Høgskolen i Innlandet

Innfrir kravene til å bli universitet

Del

Høgskolen i Innlandet innfrir kravene for status som universitet, konkluderer den sakkyndige komitéen som har vurdert høgskolens universitetssøknad.

Karen Ingrid Fryjordet/Høgskolen i Innlandet.

– Dette er en etterlengtet konklusjon og svært gode nyheter. Det betyr mye for Innlandet og for vår videre utvikling som høyere utdanningsinstitusjon. Vi skal ikke bare være et universitet, men et godt universitet som er kjent for faglig kvalitet i våre utdanninger, og et tett samarbeid med omgivelsene våre, sier styreleder Maren Kyllingstad.

Komiteen skriver blant annet:

«Den sakkyndige komiteen vurderer det slik at HINN har tatt store steg siden avslaget på den første søknaden om universitetsakkreditering i 2020. Høgskolen har vist en tillitsvekkende og god utvikling, og den har oppnådd mye på kort tid.»

«Den sakkyndige komiteen ser særlig hvordan HINN har styrket forskningsvirksomheten og videreutviklet doktorgradsområdene siden avslaget i 2020. Høgskolen har gått fra å være en tradisjonell utdanningsinstitusjon til en mer forskningsintensiv institusjon, og fremstår i dag med en god balanse mellom de to virksomhetsområdene utdanning og FoU.»

– En stor anerkjennelse

Høgskolens universitetssøknad ble sendt i desember 2022. Den formelle behandlingen startet ikke før høsten 2023 på grunn av kapasitetsmangel hos Nasjonalt organ for kvalitet i høyere utdanning (NOKUT).

NOKUT oppnevnte en sakkyndig komité til å gjennomgå og vurdere søknaden. Komiteen har nå levert rapporten sin, med positiv konklusjon. 

– Vi har mottatt en svært gjennomarbeidet og solid rapport fra komiteen. Vi opplever at vi har kommet godt over lista for å bli universitet. Jeg opplever det som en stor anerkjennelse for den jobben vi har gjort for å styrke den faglige kvaliteten vår. Alle ansatte fortjener en stor takk for bidragene de har gitt fram til denne konklusjonen, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Faglig styrking

Høgskolen fikk avslag på en universitetssøknad i 2020 etter å ha innfridd 10 av 13 kriterier for å bli universitet. 

– Vi har jobbet aktivt for å forbedre oss på de områdene vi ble vurdert som for svake. Vi har økt antall faglige årsverk, satset på doktorgradsområdene våre og utvidet og styrket den internasjonale kvaliteten i den faglige virksomheten. Komiteens konklusjon viser at vi har lyktes, sier Svenkerud. 

Det er flere grunner til at høgskolen har ønsket å bli universitet. En slik status vil løfte den faglige aktiviteten ytterligere, åpne for at vi kan tiltrekke oss ytterligere høy faglig kompetanse, gi styrket posisjon i internasjonal konkurranse om forskningsmidler og gjøre oss mer attraktiv som samarbeidspartner og i rekruttering av studenter. 

Universitetsstatus innebærer også at institusjonen får større autonomi og blant annet kan akkreditere egne studietilbud på alle nivåer. 

Venter ringvirkninger

– Erfaringsmessig gir universitetsstatus store ringvirkninger for samfunnet. Det er all grunn til å tro at dette vil skje også i Innlandet. Et universitet kan være en katalysator som bidrar til kompetanseoppbygging i offentlige og private virksomheter i en tid som krever omstilling, sier rektor. 

Han viser til at samarbeidspartnere har vurdert universitetsetablering som viktig. For eksempel har Sparebankstiftelsen Hedmark og Innlandet fylkeskommune bidratt økonomisk til den faglige styrkingen.

– Internasjonalt er universitetsstatus fordelaktig fordi en høgskole ikke intuitivt blir forstått som å ha samme faglige kvalitet som et universitet, sier rektor. 

Et varig løft

– Universitetsstatusen har vært vårt viktigste mål helt siden Høgskolene i Hedmark og Lillehammer fusjonerte i 2017. Prosessen fram til målet har også vært viktig. Jeg opplever ikke et krafttak kun for å komme over lista, men en varig styrking av den faglige virksomheten vår, sier Peer Jacob Svenkerud.

– Nåløyet for akkreditering som universitet er trangt. Vi blir etter alt å dømme den siste høgskolen som blir akkreditert etter det gamle regelverket. Flere andre høgskoler har planer om å søke om universitetsstatus, men deres søknader vil trolig bli behandlet etter et foreslått nytt og forenklet regelverk. 

Rapporten fra NOKUTs sakkyndige komité skal formelt behandles av styret i NOKUT, som fatter den endelige beslutningen om høgskolens universitetsstatus.

Det er Kongen i Statsråd som formelt oppretter det nye universitetet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet.
Rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet.
Last ned bilde

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Høgskolen i Innlandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye