Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE mer enn halverer lista med aktuelle kraftprosjekter i Finnmark

Del

NVE har vurdert 26 planer om ny kraftproduksjon i Finnmark. Av disse tar NVE nå 12 prosjekter videre til neste steg i konsesjonsbehandlingen. De resterende 14 kraftprosjektene tas ikke til behandling.

Foto: Catchlight/NVE

Som oppfølging av regjeringens industri- og kraftløft ble Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bedt om å prioritere konsesjonssaker i Finnmark. NVE satte frist til 22 april for å melde inn planer om ny kraftproduksjon i fylket, og mottok 26 prosjekter.   

– Av de 26 meldingene som kom inn, tar vi nå 12 prosjekter videre til neste steg i konsesjonsbehandlingen. Selv om vi nå mer enn halverer lista, er dette er fortsatt langt flere prosjekter enn det er realistisk å gi konsesjon til. Denne første silingen av prosjekter er gjort for å redusere belastningen på alle parter, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. 

Selv med en oppgradering av kraftnettet vil det kun være mulig å bygge noen få nye prosjekter i Finnmark de neste årene. I tillegg vil det være begrensninger av hensyn til samlet belastning på natur og miljø og samisk kulturutøvelse. 

Disse prosjektene går videre 

– Neste steg i prosessen er at 11 vindkraftmeldinger sendes på en første høringsrunde i september. I tillegg kommer det en søknad om opprusting og utvidelse av Alta kraftverk. De 14 prosjektene som nå nedprioriteres, vil ikke bli tatt til behandling, og vil ikke bli sendt på høring, sier Lund. 

På NVEs nettsider kan du lese vurderingene for prosjektene som sendes på høring, og de som ikke er med i den videre prosessen

Prosjektene er vurdert og gjennomgått av NVE med utgangspunkt i følgende kriterier: 

  • Kommunen vil sette i gang prosessen med områderegulering 

  • Samsvar med Finnmark fylkeskommunes regionale plan for vindkraft  

  • Dokumentasjon på medvirkning fra reindrift – i tråd med stortingsmelding om vindkraft på land 

  • Annet tilgjengelig kunnskapsgrunnlag: Forsvarsinteresser, innpass i kraftsystemet, kunnskapsgrunnlaget bak nasjonal ramme for vindkraft, verneplan for vassdrag, vurderinger gjort i tidligere konsesjonsvedtak i samme eller tilstøtende områder 

Som en del av arbeidet har NVE hatt kontakt med berørte kommuner, regionale myndigheter og Sametinget.  

11 vindkraftprosjekter sendes på høring til høsten 

– Målet med den første høringen er å få innspill på hvilke temaer som må utredes nærmere i hvert enkelt prosjekt. I høringsrunden vil vi holde folkemøter og konsultasjonsmøter, sier Lund. 

Siden det er mange prosjekter som skal høres på samme tid, vil NVE sette en lengre høringsfrist enn normalt. Høringsperioden vil inkludere tidsperioder der reindriftsutøvere erfaringsmessig har anledning til å uttale seg.  

– Vi ønsker å legge godt til rette for at alle som blir berørt har god mulighet til å uttale seg. Vi kommer derfor til å sette en lengre høringsfrist enn vanlig og tilby egne møter, sier Lund.  

Etter høringen vil NVE utarbeide et utredningsprogram, som beskriver hvilke temaer som skal utredes for hvert enkelt prosjekt. NVE legger opp til at disse programmene vil være klare tidlig neste år, slik at alle utredninger kan utføres i løpet av 2025. De faktiske konsesjonssøknadene kan først utarbeides når dette arbeidet er ferdig. 

NVE vil redusere antall prosjekter framover 

Høringen i høst er den første av to høringsrunder. Den neste høringen vil skje etter at konsekvensutredningene er ferdige og konsesjonssøknadene er sendt inn. NVE legger opp til ytterligere reduksjon i antallet prosjekter før den andre høringsfasen. 

– Vi vil gjøre en ny silingsrunde når vi har fått mer kunnskap om de enkelte prosjektene. Vi har ikke fastlagt når det blir, men neste siling vil være basert på første høringsrunde, konsultasjoner, dialogmøter og utredninger, avslutter Lund. 

Liste over prosjekter 


Prosjekter som er med videre i konsesjonsprosessen 

Prosjekter som ikke tas til behandling 

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye