Helse Vest RHF

Felles innsats for å få ned ventetidene

Del

Ventetida er for lang for nokre behandlingar. Regjeringas Ventetidsløftet skal bidra til å få ned ventetidene i sjukehusa.

Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF
Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF Jorunn Busk

I revidert statsbudsjett fekk Helse Vest 220,5 millionar kroner i varig styrking av basisramma. Den varige styrkinga av basisramma skal legge til rette for at sjukehusa skal følgje opp styringsdokumenta og redusere ventetidene. I sum betyr dette 297,2 millionar kroner i forbindelse Ventetidsløftet.

I revidert statsbudsjett for 2024 fekk Helse Vest RHF også tildelt ekstra finansiering på 76,7 millionar kroner for målretta arbeid for å redusere ventetider i 2024.

Arbeidet med ventetider og fristbrot har vore ei satsing i Helse Vest sidan 2012. Under pandemien måtte sjukehusa prioritere stramt for å sikre nødvendig kapasitet, og ventetidene steg. I mai 2024 la helseministeren fram Ventetidsløftet, som bidrar med ekstra midlar for å få ned ventetidene.

– Tiltaka som blir prioritert, skal bli retta mot dei områda som vil gje størst nytte for pasientane i både ressursinnsats og alvorlegheit, seier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF.

Det er helseføretaka som har valt ut einingar/fagområde med ventetidsutfordringar, foreslått tiltak og gjort greie for forventa effekt av tiltaka. Mange av tiltaka vil vere felles, og det vil være mykje å lære av kvarandre i regionen og vi vil derfor koordinere og samarbeide i regionen.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Helse Vest

Helse Vest RHF er eitt av fire regionale helseføretak i Noreg. Vi har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke. I heile Helse Vest er det om lag 30 000 tilsette som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane på Vestlandet. Helse Vest er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi eig dei fem helseføretaka i regionen, Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og Sjukehusapoteka Vest, i tillegg til Helse Vest IKT AS.

Følg pressemeldinger fra Helse Vest RHF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Vest RHF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Vest RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye