Medietilsynet

Lav lønnsomhet for norske aviser i 2023

Del

Publikum betalte mer for aviser i fjor enn noen gang tidligere, men det hjalp ikke på lønnsomheten. Annonseinntektene falt mer enn brukerinntektene økte, viser nye tall fra Medietilsynet.

To personer sitter i et redaksjonslokale med ryggen til kamera. De har mange skjermer ved pulten sin, og innover i lokalet sitter det flere personer og jobber.
Foto: Ketil Blom

Målt etter lønnsomhet ble 2023 ett av de svakeste årene for norske aviser siden finanskrisen. Samlet økte driftsresultatet med 51 millioner kroner fra 2022, opp 0,4 prosentpoeng til en driftsmargin på 2,6 prosent i 2023. 

Medietilsynets rapport om avisenes driftsøkonomiske utvikling i perioden 2019–2023 viser at avisene økte brukerinntektene i 2023. Til tross for prisøkning var de samlede kostnadene på samme nivå som i 2022.  

– Den svake lønnsomheten for avisene samlet skyldes at nedgangen i annonseinntekter var høyere enn veksten i brukerinntekter. Avisenes lønnsomhet er dermed fortsatt under press, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand. 

Intens konkurranse mot globale aktører i annonsemarkedet  

De siste årene har norske aviser hatt store utfordringer med å holde posisjonen i reklamemarkedet. I 2023 hadde de globale aktørene nær tre ganger så høye annonseinntekter som de norske redaktørstyrte avisene, og avisenes markedsandeler falt til 16 prosent, viser Medietilsynets rapport.  

Sett bort fra pandemiåret 2020, hadde avisene i 2023 det største fallet i annonseinntekter siden 2017. Annonseinntektene falt med 6 prosent i fjor, til 4,1 milliarder kroner.   

Like store inntekter fra papir og nett for første gang 

I fjor var inntektene fra papir- og nettutgaver for første gang like store.  

– Dette er en viktig milepæl for avisenes digitalisering. Men selv om de fleste aviser får en stadig større del av inntektene sine fra digitale kilder, gir papirutgaven fortsatt viktige bidrag til avisenes driftsøkonomi, sier Velsand.  

Betalingsvillige avislesere 

Til tross for en svak lønnsomhet for bransjen samlet, gikk nær 80 prosent av avisene med overskudd før skatt i fjor.  

–  Men det er verdt å merke seg at 83 aviser unngikk underskudd på grunn av produksjonsstøtten, sier Velsand.  

Norske aviser ligger i front i verden når det gjelder løsninger som gir høye digitale brukerinntekter. Det samme gjelder nordmenns betalingsvilje for digitale nyheter. Selv om opplaget gikk marginalt ned i 2023, økte avisenes brukerinntekter med 4 prosent til 7,7 milliarder kroner, ifølge Medietilsynets rapport. 

Hele rapporten "Økonomien i norske aviser 2019-2023" finner du her.

Fakta om avisenes økonomi for 2023:

  • 2023 ble sammen med 2022 de svakeste årene målt etter lønnsomhet for norske aviser siden finanskrisen i 2008 og 2009. 
  • Avisenes samlede driftsresultat var på litt over 315 millioner kroner før statlige tilskudd. Driftsresultatet økte med nesten 20 prosent eller 51 millioner kroner fra 2022. 
  • 190 av 241 aviser gikk med overskudd før skatt i 2023, mot 184 av 234 aviser i 2022. 
  • Driftskostnadene var på vel 11,9 milliarder kroner i 2023, en reduksjon på 0,5 prosent eller 60 millioner kroner fra 2022.   
  • Driftsinntektene var på 12,2 milliarder kroner i 2023, en nedgang på 0,1 prosent eller 9 millioner kroner fra 2022. 
  • Brukerinntektene økte med 4,0 prosent i 2023, til nær 7,7 milliarder kroner. Disse inntektene utgjorde 62,8 prosent av avisenes totale driftsinntekter, mot 60,4 prosent i 2022. 
  • Annonseinntektene gikk ned med 259 millioner kroner i 2023, tilsvarende 6,0 prosent, til 4,1 milliarder kroner. Avisenes prosentandel av reklamemarkedet gikk ned fra 18 prosent i 2022 til 16 prosent i 2023. I 2013 hadde avisene 37 prosent av det norske reklamemarkedet. 
  • I 2023 hentet avisene nær like store inntekter – 6,1 milliarder kroner - fra papir- og nettutgavene.  
  • Det kostet avisene totalt 2,5 milliarder kroner å kjøpe papir, trykke og distribuere papiraviser i 2023, og dette utgjør 21,3 prosent av avisenes samlede driftskostnader. 

Nøkkelord

Kontakter

Om Medietilsynet

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder barn og unge i bruk av digitale medier, fører tilsyn med aldersgrenser for film, forvalter støtteordninger, fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye