Innovasjon Norge

Innovasjon Noreg støttar Hagland Shipping med miljøvennleg fornying av flåten

Del

Styret i Innovasjon Noreg har sagt ja til eit lågrisikolån på inntil 267,5 millionar kroner og eit risikolån på inntil 76 millionar kroner til Hagland Shipping for å delfinansiere fire nye, miljøvennlege, sjølvlossande skip.

Bilete av lasteskip med grønt skrog under fart.
Hagland Premier er det nyaste av dei tre tidlegare nybygga frå same verft, Royal Bodewes i Nederland. Det kom i drift i november 2023. UAVPIC

- Dette betydelege løftet for nærskipsfarten representerer eit viktig steg mot ei grønare framtid og understrekar rolla Innovasjon Noreg har i å fremje berekraftig utvikling i norsk næringsliv, seier administrerande direktør Håkon Haugli.

Hagland Shipping i Haugesund har røter attende til 1872, og dei nye fartøya til konsernet sitt reiarlag vil vere blant dei mest energieffektive i segmentet sitt. Skipa skal ha moderne dieselmotorar, reinseanlegg med katalysatorar, store batteripakkar, landstraumanlegg, elektriske gravemaskinar og gjenvinning av varme. Til saman vil det gi vesentlege klimavinstar. Skipa skal byggast i Nederland og er ei fortsetting av reiarlaget si fornying dei siste åra.

- Støtta frå Innovasjon Noreg til Hagland Shipping er eit døme på korleis vi kan arbeide saman for ei meir berekraftig framtid. Vi er stolte over å kunne bidra og ser fram til dei positive endringane dette vil bringe, seier Haugli.

Totalt har prosjektet ei ramme for investeringar på godt over 800 millionar kroner. Innovasjon Noreg vurderer at det møter utfordringa med fornying av flåten i nærskipsfarten på ein god måte, er godt planlagt og lønnsamt. Innovasjon Noreg har eit særskilt oppdrag for å fornye flåten for nærskipsfart og gjere den meir miljøvennleg gjennom å redusere utslepp av klimagassar. Styret vurderer at planen for finansiering er godt balansert mellom eigarar, bank og Innovasjon Noreg.

Nøkkelord

Kontakter

Kontaktpersonar hos Hagland:
Paal W. Aanensen, Co-CEO, e-post pwaa@hagland.com, tel. 99 72 82 24
Øivind W. Aanensen, Co-CEO, e-post owaa@hagland.com, tel. 90 06 77 13

Medievakt i Innovasjon Noreg, e-post media@innovasjonnoreg.no, tel. 48 21 24 37

Innovasjon Noreg bidrar til berekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kompetanse, kapital og nettverk. Innovasjon Noreg kan hjelpe norske verksemder med å tre inn i ein ny marknad for første gong eller for å utvide ei internasjonal satsing.

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye