Forsvaret

Norge deltar på storøvelse i Østersjøen

Del

I 53 år har NATO arrangert øvelsen BALTOPS for å demonstrere forpliktelse til alliansen og sikre at de har en styrke som kan reagere hurtig. Nå skal allierte igjen trene i Østersjøen, og Sjøforsvaret deltar med flere fartøy.

I årets første sommermåned settes den 53. gjennomføringen av BALTOPS i gang. Minerydderen KNM Hinnøy, korvettene KNM Storm og KNM Gnist, logistikkfartøyet KNM Magnus Lagabøte, Marinens Logistikkommando og operatører fra Minedykkerkommandoen er alle i Østersjøen for å trene på et bredt spekter av maritim krigføring sammen med allierte.

– For Sjøforsvaret er det verdifullt å delta på BALTOPS for å drive variert trening på et høyt nivå innenfor ulike områder i maritim krigføring. Østersjøen er et viktig område for NATO, og gjennom en slik øvelse blir man kjent med nasjonene rundt Østersjøen og med spesielle forhold for dette området.  Det er dessuten en svært god anledning til å øve sammen med svenske og finske styrker – nå som fullverdige NATO-medlemmer, sier sjef Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud.

I tillegg deltar minerydderen KNM Måløy i regi av NATOs stående minerydderstyrke, SNMCMG1. Fartøyet har siden februar seilt rundt store deler av Nord-Europa sammen med de andre fartøyene i styrken. SNMCMG1 er en av to stående minerydderstyrker, og feiret i fjor sitt 50 års-jubileum.  Norge har vært en viktig bidragsyter her siden 1975.

Fra 7. juni til 20. juni skal det øves på alt fra minedykking, til anti-ubåtkrigføring. Hele 18 land deltar på øvelsen. Hensikten er å gi variert øving på et høyt nivå, som skal demonstrere samarbeidsevnen mellom NATO-allierte, og partnernasjoner. Øvelsen bidrar også til sikkerhet og stabilitet i det baltiske området.

Om Forsvaret

På oppdrag frå politikarane løyser Forsvaret ei rekkje oppdrag for å halde Noreg trygt. Forsvaret er det sterkaste verkemiddelet norske styresmakter har. Politikarane har bede Forsvaret om å løyse fleire oppgåver på vegner av samfunnet. Vi har samanfatta oppgåvene våre i fem hovudoppdrag:

  1. Forsvare Noreg og Noregs allierte
  2. Overvake og drive etterretning
  3. Trygge grensene og sikre handlefridom for politikarane
  4. Samarbeide internasjonalt
  5. Støtte det sivile Noreg

Følg pressemeldinger fra Forsvaret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvaret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvaret

Norsk brigader og lege valgt til lederverv i NATO21.6.2024 13:26:05 CEST | Pressemelding

Sanitetssjefen i Forsvaret, brigader Petter Iversen er valgt som påtroppende komiteleder for sanitetssjefene i NATO (Chair for The Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO (COMEDS)). Valget ble i dag godkjent av Militærkomiteen (MC) i NATO . -Det er en stor anerkjennelse for Forsvaret og brigader Petter Iversen at NATO har gitt han denne tilliten, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. -Jeg er trygg på at Forsvaret og Norge vil leve opp til forventningene.

Minedykkerkommandoen trener på å hindre sabotasje av kritisk infrastruktur.9.6.2024 11:23:03 CEST | Pressemelding

Fra 3. til 14. juni vil Sjøforsvaret og Minedykkerkommandoen (MDK) gjennomføre øvelsen «Counter Sabotage» i Bergensområdet. Denne øvelsen har som hovedmål å trene spesialiserte maritime enheter innen eksplosivrydding, i situasjoner preget av hybride trusler. Det er en viktig del av øvelsen å øke forståelsen og kunnskap for problematikken rundt sabotasje mot kritisk infrastruktur. Scenarioene er basert på dagens trusselbilde fra PST og hentet fra andre pågående konflikter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye