Samferdselsdepartementet

40 millioner kroner til transportforskning

Del

Fire prosjekter får til sammen 40 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet. Tema er samkjøring, sikring av fergekaier og bedre systemer for å redusere effekten av driftsforstyrrelse i jernbanen. Tildelingen skjer gjennom Forskningsrådet.

– Det er kritisk viktig at vi har et effektivt transportsystem for passasjerer og gods. De fire forskningsprosjektene som får støtte fra oss, vil kunne bidra til å gjøre transportsystemet mer tilgjengelig, mer effektivt og mer miljøvennlig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Forskningsrådet har valgt ut de fire prosjektene blant 29 søknader. Prosjektene skal blant annet bidra til å redusere klimautslippene, bedre trafikksikkerheten, forbedre transportinfrastrukturen og utvikle ny teknologi som gir oss nye måter å reise på.

De fire prosjektene

Transportøkonomisk institutt (TØI) får støtte til to prosjekter.

I det ene skal forskere undersøke hva som skal til for å øke samkjøring og hvilke verktøy som er nødvendig for at flere skal kjører sammen eller deler kjøretøy. Målet er å bidra til et mer effektivt, bærekraftig og inkluderende transportsystem i distriktene.

I det andre prosjektet skal forskere ved TØI undersøke hvordan tydelig informasjon om kostnader knyttet til bilbruk og bilhold påvirker atferd og holdninger. Prosjektet skal fremme et bærekraftig, kostnadseffektivt og mindre bilavhengig transportsystem.

SINTEF skal lede et prosjekt der forskerne vil bruke kunstig intelligens og utvikle matematiske modeller for bedre planlegging ved behov for å erstatte jernbanetilbud og for kostnadseffektive investeringsbeslutninger for infrastruktur. Prosjektet skal fremme mer effektiv jernbanemobilitet.

NTNU skal lede et prosjekt hvor forskerne skal undersøke hvilke farer som har størst potensial for å skade fergekaier og hvordan farene vil utvikle seg på lang sikt med klimaendringer. Fergekaier er kritisk transportinfrastruktur som er svært utsatt for uforutsette skader.

Detaljer om prosjektene og innstilt beløp

  • SINTEF AS, Trondheim: Infrastructure Investments for optimal rail replacement bus services. 9 900 000 kroner
  • Transportøkonomisk institutt (TØI), Oslo: Combining public transit and ride sharing in rural transport. 10 000 000 kroner
  • Transportøkonomisk institutt (TØI), Oslo: Experimental evidence on the effect of information & saliency of costs of car ownership and use. 10 000 000 kroner
  • NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap, Ålesund: Safe and resilient transport infrastructure assets. 9 999 000 kroner

Nøkkelord

Om oss

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye