IMDi

Flere flyktninger over til arbeid etter endt introduksjonsprogram

Del

Av de 11 400 flyktninger som avsluttet introduksjonsprogram i 2023, gikk om lag halvparten direkte over til arbeid eller utdanning etter avsluttet program. Fordrevne fra Ukraina utgjør den største gruppen.  Det er mange flere som har avsluttet introduksjonsprogrammet i 2023 sammenlignet med 2022, da det var i underkant av 3 000 deltakere som avsluttet programmet.

Flere flyktninger går over til arbeid

41 prosent av alle flykninger gikk til arbeid direkte etter avsluttet introduksjonsprogram i 2023. Det er en økning på 17 prosentpoeng sammenlignet med 2022. Økningen kan forklares med at fordrevne fra Ukraina primært har overgang til arbeid etter avsluttet program, og at majoriteten har et høyt utdanningsnivå ved ankomst til Norge.

-   Det er positivt at en høy andel av deltakerne i introduksjonsprogrammet går direkte ut i arbeid etter avsluttet introduksjonsprogram. Samtidig må vi ha høye ambisjoner og fortsette det viktige arbeidet i kommunene slik at enda flere kommer ut i arbeid, sier direktør i IMDi Libe Rieber-Mohn.

Flere fordrevne fra Ukraina som avsluttet program i 2023

I 2023 er det første året hvor et høyt antall fordrevne fra Ukraina avslutter introduksjonsprogrammet, med om lag 9 100 personer, mot bare 130 personer i 2022.

Fordrevne fra Ukraina skiller seg ut ved at svært mange går direkte i arbeid og færre som går over til utdanning. Blant fordrevne fra Ukraina som avsluttet programmet gikk 45 prosent direkte over til arbeid, mens 3 prosent hadde overgang til utdanning. For øvrige deltakere var andelen overgang til arbeid på 23 prosent, mens 28 prosent av deltakerne gikk over til utdanning.

Fylkene med best resultater

Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag hadde de beste resultatene i 2023, ved høyest andel deltakere som gikk over i arbeid og/eller utdanning etter avsluttet program. Dette sammenfaller med fylkene med laveste gjennomsnittlige ledighet i 2023.

Fylkene med høy ledighet (Vestfold og Telemark og Viken) har flere deltakere med overgang til videregående utdanning i 2023, og samlet måloppnåelse i disse fylkene er noe høyere som følge av dette. 

Nye tall for 2023 publiseres her 24. juni

Kontakter

Om oss

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et fagdirektorat og kompetansesenter som skal bidra til å utvikle og iverksette regjeringens integreringspolitikk. IMDi skal

۰ ivareta arbeidet med bosetting av flyktninger
۰ legge til rette for at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv
۰ jobbe mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
۰ gi faglige innspill til videreutvikling av integreringspolitikken og sørge for god samordning på feltet
۰ produsere og formidle forskning, utredninger, statistikk og god praksis
۰ bidra til en profesjonell og serviceinnstilt offentlig sektor
۰ være fagmyndighet for tolking i offentlig sektor

Følg pressemeldinger fra IMDi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra IMDi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra IMDi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye