Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Køene på Ring 3 koster samfunnet 1,1 milliarder årlig

Del

På oppdrag for Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har Vista Analyse gjort oppdaterte beregninger på hva det koster samfunnet at trafikken står i stampe på Ring 3. Seks av de mest trafikkerte hovedveistrekningene inn og ut av Oslo er analysert, og sammen med E18-Vestkorridoren topper Ring 3 listen over strekningene med høyest kostnader.

Køene på de seks viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo koster samfunnet milliardbeløp hvert år. Foto: OFV
Køene på de seks viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo koster samfunnet milliardbeløp hvert år. Foto: OFV

Strekningen Ryen-Lysaker er analysert, og viser tydelig at strekningen Ryen-Ullevål har størst utfordringer med kø. Ring 3 har flere viktige hensikter, både som øst-vest forbindelse i Oslo, men også for å fordele trafikk fra de store hovedveiene inn og ut av Oslo.
Samlet for hele strekningen utgjør kostnadene ved forsinkelser her 270.000 kroner pr. kilometer, pr. dag.

- På toppen av denne regningen, betaler bilistene i Oslo inn 4,5 milliard i bompenger årlig. Lite av disse pengene synes igjen på veinettet. Det er alvorlig, og understreker hvor viktig det er gjøre grep som kan bidra til en effektiv utnyttelse av veisystemet, sier fagsjef Siri Hov Eggen i OFV.

Forslag til ny indeks for framkommelighet
Undesøkelsen er gjort for å bidra til større vektlegging av fremkommelighet i arbeidet med – og oppfølging av - Byvekstavtalen og Oslopakke 3 som nylig ble vedtatt videreført.

I motsetning til tradisjonelle indekser for fremkommelighet, som kun viser gjennomsnittlige reisetider, har OFVs forslag til ny fremkommelighetsindeks en mer direkte kobling mot de samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av redusert fremkommelighet.

Analysen har målt (trafikkmengden og) fremkommeligheten på de seks mest trafikkerte og viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo. Disse strekningene er:

  • E18 Vest (Asker-Sørenga)
  • E6 Nord (Kløfta-Sørenga)
  • E6 Sør (Vinterbro-Sørenga)
  • Ring 3 (Ryen-Lysaker)
  • E18 Sør (Vinterbro-Sørenga)
  • Rv159 (Lillestrøm-Furuset)

Målt over hele døgnet er det ikke så store forskjeller mellom de ulike strekningene, og veikapasiteten er god på de ulike strekingene – døgnet sett under ett. Men ikke i rushtiden, da er kapasiteten sprengt en rekke steder.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om OFV

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for tryggere, bedre og mer effektive veier i Norge. OFV publiserer statistikk om bilsalget og kjøretøyparken, og har Norges beste database med priser og data på alle nye biler og motorsykler.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Wergelandsveien 1 - 3
0167 Oslo

www.ofv.no

Følg pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Årlig prislapp for køen på E6 Nord: 1,25 milliarder kroner4.7.2024 08:48:54 CEST | Pressemelding

At folk stamper i bilkøer hver eneste dag, koster samfunnet dyrt. Oppdaterte beregninger Vista Analyse har gjort på oppdrag for Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), viser at daglige køer på E6 Nord koster samfunnet 1,25 milliarder kroner i året. I rapporten er seks av de mest trafikkerte hovedveistrekningene inn og ut av Oslo analysert, og etter E-18 i Vestover, som har det høyeste samfunnsøkonomiske tapet, kommer E6 Nord.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye