Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Køen på E18 Vestkorridoren koster samfunnet 6,3 millioner pr. dag

Del

At trafikken står i stampe på E18 Vestkorridoren hver eneste dag, koster samfunnet 1,4 milliarder kroner i året. Det viser en rapport Vista Analyse har laget for Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Seks av de mest trafikkerte hovedveistrekningene inn og ut av Oslo er analysert, og E18 Vest kommer desidert dårligst ut.

Køene på de seks viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo koster samfunnet milliardbeløp hvert år. Foto: OFV
Køene på de seks viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo koster samfunnet milliardbeløp hvert år. Foto: OFV

Forsinkelsene samlet sett på strekningen er hovedsakelig konsentrert på strekningene gjennom Asker og Bærum. Analysen viser at pr. kilometer vei er kostnadene for forsinkelser dobbelt så store gjennom disse to kommunene som i Oslo. Strekningen Sandvika-Blommenholm har de aller største utfordringene.

- Vi må huske på at E18 i Asker og Bærum også fungerer som en lokalvei for mange, og analysen viser klart at kapasiteten nærmest bryter fullstendig sammen om morgenen når behovet for logistikk er størst, sier fagsjef Siri Hov Eggen i OFV.

Konservativt anslag
Analysen viser videre at slik strekningen er utformet i dag, gir den i seg selv grunnlag for store utfordringer. Det er relativt tett mellom av og påkjørsler, som gir svært negativ flyt i trafikken.

- Disse målingene er et konservativt anslag, og de er også tatt opp før kollektivfeltet ble stengt for elbiler. Slik situasjonen har utviklet seg nå, understreker dette behovet for å se på tiltak som gjør at kapasiteten i eksisterende vei kan utnyttes bedre, sier Hov Eggen.

Foreslår ny indeks for framkommelighet
Undesøkelsen er gjort for å bidra til større vektlegging av fremkommelighet i arbeidet med – og oppfølging av - Byvekstavtalen og Oslopakke 3 som nylig ble vedtatt videreført.

I motsetning til tradisjonelle indekser for fremkommelighet, som kun viser gjennomsnittlige reisetider, har OFVs forslag til ny fremkommelighetsindeks en mer direkte kobling mot de samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av redusert fremkommelighet.

Analysen har målt (trafikkmengden og) fremkommeligheten på de seks mest trafikkerte og viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo. Disse strekningene er:

  • E18 Vest (Asker-Sørenga)
  • E6 Nord (Kløfta-Sørenga)
  • E6 Sør (Vinterbro-Sørenga)
  • Ring 3 (Ryen-Lysaker)
  • E18 Sør (Vinterbro-Sørenga)
  • Rv159 (Lillestrøm-Furuset)

Målt over hele døgnet er det ikke så store forskjeller mellom de ulike strekningene, og veikapasiteten er god på de ulike strekingene – døgnet sett under ett. Men ikke i rushtiden, da er kapasiteten sprengt en rekke steder.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om OFV

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for tryggere, bedre og mer effektive veier i Norge. OFV publiserer statistikk om bilsalget og kjøretøyparken, og har Norges beste database med priser og data på alle nye biler og motorsykler.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Wergelandsveien 1 - 3
0167 Oslo

www.ofv.no

Følg pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Årlig prislapp for køen på E6 Nord: 1,25 milliarder kroner4.7.2024 08:48:54 CEST | Pressemelding

At folk stamper i bilkøer hver eneste dag, koster samfunnet dyrt. Oppdaterte beregninger Vista Analyse har gjort på oppdrag for Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), viser at daglige køer på E6 Nord koster samfunnet 1,25 milliarder kroner i året. I rapporten er seks av de mest trafikkerte hovedveistrekningene inn og ut av Oslo analysert, og etter E-18 i Vestover, som har det høyeste samfunnsøkonomiske tapet, kommer E6 Nord.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye