SINTEF

Den første H2Science-konferansen er en suksess

Del

18. og 19. juni trakk en ny konferanse om hydrogenforskning 132 hydrogenforskere og bransjefolk til Trondheim.

Målet med konferansen er å legge til rette for diskusjoner og fremme samarbeid mellom forskere og bransjefolk innen feltet, og på den måten bidra til å realisere en bærekraftig, grenseoverskridende og sektorovergripende økonomi for hydrogen.

Hydrogen er en viktig driver for energiomstillingen. Konferansen H2Science samler forskere og bransjen.
Hydrogen er en viktig driver for energiomstillingen. Konferansen H2Science samler forskere og bransjen. Foto: SINTEF Energi Fri bruk ifm saken

H2Science tar opp vitenskapelige og teknologiske fremskritt innen hydrogenforskning

Snart er det kun 25 år til 2050 og verden nærmer seg raskt et avgjørende beslutningspunkt når det gjelder klimamålene. Hydrogen regnes som en av de viktigste driverne for energiomstillingen, siden det er en utrolig allsidig energibærer som ikke produserer noen klimagassutslipp ved bruk. På den måte kan det bidra til avkarbonisering av en rekke industrier, fra varme- og elektrisitetsproduksjon, til transport og maritim sektor.

Å realisere hydrogenets fulle potensiale vil imidlertid kreve mer forskning og innovasjon gjennom hele verdikjeden for hydrogen. H2science-konferansen er derfor laget for å spesifikt fokusere på og fremme de nyeste vitenskapelige og teknologiske fremskrittene innen hydrogenforskning.

Konferansen hadde 12 hovedtalere, 60 muntlige presentasjoner og 30 postere om emner fra hele hydrogenverdikjeden.

– Pågående forskning og utvikling er avgjørende for å etablere helhetlige verdikjeder for hydrogen og ammoniakk. De vitenskapelige diskusjonene mellom forskere og industriaktører på H2science-konferansen dreier seg i stor grad om hydrogenteknologier og deres betydning for samfunnet vårt. Disse diskusjonene er nødvendige for å kunne bidra til økte bruksområder for hydrogen, sa Kyrre Sundseth, forskningsleder i SINTEF Industri. 

Temaer som ble tatt opp under konferansen var

  • hydrogen- og ammoniakkproduksjon
  • sikkerhet ved hydrogen og ammoniakk
  • materialintegritet i nærvær av hydrogen og ammoniakk
  • transport og lagring av hydrogen og ammoniakk
  • sluttbruksteknologier
  • samfunns- og miljøaspekter
  • internasjonale FoU-pilot- og storskalainitiativer

 

Mer investering i forskning og utvikling er avgjørende for å realisere målene i hydrogenstrategiene

Både EU og den norske regjeringen har utarbeidet strategier for å realise en fornybar økonomi rundt hydrogen som sørger for lave karbonutslipp.

H2science arrangeres av FME HYDROGENi, et forskningssenter for fornybar energi (FME) som arbeider for å støtte målene i den norske regjeringens hydrogenveikart. Dette inkluderer også etableringen av et nasjonalt marked for hydrogenproduksjon og -bruk innen 2050.

– Å fortsatt investere i forskning og utvikling er avgjørende for å mobilisere økonomien rundt hydrogen og få til et internasjonalt samarbeid mellom forskere og industripartnere, sa Nils Røkke, direktør for FME HYDROGENi og konserndirektør for bærekraft i SINTEF.

Med H2science ønsker vi å løfte fram fremgang ved å skape en arena for deling av vitenskapelige resultater og fremskritt.

H2science blir også arrangert i 2026. Les mer om konferansen på nettsiden: https://h2science.no/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hydrogen er en viktig driver for energiomstillingen. Konferansen H2Science samler forskere og bransjen.
Hydrogen er en viktig driver for energiomstillingen. Konferansen H2Science samler forskere og bransjen.
Last ned bilde

Om oss

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2200 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over fire milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye