Norsk Kylling

Produserer mer kylling og slipper ut mindre CO2

Del

Med fornybar energi og mer energieffektiv drift har Norsk Kylling siden 2020 redusert klimautslippene fra egne anlegg med 86 prosent. I hele verdikjeden har selskapet redusert utslippene med 14 prosent, samtidig har selskapet produsert 11 prosent mer kylling. 

Administrerende direktør Hilde Talseth er stolt over at selskapet produserer mer kylling og slipper ut mindre CO2. Siden 2020 har Norsk Kylling redusert utslippene med 14 prosent, samtidig har selskapet produsert 11 prosent mer kylling. Foto: Elin Iversen
Administrerende direktør Hilde Talseth er stolt over at selskapet produserer mer kylling og slipper ut mindre CO2. Siden 2020 har Norsk Kylling redusert utslippene med 14 prosent, samtidig har selskapet produsert 11 prosent mer kylling. Foto: Elin Iversen

– Vi har satt oss ambisiøse mål, og er godt på vei mot målet om å redusere klimautslippene våre med femti prosent innen 2030. Med fornybar energi har vi gjort store kutt fra egne anlegg, og nå jobber vi målrettet med å redusere utslippene fra leverandørene og innkjøpene våre, forteller Hilde Talseth, administrerende direktør i Norsk Kylling. 

Reduserte utslippene med 3 prosent i 2023

Fra 2022 til 2023 har Norsk Kylling redusert utslippene sine med 3 prosent (CO2 pr. kg/kylling). Reduksjonen kommer i hovedsak fra mer energieffektiv drift av slakteriet og foredlingsanlegget på Orkanger, og det nye rugeriet selskapet åpnet på Støren i 2023, som i liket med slakteriet er driftet på 100 prosent fornybar energi.

Bedre dyrevelferd gir lavere klimautslipp

Med bedre dyrevelferd på rugeriet, der kyllingene får fôr, vann og lys umiddelbart etter klekking, har Norsk Kylling også fått en positiv klimaeffekt. Den nye løsningen med fôr og vann, gir kyllingene bedre helse, som igjen gir lavere utslipp i hele verdikjeden.

–Det er godt å se at løsningene vi har valgt på dyrevelferd, også har en positiv effektiv på klimautslippene våre. Produksjon av kylling har mange ledd, og når helsen til kyllingene blir bedre, kan vi bruke et fôr med lavere klimautslipp. Bedre helse gir også mindre svinn underveis, som igjen bidrar til at vi trenger færre kyllinger, og mindre energi i alt fra transport til produksjon.

–For oss handler dette om å ta ansvar, og at det er en helhet i det vi gjør på dyrevelferd, lavere utslipp og matsvinn, sier Talseth. 

Har gjort biogass tilgjengelig for flere

I februar 2023 åpnet også Norsk Kylling en ny biogass-stasjon på Støren og tok i bruk biogass-biler for transport av egg til og fra rugeriet. Overgang til biogass har vært viktig for å redusere utslipp fra eget transportledd, og bidro i 2023 til å redusere klimautslippene fra eggtransporten med 70 prosent. 

Mangel på infrastruktur i Trøndelag førte til at selskapet måtte etablere en ny fyllestasjon for å realisere planene. Med støtte fra Enova og sammen med Gildset Transport åpnet selskapet en kommersiell fyllestasjon i februar 2023. – Når vi først skulle gå over til biogass, var det viktig for oss at arbeidet kom flere til gode. Med en ny kommersiell fyllestasjon har vi bidratt til at flere kan gå over fornybar energi, sier Talseth.

Skal kutte all soya fra kyllingfôret

For Norsk Kylling er likevel fôret kyllingen spiser det viktigste satsingsområdet for å redusere utslippene ytterligere. Hele 70 prosent av utslippene til selskapet kommer fra fôret kyllingen spiser.  Talseth forteller at både for havbruksnæringen og for kyllingproduksjon er klimafotavtrykket til fôret vi bruker en stor utfordring. 

–Det er ingen grunn til at vi skal bruke importert soya som proteinkilde i kyllingens fôr. Norge har fantastiske ressurser i havet og på land, og sammen med gode samarbeidspartnere har vi en viktig jobb i å jobbe frem gode alternativ som er kortreiste, lønnsomme og klimavennlige. 

Innen 2030 har Norsk Kylling som mål å kutte all soya fra kyllingfôret og halvere klimautslippene sine. 

Se ansvarsrapporten for 2023 for flere tall på klima- og miljøarbeidet til Norsk Kylling.

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør Hilde Talseth er stolt over at selskapet produserer mer kylling og slipper ut mindre CO2. Siden 2020 har Norsk Kylling redusert utslippene med 14 prosent, samtidig har selskapet produsert 11 prosent mer kylling. Foto: Elin Iversen
Administrerende direktør Hilde Talseth er stolt over at selskapet produserer mer kylling og slipper ut mindre CO2. Siden 2020 har Norsk Kylling redusert utslippene med 14 prosent, samtidig har selskapet produsert 11 prosent mer kylling. Foto: Elin Iversen
Last ned bilde
Bedre dyrevelferd på rugeriet reduserer også klimautslipp. Den nye løsningen med fôr og vann umiddelbart etter klekking, gir kyllingene bedre helse, som igjen gir lavere utslipp i hele verdikjeden. Foto: Norsk Kylling
Bedre dyrevelferd på rugeriet reduserer også klimautslipp. Den nye løsningen med fôr og vann umiddelbart etter klekking, gir kyllingene bedre helse, som igjen gir lavere utslipp i hele verdikjeden. Foto: Norsk Kylling
Last ned bilde
Med støtte fra Enova og sammen med Gildset Transport, har Norsk Kylling åpnet en kommersiell fyllestasjon for biogass. Overgang til biogass har redusert klimautslippene fra eggtransporten med 70 prosent. Foto: Norsk Kylling
Med støtte fra Enova og sammen med Gildset Transport, har Norsk Kylling åpnet en kommersiell fyllestasjon for biogass. Overgang til biogass har redusert klimautslippene fra eggtransporten med 70 prosent. Foto: Norsk Kylling
Last ned bilde
Slakteriet og foredlingsanlegget på Orkanger. Med 100 prosent fornybar energi og mer energieffektiv drift har Norsk Kylling siden 2020 redusert klimautslippene fra egne anlegg med 86 prosent. Foto: Norsk Kylling
Slakteriet og foredlingsanlegget på Orkanger. Med 100 prosent fornybar energi og mer energieffektiv drift har Norsk Kylling siden 2020 redusert klimautslippene fra egne anlegg med 86 prosent. Foto: Norsk Kylling
Last ned bilde
Hilde Talseth, administrerende direktør i Norsk Kylling, er stolt over at selskapet siden 2020 har klart å redusere utslippene fra egne anlegg med 86 prosent.
Hilde Talseth, administrerende direktør i Norsk Kylling, er stolt over at selskapet siden 2020 har klart å redusere utslippene fra egne anlegg med 86 prosent.
Last ned bilde
Med bedre dyrevelferd på rugeriet, der kyllingene får fôr, vann og lys umiddelbart etter klekking, har Norsk Kylling også fått en positiv klimaeffekt. Foto: Norsk Kylling
Med bedre dyrevelferd på rugeriet, der kyllingene får fôr, vann og lys umiddelbart etter klekking, har Norsk Kylling også fått en positiv klimaeffekt. Foto: Norsk Kylling
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Norsk Kylling

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Kylling på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Kylling

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye