Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Hovedveiene til og fra Oslo: Kø og forsinkelser koster 5 milliarder i året

Del

På alle de seks viktigste og største hovedveiene til og fra Oslo, er det daglig lange køer og saktegående trafikk i rushtiden. Til sammen koster dårlig fremkommelighet samfunnet - bare på disse veiene - 5,1 milliarder kroner årlig. Dette kommer på toppen av at bilistene årlig betaler inn om lag 4,5 milliarder i bompenger.

Køene på de seks viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo koster samfunnet milliardbeløp hvert år. Foto: OFV
Køene på de seks viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo koster samfunnet milliardbeløp hvert år. Foto: OFV

Både på hverdager til og fra jobb, og i helger til og fra hytta, stamper bilistene i kø. Enten de skal til eller fra byen. Eller om de må rundt eller gjennom Oslo for å komme seg dit de skal. På strekninger som utenom rushtiden er unnagjort på minutter, krever morgen- og ettermiddagstrafikken både tid og tålmodighet. I samme køen står lastebiler med varer, og håndverkere som skal til og fra jobb. Alle har store fremkommelighetsproblemer som koster samfunnet store summer hvert år.

Det kommer fram i en omfattende undersøkelse Vista Analyse har gjort på oppdrag fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

- Målingene som denne undesøkelsen bygger på, er gjort med utgangspunkt i trafikken på de seks strekningene en helt vanlig onsdag. Det betyr enkelt sagt, at anslagene er svært konservative og at de reelle samfunnskostnadene er langt høyere, sier fagsjef Siri Hov Eggen i OFV.

E18 Vest koster mest
Aller verst er det på strekningen E18 Vest (Asker-Sørenga), der fremkommelighetsutfordringene, altså køene, har en årlig prislapp på 1 445 millioner kroner per år.
Strekningen Rv159 (Lillestrøm-Furuset) har den laveste fremkommelighetskostnaden, med 159 millioner kroner per år. Denne strekningen skiller seg fra de andre fem veistrekningene som analysen omfatter, ved at det er større forsinkelser i ettermiddagsrushet i retning Lillestrøm, sett i forhold til morgenrushet mot Oslo.

Ny indeks for framkommelighet
Undersøkelsen er gjort for å bidra til større vektlegging av fremkommelighet i arbeidet med – og oppfølging av - Byvekstavtalen og Oslopakke 3 som nylig ble vedtatt videreført.

I motsetning til tradisjonelle indekser for fremkommelighet, som kun viser gjennomsnittlige reisetider, har OFVs forslag til ny fremkommelighetsindeks en mer direkte kobling mot de samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av redusert fremkommelighet.

Analysen har målt (trafikkmengden og) fremkommeligheten på de seks mest trafikkerte og viktigste hovedveiene inn og ut av Oslo. Disse strekningene er:

  • E18 Vest (Asker-Sørenga)
  • E6 Nord (Kløfta-Sørenga)
  • E6 Sør (Vinterbro-Sørenga)
  • Ring 3 (Ryen-Lysaker)
  • E18 Sør (Vinterbro-Sørenga)
  • Rv159 (Lillestrøm-Furuset)

Målt over hele døgnet er det ikke så store forskjeller mellom de ulike strekningene, og veikapasiteten er god på de ulike strekingene – døgnet sett under ett. Men ikke i rushtiden, da er kapasiteten sprengt en rekke steder.

 
- Fremkommelighetsindikatoren vil kunne bli et viktig verktøy for alle byområder i landet som sliter med kø- og kapasitetsutfordringer, sier Siri Hov Eggen.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om OFV

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for tryggere, bedre og mer effektive veier i Norge. OFV publiserer statistikk om bilsalget og kjøretøyparken, og har Norges beste database med priser og data på alle nye biler og motorsykler.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Wergelandsveien 1 - 3
0167 Oslo

www.ofv.no

Følg pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Årlig prislapp for køen på E6 Nord: 1,25 milliarder kroner4.7.2024 08:48:54 CEST | Pressemelding

At folk stamper i bilkøer hver eneste dag, koster samfunnet dyrt. Oppdaterte beregninger Vista Analyse har gjort på oppdrag for Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), viser at daglige køer på E6 Nord koster samfunnet 1,25 milliarder kroner i året. I rapporten er seks av de mest trafikkerte hovedveistrekningene inn og ut av Oslo analysert, og etter E-18 i Vestover, som har det høyeste samfunnsøkonomiske tapet, kommer E6 Nord.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye