Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Årlig prislapp for køen på E6 Nord: 1,25 milliarder kroner

Del

At folk stamper i bilkøer hver eneste dag, koster samfunnet dyrt. Oppdaterte beregninger Vista Analyse har gjort på oppdrag for Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), viser at daglige køer på E6 Nord koster samfunnet 1,25 milliarder kroner i året.

I rapporten er seks av de mest trafikkerte hovedveistrekningene inn og ut av Oslo analysert, og etter E-18 i Vestover, som har det høyeste samfunnsøkonomiske tapet, kommer E6 Nord.

Køene på de seks viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo koster samfunnet milliardbeløp hvert år. Foto: OFV
Køene på de seks viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo koster samfunnet milliardbeløp hvert år. Foto: OFV

Analysen tar for seg strekningen i sin helhet, og er målt fra Kløfta til Sørenga. Undersøkelsen viser at de største forsinkelsene oppstår på litt ulike steder i morgen og ettermiddagsrush. Strekningen Gran-Hvam kommer dårligst ut om morgenen, mens på ettermiddagen er det Lindeberg-Hvam som har størst forsinkelser.

- Alle reiser har en verdi og nytte. Og når vi vet at omfattende køer koster samfunnet dyrt, er det viktig å få oppdaterte tall på dette. Ikke minst for å få bedre kunnskap om hvordan vi best mulig bør utvikle veisystemene videre, slik at trafikken flyter mest mulig effektivt, sier fagsjef Siri Hov Eggen i OFV.

Rv 159 med klart størst utfordringer om ettermiddagen:

I analysen er også denne strekningen sett på, og skiller seg fra de andre strekningene ved at det er større omfang av forsinkelser i ettermiddsrushet, retning Lillestrøm. Samfunnet beregner å ha et nyttetap i størrelsesorden 159 millioner kroner årlig her.

Forslag til ny indeks for framkommelighet
Undesøkelsen er gjort for å bidra til større vektlegging av fremkommelighet i arbeidet med – og oppfølging av - Byvekstavtalen og Oslopakke 3 som nylig ble vedtatt videreført.

I motsetning til tradisjonelle indekser for fremkommelighet, som kun viser gjennomsnittlige reisetider, har OFVs forslag til ny fremkommelighetsindeks en mer direkte kobling mot de samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av redusert fremkommelighet.

Analysen har målt (trafikkmengden og) fremkommeligheten på de seks mest trafikkerte og viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo. Disse strekningene er:

  • E18 Vest (Asker-Sørenga)
  • E6 Nord (Kløfta-Sørenga)
  • E6 Sør (Vinterbro-Sørenga)
  • Ring 3 (Ryen-Lysaker)
  • E18 Sør (Vinterbro-Sørenga)
  • Rv159 (Lillestrøm-Furuset)

Målt over hele døgnet er det ikke så store forskjeller mellom de ulike strekningene, og veikapasiteten er god på de ulike strekingene – døgnet sett under ett. Men ikke i rushtiden, da er kapasiteten sprengt en rekke steder.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om OFV

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for tryggere, bedre og mer effektive veier i Norge. OFV publiserer statistikk om bilsalget og kjøretøyparken, og har Norges beste database med priser og data på alle nye biler og motorsykler.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Wergelandsveien 1 - 3
0167 Oslo

www.ofv.no

Følg pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye