Mesta

Mesta med historisk høy omsetning

Del

Mesta opplevde en rekordsterk vekst i omsetning i 2023. Omsetningen endte på nærmere 6,6 milliarder, en økning på 12 prosent fra fjoråret.

Konstituert konsernsjef, Tonje G. Jensen
Konstituert konsernsjef, Tonje G. Jensen Mesta

Omsetningen i Mesta økte fra 5 873 millioner i 2022 til historiske høye 6 597 millioner i fjor. Dette går fram av års- og bærekraftsrapporten for 2023. Omsetningsveksten er resultat av vekst i samtlige forretningsområder: elektro, bane, anlegg og drift og vedlikehold av vei.

Driftsresultatet i 2023 ble 190 millioner, mot fjorårets 259 millioner. Det gir en driftsmargin på 2,9 prosent, mot 4,4 prosent i 2022.

Skal bedre lønnsomheten

Vi er fornøyde med at vi klarer å øke omsetningen i et stadig tøffere marked. Det er også gledelig at vi har forbedret arbeidskapital og kontantstrøm. Fremover har vi ambisjoner om en vesentlig høyere driftsmargin, sier konstituert konsernsjef Tonje G. Jensen.

Det bør også trekkes fram at Mestas ordrereserve økte til 10,7 milliarder fra 9,8 milliarder. Samtidig økte ordretilgangen til 7,5 milliarder fra 5,6 milliarder i 2022. 

Rigger for å vinne kontrakter

Vi gleder oss over å vinne gode kontrakter, og er nå godt rigget for en ny anbudssesong, sier Jensen.

Årets anbudssesong ga liten uttelling, med kun to større kontrakter vunnet. Jensen understreker at Mesta har tatt store grep for innovasjon og teknologi. Særlig har implementeringen av et nytt driftssystem gjort det mulig med vesentlige forbedringer innen både økonomi og bærekraft.

Vi forventer at særlig fylkeskommunene nå tar grep i kontraktene som gjør at våre forbedringer innen teknologi og bærekraft får uttelling, påpeker Jensen.

Klimasatsing i rute
Mestas klimagassregnskap for 2023 viser en nedgang i de totale utslippene på 8,2 prosent fra 2022 til 2023. Utslippsreduksjonene skyldes både lavere direkte utslipp fra drivstoff- og elektrisitetsforbruk, og lavere indirekte utslipp fra kjøpte varer og tjenester.

Vi skal omstille oss til stadig lavere utslipp. Det stiller krav både til vår egen drift og de vi kjøper varer og tjenester fra, samt at de offentlige kontraktene stiller tøffere utslippskrav, sier konstituert konsernsjef.

Mestas års- og bærekraftsrapport for 2023 ble fremlagt for generalforsamlingen 20. juni.

Nøkkelord

Kontakter

Mesta bygger, vedlikeholder og utvikler norsk infrastruktur på oppdrag fra offentlige og private kunder. Vi er Norges ledende aktør innen drift og vedlikehold av vei og veielektro, med et viktig samfunnsoppdrag: Vi får folk fram. Mesta har 1800 ansatte som hver dag jobber for å sikre trygg og åpen infrastruktur i hele landet. Selskapet omsetter for over 6,5 milliarder kroner årlig. Mesta er eid av den norske stat, ved Nærings- og fiskeridepartementet.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye