Revisorforeningen

Vi har vært for naive for lenge

Del

Vi er ikke i forkant med nye tiltak mot økonomisk kriminalitet, slik justisministeren hevder. – Tvert imot, vi er reaktive og bakpå, sier adm. direktør Karen Kvalevåg, som mener utfordringene har vært kjent lenge uten at det er tatt nødvendige grep.

- Grove økonomiske lovbrudd er i realiteten blitt risikofrie, og det er svært alvorlig. Det haster med å iverksette kraftfulle tiltak, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
- Grove økonomiske lovbrudd er i realiteten blitt risikofrie, og det er svært alvorlig. Det haster med å iverksette kraftfulle tiltak, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

- Både politiet, Skatteetaten og vi som jobber tett på næringslivet, har sett denne urovekkende utviklingen over lang tid. Økt digitalisering og svak kontroll, sammen med undervurdering av behovet for styrking av Økokrim og politidistriktenes økokrimenheter, har gitt smarte og tilpasningsdyktige kriminelle nær fritt spillerom, sier Kvalevåg. Slik sett er dette en varslet storm. Anmeldelser fra både private og Skatteetaten er i en årrekke henlagt uten etterforskning. 

Samfunnstilliten svekkes 

- Grove økonomiske lovbrudd er i realiteten blitt risikofrie, og det er svært alvorlig. Det svekker ikke bare finansieringen av velferdsstaten. Det bryter ned allmenhetens tillit til samfunnets evne til å forsvare enkeltpersoner og næringsliv mot kriminalitet, sier Kvalevåg. 

Stortingsmeldingen er et skritt i riktig retning   

- Stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet gir en god situasjonsbeskrivelse, men tiltakene som foreslås er generelle og overordnede. Vi er spent på å se hva som konkret kommer ut av dette, og hvilke tiltak som settes i verk. Det haster med å iverksette kraftfulle tiltak, sier Kvalevåg. 

- Forsøksprosjektet med at Økokrim tar ansvar for anmeldelser fra Skatteetaten i Oslo og Øst politidistrikter, er positivt, men det er også helt nødvendig å raskt ruste opp de regionale økokrimenhetene. Vi må ikke glemme at både enkeltpersoner og næringsdrivende rammes hardt av økonomisk kriminalitet. Det dreier seg ikke kun om kriminalitet begått mot felleksskapet og det offentlige, sier Kvalevåg. 

Også de mindre sakene må etterforskes  

- Økt oppdagelsesrisiko og sannsynlighet for å bli straffet, er forebyggende. Derfor må også mindre saker etterforskes. Mange av disse er heller ikke kompliserte. De er lavthengende frukter, hvor den preventive effekten av oppklaring er stor.  

Det er flere hundre nyutdannede politifolk der ute som ikke får jobb i politiet. Mange av disse bør ansettes. Samtidig bør det omprioriteres internt i etaten, slik at vi får økt etterforskningskapasitet også i de mindre sakene. Økt rekruttering av personell med kompetanse innen økonomi/granskning og IT bør være en del av løsningen. Tverrfaglig kompetanse er en forutsetning for å få effektivitet og kvalitet i etterforskningen av slike saker, sier Kvalevåg. 

- Politiets terskel for etterforskning økokrim-saker må senkes vesentlig. Det er et spørsmål om ressurser, men også om prioritering. Og det er helt avgjørende at vi gjenoppretter tilliten til at vi som samfunn evner å slå ned på alvorlig økonomisk kriminalitet, avslutter Kvalevåg. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Karen Kvalevåg. foto: Sverre Jarild.
Karen Kvalevåg. foto: Sverre Jarild.
Last ned bilde
Karen Kvalevåg. Foto: Bow.
Karen Kvalevåg. Foto: Bow.
Last ned bilde

Lenker

Dette er Revisorforeningen

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for statsautoriserte revisorer i Norge. Revisjon er en samfunnskritisk funksjon. Våre medlemmer er objektive overvåkere og kontrollører av sentrale fakta i samfunnet. Betrodde tillitspersoner som ser årvåkent på årsregnskap, rapporter og beretninger, og som på våre felles vegne sørger for at informasjonen er etterprøvd og utfordret.  Tillit fordrer at vi kan stole på at bedrifter og organisasjoner snakker sant. Med tillit i bunn får vi et sunt næringsliv, rettferdig konkurranse og trygge arbeidsplasser.

Revisorforeningen har 28 ansatte og holder til i Indekshuset på Solli plass i Oslo

Følg pressemeldinger fra Revisorforeningen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye