Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Forsinkelser på E6 Sør og Mosseveien koster samfunnet 4,9 millioner pr. dag

Del

På oppdrag for Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har Vista Analyse gjort oppdaterte beregninger på hva det koster samfunnet at trafikken står i stampe på E6 Sør. Seks av de mest trafikkerte hovedveistrekningene inn og ut av Oslo er analysert, og køer på E6 Sør og Mosseveien koster samfunnet drøyt 1 milliard kroner i året.

Køene på de seks viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo koster samfunnet milliardbeløp hvert år. Foto: OFV
Køene på de seks viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo koster samfunnet milliardbeløp hvert år. Foto: OFV

Strekningen Vinterbro-Sørenga er analysert og gjennomgått i ulike delstrekninger. De største fremkommelighetsutfordringene i morgenrushet er mellom Åsland og Ryen. Kapasiteten i Ryenkrysset er hovedproblemet for køene. Om ettermiddagen er det Operatunellen-Skullerud som har størst utfordringer. På E-18 Mosseveien er situasjonen annerledes.

- Alle reiser har en verdi og nytte, og lange køer koster samfunnet unødvendig store summer hvert år. Det er viktig å få oppdaterte tall på dette, ikke minst for å kunne få bedre kunnskap om hvordan vi best mulig bør utvikle veisystemene videre, sier fagsjef Siri Hov Eggen i OFV.

- Analysen er basert på trafikk på en vanlig onsdag, og det er all grunn til å tro at anslagene er svært konservative. Det gjør ikke saken bedre, men understreker viktigheten av å ta tak i utfordringene.

Mosseveien skiller seg ut

E18 sør, inkludert Mosseveien, skiller seg klart ut, og er en strekning preget av mange lyskryss og lav hastighet mange steder. På den måten er den ulik øvrige strekningen som inngår i analysen. Det er strekningen sør for Fiskevollen som er mest utsatt for forsinkelser i morgenrushet, ellers er det god fremkommelighet. Men også på ettermiddagen, er det saktegående kø ut av byen.
Fordeles de samlede forsinkelseskostnadene for året per virkedag, så gir det en daglig prislapp på 1,1 millioner kroner.

Forslag til ny indeks for framkommelighet
Undesøkelsen er gjort for å bidra til større vektlegging av fremkommelighet i arbeidet med – og oppfølging av - Byvekstavtalen og Oslopakke 3 som nylig ble vedtatt videreført.

I motsetning til tradisjonelle indekser for fremkommelighet, som kun viser gjennomsnittlige reisetider, har OFVs forslag til ny fremkommelighetsindeks en mer direkte kobling mot de samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av redusert fremkommelighet.

Analysen har målt trafikkmengden og fremkommeligheten på de seks mest trafikkerte og viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo. Disse strekningene er:

  • E18 Vest (Asker-Sørenga)
  • E6 Nord (Kløfta-Sørenga)
  • E6 Sør (Vinterbro-Sørenga)
  • Ring 3 (Ryen-Lysaker)
  • E18 Sør (Vinterbro-Sørenga)
  • Rv159 (Lillestrøm-Furuset)

Målt over hele døgnet er det ikke så store forskjeller mellom de ulike strekningene, og veikapasiteten er god på de ulike strekingene – døgnet sett under ett. Men ikke i rushtiden, da er kapasiteten sprengt en rekke steder.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om OFV

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for tryggere, bedre og mer effektive veier i Norge. OFV publiserer statistikk om bilsalget og kjøretøyparken, og har Norges beste database med priser og data på alle nye biler og motorsykler.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Wergelandsveien 1 - 3
0167 Oslo

www.ofv.no

Følg pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Årlig prislapp for køen på E6 Nord: 1,25 milliarder kroner4.7.2024 08:48:54 CEST | Pressemelding

At folk stamper i bilkøer hver eneste dag, koster samfunnet dyrt. Oppdaterte beregninger Vista Analyse har gjort på oppdrag for Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), viser at daglige køer på E6 Nord koster samfunnet 1,25 milliarder kroner i året. I rapporten er seks av de mest trafikkerte hovedveistrekningene inn og ut av Oslo analysert, og etter E-18 i Vestover, som har det høyeste samfunnsøkonomiske tapet, kommer E6 Nord.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye