakgrunn selv og har lenge vært opptatt av likestilling og mangfold, spesielt etnisk mangfold.

– Som profesjonsutøvere deler kanskje leger erfaringer med andre, for eksempel lærere og sykepleiere, at de kan oppleve rasisme og diskriminering fra to parter, både fra elever eller pasienter og fra kolleger.

– Like vanskelig å varsle om rasisme som seksuell trakassering

Varsling er et mer komplisert felt, mener Patel.

– Selv om det er mange som opplever rasisme og diskriminering, er det ikke så lett å bevise og det kan være vanskelig å rapportere.

– Noen sier at de tar opp hendelser de har vært utsatt for, men at kolleger anbefaler dem å ikke rapportere det inn videre. Andre igjen vil ikke varsle, fordi de ikke tror at det får noen konsekvenser dersom man varsler.

Patel mener at noe av det som er vanskelig med varslingssystemet er at personene man varsler om får vite at det har blitt varslet, noe som kan gjøre det lett å spore hvem som har varslet ved spesifikke hendelser.

– I praksis gjør det at det er like vanskelig å varsle om rasisme og diskriminering som å varsle om seksuell trakassering.

Det er mange forhold som gjør varsling vanskelig, understreker Patel:

– Det er betydelige makthierarkier, særlig i medisin. Folk er redde for å ikke få jobb og bekymret for å ikke få turnusplass, fordi det er ikke nok plasser. Det kan tvinge folk til taushet.

Les hele saken hos Kifinfo

Nøkkelord

Kontakter

Om Kifinfo

Følg pressemeldinger fra Kifinfo

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kifinfo på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kifinfo

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye