Enova

1,2 Enova-milliarder til grønne skip: – Et vippepunkt for maritim industri

Del

Konkurransen var tøff, og tildelingen til ni hydrogenfartøy og seks ammoniakkfartøy er rekordstor i Enova-sammenheng. – Dette er pionérprosjekter, og med tildelingen går Norge nå i front, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Illustrasjonsbilde av hydrogenfartøy.
Illustrasjonsbilde av hydrogenfartøy. Enova

Den største tildelingen Enova noensinne har gjort innenfor maritim transport i én og samme søknadsrunde går til hydrogen og ammoniakk.

Støtten ble offentliggjort i dag under et arrangement for maritim næring hos DNV/Grønt Skipsfartsprogram på Høvik, hvor også klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen var til stede. 

– Klimaomstilling i skipsfarten er helt nødvendig for at vi skal klare å nå klimamålene våre. Det er mange utfordringer knyttet til omstillingen, men dagens rekordstore tildeling er et stort steg i riktig retning. Det er veldig positivt å se at Enova kan spille en viktig rolle for omstillingen av skipsfarten. Jeg gleder meg til å se hva næringen kan få til fremover, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. 

– Vil etablere etterspørsel 

Formålet med støtteprogrammene er å etablere de første fungerende verdikjedene for ammoniakk og hydrogen til maritime formål. 

For å lykkes med dette må også prisen på hydrogen og ammoniakk bli konkurransedyktig med fossilt drivstoff, noe Enovas støtteprogrammer for produksjon og infrastruktur vil bidra til.  

– Enova skal bidra til å få på plass et velfungerende første marked for nullutslippstransport til sjøs. Gjennom støtten til disse fartøyene etablerer vi nå en etterspørsel etter drivstoffene. Programmet må derfor sees i sammenheng med kommende støtte også til hydrogenproduksjon og ammoniakkbunkring, og totalt snakker vi nå omstilling i en helt annen skala enn før, forteller Enova-sjef Nakstad.

Hard konkurranse 

Til sammen støttes ni hydrogenfartøy og seks ammoniakkfartøy i denne søknadsrunden, til et samlet beløp på over 1,2 milliarder kroner. 

De innstilte selskapene er Høegh Autoliners og Amon Gas (ammoniakk) og Maris Fiducia, Møre Sjø, Napier og Halten Bulk (hydrogen).  

– Konkurransen var hard, og det var mange gode prosjekter som dessverre ikke nådde helt opp. Det lover veldig godt for den videre satsningen og neste søknadsrunde. Med disse pionérprosjektene går Norge i front, og vi ser at maritim næring nå er ved et vippepunkt hvor omstillingen herfra kan akselerere, sier Nakstad. 

Fakta om Enovas støtte til hydrogen og ammoniakk i fartøy:  

  • Programmene «Hydrogen i fartøy» og «Ammoniakk i fartøy» ble lansert i desember 2023, og hadde søknadsfrist 22. mars 2024. Formålet med programmene er å etablere de første fungerende verdikjedene for ammoniakk og hydrogen til maritime formål. 

  • Programmene har som formål å redusere barrierene for aktører som tar i bruk hydrogen og ammoniakk som drivstoff i fartøy, slik at man får etablert den første fungerende verdikjeden innen hydrogen og ammoniakk i Norge.  

  • Programmene støtter prosjekter som investerer i nye eller ombygde hydrogen- og ammoniakkfartøy.  

  • Søknad- og saksbehandlingsprosess ble gjennomført i henhold til kravene under «competitive bidding», noe som stiller strenge krav til prosess.  

  • Søknadene som tilfredsstilte kvalifikasjonskriteriene, ble rangert etter kostnadseffektivitet (70 prosent) og prosjektmodenhet (30 prosent). På denne måten vil de prosjektene som mest effektivt kan realisere drift av fartøy med hydrogen og ammoniakk bli rangert høyest i konkurransen. 

  • Prosjektene kan få støtte på opptil 80 prosent av godkjente merkostnader, en økning fra tidligere 40 prosent. Økt støttesats er gjort mulig av nytt statsstøtteregelverk som trådte i kraft i Norge i desember 2023. Støtteøkningen fordrer da minimum 25 prosent CO2-reduksjon i prosjektet sammenliknet med et tilsvarende fossilt prosjekt. 

  • Konkurransen mobiliserte søknader fra 45 prosjekter, hvorav 13 søknader fordelt på åtte unike selskaper på hydrogenprogrammet og 32 søknader fra 11 selskaper på ammoniakkprogrammet. 

  • Neste søknadsfrist på programmene Hydrogen og Ammoniakk i fartøy er 27. september kl.12:00. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.
Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.
Last ned bilde
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (t.v.) og administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (t.v.) og administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.
Last ned bilde
Illustrasjonsbilde av hydrogenfartøy.
Illustrasjonsbilde av hydrogenfartøy.
Last ned bilde
Oversikt over tildelingene.
Oversikt over tildelingene.
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 100 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet. 

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye